LÉČEBNÝ PŮST <<< OBSAH >>> VODNÍ PŮST


SUCHÝ PŮST

V souladu se zásadou "nejjednodušší řešení jsou ta nejlepší", suchý půst, během kterého se nepřijímá nic do úst, a to ani kapka vody, poskytuje nejhlubší čištění a léčení lidského těla. Účinnost suchého půstu je 2 až 3krát vyšší v porovnání s půstem o vodě. Dalo by se říct, že týden suchého půstu dává takové výsledky, jako dva až tři týdny půstu o vodě. Pro dosažení maximálního účinku je vhodné se dokonce (a to doslovně) nedotknout ani kapky vody (tj. ani se nemýt). Tělo by mělo zůstat bez tekutin po celou dobu půstu.

Půst bez vody může trvat od 1 do 14 dnů. To záleží na několika faktorech. Čím sušší a teplejší je vzduch, tím kratší dobu může člověk zůstat bez pití. Čím více je fyzické aktivity způsobující pocení, tím kratší dobu tělo vydrží bez vody. Jestliže podmínky (teplota, vlhkost vzduchu, fyzická aktivita osoby) jsou normální, běžný obyvatel oblasti mírného klimatu může půstovat na sucho 7 dnů.

Tělo se během suchého půstu mírně odvodňuje. Je možné dovolit si malou dehydrataci těla, ale je důležité po celou dobu suchého půstu pravidelně kontrolovat tělo. Pokud dehydratace těla překročí kritickou mez, pak tento proces již obvykle nelze vrátit zpět (tj. nelze obnovit správnou hydrataci těla) a pak tělo přestává fungovat (zemře). Obvykle první 4 dny bez pití (a jedení) nevyžadují žádnou zvláštní pozornost, ale později by měla být míra hydratace těla monitorována, například sledováním kůže.

Dalším důležitým faktorem, který určuje dobu, po kterou může tělo bezpečně půstovat bez vody, je množství látek, které je potřeba vyloučit z těla. Například; pokud člověk jedl hodně slaná jídla, což způsobilo velké nahromadění solí v těle, bylo by nemoudré začít suchý půst bez předchozího odstranění přebytečných solí. Lze z toho vyvodit závěr, že před suchým půstem je dobré udělat nejprve pár dnů půstu o čisté vodě.

Dobrý postup může být tento. Začněte s vodním půstem. Od osmého dne přestaňte přijímat vodu. Tímto způsobem zahájíte suchý půst, kdy se tělo již zbavilo přebytečných solí a dalších látek, které potřebují vodu, aby mohly být odstraněny.

Obvykle po dvou, třech dnech půstu se žízeň těla po vodě výrazně snižuje, takže odstavení vody po týdnu hladovění není žádný problém.