UZEMNĚNÍ <<< OBSAH >>> LÉČEBNÝ PŮST


INEDIATÉ, NEJEDÍCÍ

Kolik inediatů, breathariánů nebo nejedících žije na Zemi - kdo ví? Neznám žádné statistické údaje tohoto typu. Slyšel jsem, četl čísla od jiných, že je to v rozsahu od několika do deseti i více tisíc. Podle mého současného cítění existují na Zemi stovky tisíc lidí, kteří nepotřebují k životu jídlo.

Faktem je, že mnoho nejedících jsou lidé popisovaní jako duchovně velmi vyspělí. Většina z nich nemá o publicitu zájem. Zůstávají nepopulární, protože masová média o nich nemluví.

Další (největší) část nejedících jsou lidé, kteří nikdy neslyšeli o teoriích, hypotézách, filozofii a hnutí nejedících. Nejedí, protože prostě nemají potřebu jíst. Také se často stává, že společnost, ve které žijí, je považuje za nemocné, nenormální nebo zvláštní, což způsobuje, že se tak sami cítí.

Zvláštním případem jsou lidé nazývaní anorektiky. Faktem je, že anorexie je nemoc způsobená poruchami psychiky. Jiným faktem je, že pouze malé procento z těchto lidí jsou opravdoví anorektici. Někteří z nich jsou lidé, kteří nevědí o své vrozené nebo nabyté dovednosti nejedení a podléhají sociální sugesci. Tato silná sugesce na ně působí tak ničivě, že je přivádí k psychické nemoci nebo dokonce až ke smrti.

Některé nejedící je těžké rozpoznat, protože se nechají pozvat na kafe, na oběd nebo dokonce se mohou zúčastnit banketu. Pak jedí, pouze ze společenských důvodů, protože nechtějí, aby se stali předmětem zájmu ostatních. To je jediný důvod, proč jedí, přestože jídlo a pití nepotřebují.

Níže uvádím, v abecedním pořadí, jen některé z nich, kteří se stali známí skrze masová média nebo kteří jsou / byli aktivní v podporování tohoto životního stylu. Tyto osoby byly nebo jsou inediaty / nejedícími, avšak nemohu to zaručit. Jsou to informace, které jsem našel především v roce 2001, ale většinu z nich jsem neověřoval.

Alenara

Švédsko. Když dospívala, zjistila, že jídlo má na její tělo špatný vliv. Od té doby se pohybovala směrem k breathariánství, zvlášť když necítila potřebu jíst. Alenara, přestože sama sebe nenazývá breathariánem, má mnoho znalostí o životě bez jídla. Dělila se o ně na seminářích v Polsku v roce 2002. Je jednou z mála osob na Zemi, které mohou vysvětlit breathariánství tak dobře. Předpokládá se, že přišla na Zem, aby vyučovala. Její webové stránky: http://www.angelfire.com/stars3/breathe_light.

Balayogini Sarasvati

Amma, Indie, po 3 roky konzumoval pouze vodu, jak o tom informoval "Rosicrucian Digest" z června 1959.

Barbara Moore

"Hrdinskou postavou je Barbara Moore, Dr. z Londýna" - tisková zpráva zveřejněná v "London Sunday Chronicle" ze dne 17. června 1951 zněla: Žena 50 let, která vypadá, jako by jí bylo jen 30, včera prohlásila, že nemá ráda jídlo, porazila stárnutí a očekává, že se dožije nejméně 150 let. Rozhodla se tak učinit tím, že se vzdala jídla. Před dvaceti lety jedla tři běžná jídla denně. Během 12 let pomalu redukovala svou stravu, až dospěla do stádia, kdy přijímala jedno jídlo denně sestávající z trávy, ptačince, jetele, pampelišek a občas sklenice ovocné šťávy. Před pěti lety přešla výhradně na šťávy a syrová rajčata, pomeranče, trávy a byliny. Nyní nepije nic jiného, než sklenici vody ochucenou několika kapkami citrónové šťávy. Říká: "Existuje něco mnohem více ve slunečním světle a vzduchu, než je možné vidět pouhým okem nebo pomocí vědeckých přístrojů. Tajemstvím je najít způsob, jak absorbovat tuto zvláštnost - toto kosmické záření - a přeměnit je na jídlo." Každý rok chodí do Švýcarska kvůli lepšímu vzduchu a slézá tam hory, přičemž se stravuje pouze vodou z potoků. "Vidíte," - vysvětluje - "moje tělesné buňky a krev značně změnily své složení. Jsem odolná vůči teplu nebo hladu nebo únavě." Barbara zemřela při automobilové nehodě, při svých cestách po Spojených státech.

Caribala Dassi

Podle zprávy v "India‘s Message" z roku 1932, přes 40 let nejedla ani nepila.

Danalak Shumi

"Bangalore General Hospital" zkoumal v roce 1953 osmnáctiletou Danalak Shumi (Marcara, Indie), která nejedla ani nepila již více než rok - jak oznámily deníky v srpnu 1953.

Evelyn Levy

Brazílie, žije se svým manželem Steve Torrence (info následuje) v USA. Po návratu ze soukromé cesty po Peru, kde za dobu pěti dnů snědla pouze dva pomeranče, se začala zajímat o nesmrtelnost a žití ze Světla. Během této doby "začala zažívat proces ladění se na vysoké vibrace", což vedlo k vymizení pocitu hladu. Když se později, v roce 1999, její manžel rozhodl přestat jíst, podstoupila spolu s ním 21denní proces. Více než dva roky pořádala spolu s manželem semináře na téma nejedení v Brazílii, USA a Polsku. Evelyna webová stránka je http://vivendodaluz.com.

Giri Bala

Indická žena, narozená v roce 1868, nepřijala žádné jídlo ani nápoj od roku 1880. Celý svůj život strávila v bengálské vesnici Biur. Její stav nejedení pečlivě zkoumal Maharaja Burdwan. Používala určitou techniku jógy k nabíjení svého těla kosmickou energií z éteru, slunce a vzduchu.

Příběh Giri Bala byl vyprávěn Jóganandovi, který se s ní setkal, když jí bylo 68 let. V té době nejedla ani nepila tekutiny již po více než 56 let. Stále žila život prostého a jednoduchého vesničana, tak jak se její pověst rozšířila v jejích raných letech, když byla přijata do paláce vůdcem její provincie. Tam byla držena pod přísným pozorováním a nakonec "uvolněna" s potvrzením, že ano, že žije pouze ze Světla.

Jako dítě byla obdařena neukojitelnou chutí, za kterou byla často kárána a dobírána. Ve věku devíti let se zasnoubila a brzy se s manželem usadili v příbytku jeho rodiny. Jednoho dne Giri tak velmi trpěla, když se jí tchýně posmívala a kritizovala její žravost, že zvolala: "Brzy vám dokážu, že se již nikdy více nedotknu jídla, tak dlouho co živa budu!"

Běžela z vesnice s pláčem a modlila se za gurua, který by ji naučil, jak žít pouze z Božího Světla. Poté se objevil guru a ukázal jí Krija Jóga techniku, která její tělo osvobodila od potřeby fyzické stravy. Od té doby Giri praktikovala jógu k nabití těla energií ze slunce a ze vzduchu a již více nepřijímala jídlo ani nápoje.

Hira Ratan Manek

Narodil se a žije v Indii. Sedm lékařů z "Health Care International Multitherapy Institute" ho začalo zkoumat pár dní předtím, než začal dlouhý půst. Byl také zkoumán v NASA. Je jedním z nejlépe zkoumaných případů dlouhého hladovění z lékařského a vědeckého hlediska. Nejprve žil jen o vodě po 211 dnů a poté po dobu 411 dní. Po celou dobu pil pouze vodu v době mezi východem a západem slunce. Hira prohlásil, že od roku 1995 pouze pije, ale sám sebe nepovažuje za nejedícího. Celkově se nezajímá o téma nejedení, pouze jezdí po Zemi a propaguje metodu zvanou Suriya Namskar (vítání slunce), provázenou mj. nejedením (jako vedlejší produkt). Hirovy oficiální webové stránky: http://www.solarhealing.com.

Christopher Schneider

Narodil se 20. 1. 1962 v Německu. Sám o sobě říká: "Jsem nejedícím od srpna roku 1998 (...) Dalo mi to mnoho prožitků a zkušeností. Jím trochu čokolády, sladkostí, sýr, někdy denně a někdy jednou za týden. Jím jen pro pocit chuti, pro uspokojení smyslů, uzemnění se, nikoliv pro nutnost příjmu potravy. Téměř denně piji Cappuccino (je to něco jako rituál) nebo ředěnou šťávu."

V Německu (kraj Bad Reichebhall) Chris provozuje od roku 1999 kurzy zaměřené na 21denní proces. Pomáhá projít procesem lidem, kteří se rozhodli přejít na žití ze Světla. Je také přírodním terapeutem, terapeutem znovuzrození, kineziologie, Reiki a duchovním léčitelem. Vede kurzy a pomáhá ostatním sdílet tyto znalosti. Jak sám říká, "všechna tato práce je věnována hledání síly a spojení s vnitřní jednotou a Božskou Podstatou". Christopherova webová stránka je http://www.chi-production.de.

Jack Davis

Žije na Havaji. Poté, co navštěvoval seminář vedený Wiley Brooksem, napsal: "Během těch let jsem drasticky snížil a změnil typ konzumované stravy. (...) V roce 1982 jsem byl připraven na lekce Wileyho Brookse." Jeho příběh je v detailech na http://breatharian.info/.

Jasmuheen

V médiích nejznámější nejedící devadesátých let. Australanka, která po dokončení 21denního procesu v roce 1993 nejedla po více než dva roky. Pak začala, jak řekla, nějaké experimenty s malým množstvím pochutin, kávy, čaje. Tvrdí, že je nadále osvobozena od potřeby jídla, ale dopřává svým chuťovým smyslům, proto pije čaje, kávu, jí sladkosti a dokonce i brambůrky během dlouhých letů s cílem snížit svou energii, aby mohla spát. Podle jejího prohlášení, průměrná spotřeba jejího jídla činí méně než 300 kalorií za den. Jasmuheen propagovala 21denní proces, pořádá mnoho seminářů, a to zejména v západní Evropě a USA. Její webová stránka obsahuje mnoho zajímavých informací: http://www.jasmuheen.com.

Joachim M Werdin

To jsem já :) Dále se nachází kapitola o mých zkušenostech s (ne)jedením. Podrobnější informace naleznete na mých webových stránkách: http://breatharian.info/ a http://www.niejedzenie.info/.

Kamilla

Polská emigrantka žijící v Londýně, zajímá se o tajemství života, esoterismus z filozofického hlediska a mnoho na tato témata četla, např. díla Blavatské. Přešla na život ze Světla 11. srpna 1999, kdy byla v klášteře, v naprosté samotě, kde získala iniciaci. Její rozhodnutí vyplynulo z účasti na přednášce Jasmuheen, která se konala o několik týdnů dříve. Již od prvního okamžiku tohoto setkání Kamilla "ihned věděla, že projde tímto procesem". Pak přiznala: "Je to jako operace bez skalpelu (...) a je to velmi silný pocit." Nepraktikuje askezi a jak říká: "Dám si někdy jednu nebo dvě čajové lžičky křenu, houby v octě a sním je s velkým potěšením." Duchovní změna Kamilly, která vyústila v žití bez závislosti na potravinách, byla prospěšná pro její zdraví. Předchozí vyšetření ukázala, že trpěla rakovinou krve, diabetesem a paralýzou pravé nohy. Všechny tyto věci zmizely a Kamilla překypuje zdravím. V roce 2001 Kamilla vedla semináře v Polsku o životě ve Světle.

Kazimierz Karwot

Polák, bydlící v okolí Brodnica, pochází z Horního Slezska. Před zahájením "žití ze Světla" strávil roky 1999 a 2000 v lůně přírody, kde intenzivně pracoval na svém duchovním růstu. Stejně jako v případě mnoha jiných nejedících, jeho transformace byla výsledkem více než deseti let duchovní cesty. Iniciaci podstoupil ve velmi skromných podmínkách, žijící na okraji obce Pokrzydowo v Brodnickém krajském parku. Jak sám říká, již dva měsíce před "průchodem iniciací" nic nejedl. Samotný proces iniciace, který trval 21 dní, podstoupil v naprosté izolaci, v únoru 2001. V průběhu prvního týdne iniciace bylo jeho fyzické i duchovní tělo obnoveno. Teď říká: "Žiji ze Světla."

Marie Frutner

Bavorsko. Jediná věc, kterou přijímala po 40 let, byla voda. Byla studována v Mnichově v roce 1835.

Martha Robin

Francouzska, narodila se v roce 1902 (Chateauneuf-de-Galaure), nikdy neopustila svou domovskou vesnici. Od března 1928 dále nemohla jíst žádné jídlo; když to zkusila, tělo jí všechno vyvrátilo zpět. Nemohla ani polykat, ani trávit, ani nemohla pít, dokonce ani čistou vodu. Nebyla také schopna spát. Lékaři byli bezradní. Žila pouze na eucharistii. Trávila hodně času modlitbami a rozjímáním.

Michael Werner

Jak uvedla v květnu 2005 ananova.com, německý vědec z Braunschweig oznámil, že po dobu čtyř let nic nejedl, pil jen vodu, džus a jiné nápoje. Sám nevěděl, jak vysvětlit, že tímto způsobem se může tělo udržet při životě. Byl ochoten podrobit se výzkumu, přestože jeho přátelé mu příliš nevěřili, že může žít například bez bílkovin.

Prahlad Jani

Článek publikovaný v "India Times" 21. 11. 2003, "BBC News" a další sdělovací prostředky informovaly o muži, který ve svých 76 letech tvrdil, že žije 68 let bez jakéhokoliv jídla a pití. Prahlad vypráví, že když byl osmiletým chlapcem, byl požehnán bohyněmi a od té doby přestal jíst a pít. Tým lékařů, sestavený z členů Lékařské Asociace města Ahmedabad, prováděl v nemocnici výzkumy, které jeho tvrzení nevyvrátily. Potvrdily, že po deseti dnech, pod přísným dohledem, bez jakéhokoliv jídla a pití a bez jakéhokoliv vylučování, byl Prahlad i nadále v perfektním zdravotním stavu a jeho tělo nezměnilo váhu.

Steve Torrence

Američan, manžel Evelyn Levy. Na začátku roku 1999 Steveho zaujala kniha "Život a učení mistrů Dálného východu". Jak uvedl, dospěl k závěru, že "naše těla nepotřebují fyzickou potravu a adaptovala se k jedení jenom proto, že jsme je k tomu přinutili. Jedení je nejen nepotřebné, ale i škodlivé pro naše zdraví a dobrou pohodu". Steve a jeho manželka pořádali semináře v Brazílii, Polsku a USA.

Sunyogi Umasankar

Umasankar-ji objevil metodu absorbování energie přímo ze Slunce, která se nazývá sungazing a která může odstranit potřebu jíst, pít a spát. V "India Monitor" uvedl: "Od 17. srpna 1996 do 7. prosince 1996 jsem zcela přestal přijímat stravu, ale pro neustálé žádosti příbuzných jsem poté pokračoval v normální stravě."

Surya Jowel

Podílel se na The Suryayogi Fundation.

Susan Kuruvilla

Sestra Susan Kuruvilla, jeptiška a stigmatička ze státu Kerala v Indii, která vede tamní sirotčinec, nejí po dobu 13 let.

Theresa Avila

Rolnička z Bavorska, od roku 1926 nejenže nejedla ani nepila, ale ani nespala navzdory každodenní práci na zahradě. "Aberee 1960" ji popsal jako jednu z nejšťastnějších osob.

Theresa Neumann

Narodila se v roce 1898 v severním Bavorsku. Ve věku 20 let měla nehodu, po které oslepla a ochrnula. Poté v roce 1923, díky svým horlivým modlitbám ke Svaté Tereze z Lisieu, byla zázračně uzdravena. Od té doby přestala přijímat cokoliv do úst s výjimkou jedné malé hostie během svatého přijímání každý den v šest ráno. Byla též stigmatičkou, posvátné rány Kristovy se jí objevovaly na hlavě, hrudi, rukou a nohou každý pátek, zatímco prožívala Kristovo umučení. Jógananda později uvedl, že v jejím minulém životě byla Marie Magdalena: "Je zde proto, aby ukázala (jako Giri Bala), že je možné žít pouze z Božího Světla." Po 36 let bez jedení a pití Theresu obtěžovala stigmata. Tisíce turistů navštívilo její malou chalupu, aby byli svědky tohoto zázraku. Když se jí ptali, co jí, odpovídala: "Žiji díky Božímu Světlu." Byla několikrát důkladně zkoumána a dlouho sledována ve dne i v noci - vždy bylo zjištěno nade vší pochybnosti, že nic nejí ani nepije, kromě ranní hostie. Jeden z největších skeptiků, redaktor "Protestantských Zpráv" dr. Frick Gerlitz, přijel do Konnersreut, aby "odhalil katolický podvod" a skončil sepsáním, s plným uznáním a respektem, biografie Theresy. Theresa zemřela v roce 1962. Kniha Paola Giovetti "Theresa Neumann" představuje její život.

Vasanta Ejma

Ve věku 20 let prožila klinickou smrt a od té doby věděla, že neviditelný svět nejenže existuje, ale je možné do něj "vstoupit". Kdykoliv se chce, lze se s ním spojit a to dodá sílu. Po mnoho let se Vasanta modlila: "Dej mi Pane, abych mohla být v Tobě, pouze ve Tvých energiích po 24 hodin denně. Žádám o Milost Ti sloužit, prosím, buď mým Pánem." Tímto způsobem žila 10 let, postila se, modlila, meditovala a navštěvovala opuštěná místa k nalezení Boha v sobě. "Nevěděla jsem, jak Bůh uskuteční můj požadavek, ale 13. srpna 2001 jsem pocítila, že jsem začala 21denní proces života ze Světla. Je to neuvěřitelná Boží Milost - oprostit svou mysl od třetího rozměru. Prožila jsem přechod na Božskou svobodu. Poté jsem porozuměla, jaký je rozdíl mezi tím najít cestu a vydat se po ní, když jsem během 21denní transformace prožila stavy svobody. Je nemožné to popsat, svět svobody, bez pravidel a omezení, kde všechno je možné. Prožívám to, jsoucí ve světě Božím." Webová stránka Vasanty: http://vasanta.prv.pl/.

Vona Tansey

Citace z jejího webu www.vonatansey.com: "Vona žije na Univerzálním Duchovním Světle (Universal Soul Light) od září 2001. Nepotřebuje již více jídlo jako palivo ani k udržování svého těla, a přesto si udržuje tělesnou hmotnost a optimální tělesnou energii. Jak se její tělo oduševňuje, vibruje na vyšších energetických frekvencích a přechází do rezonance s duchovními frekvencemi Božího vědomí bezpodmínečné lásky."

Wiley Brooks

Američan, přes sdělovací prostředky jeden z nejdéle známých breathariánů. Jak sám tvrdí, nejedl více než 30 let. Říká, že jedení je získaným návykem. Více se dozvíte na jeho webových stránkách http://www.breatharian.com/.

Will van der Meer

Holanďan žijící v Montaně, USA. Přestal jíst v březnu 2001. V listopadu 2003 pořádal seminář v Polsku.

Xu Fan

Číňanka. Nemá potřebu jíst od roku 1987, kdy jí bylo 18 let. V prosinci 1996 japonský časopis "Bordeland" publikoval článek, založený na zprávě Pung Chunga, o její záhadné schopnosti zůstat zdravá bez jídla devět let (v době publikování). Valery Marnonov ji popsal ve své knize "Control for Life Extension", 2000, podrobněji http://www.longevitywatch.com/.

Zinaida Baranová

Ruska z Krasnodaru, učitelka. Přestala jíst v březnu 2000, kdy jí bylo 67 let. Brzy poté přestala i pít. Informoval o ní časopis "Pravda" (18. 7. 2003), "Argumenty a fakta", v článku "Návštěvník z Krasnodaru učí obyvatele Rostova vzdát se jídla".

Tisíce dalších

Kolik lidí na celém světě žije bez jídla a často i bez pití? Lidé, kteří patří do různých kategorií, různých životních stylů, různých přesvědčení a chování - každý z nich je unikátním příběhem, proč a jak se osvobodili od jídla. Většina z nich nikdy nepřizná, že nejedí, aby zabránili případným negativním reakcím od těch ostatních. Jste jedním z nich? Prosím, kontaktujte mě, řekněte mi svůj příběh, podělte se se mnou o své zkušenosti a navštivte fórum http://forum.breatharian.info/.