ODMĚNA <<< OBSAH >>> INEDIATÉ, NEJEDÍCÍ


UZEMNĚNÍ

je jedním ze zvláštních důvodů k jedení, který se často týká lidí, usilujících o přizpůsobení se k ŽSBJ. Dovoluje jim to "uzemnit se", aby příliš "nelétali" v oblacích duchovnosti (s čímž dosud nemají zkušenosti). Inediaté také musí být v rovnováze mezi hmotou a duchem.

Jednou z funkcí jedení je svázání člověka s fyzickou hmotou, zejména se Zemí. Graficky to lze znázornit tak, že jedení zatěžuje nejedícího natolik, aby se neodpoutal od Země jako balón. Na druhou stranu, příliš mnoho jídla může člověka natolik připoutat k Zemi, že nebude nikdy schopen "pozvednout svého ducha".

V případě některých nejedících, kteří se ještě nenaučili udržovat rovnováhu mezi hmotou a duchem, se jídlo stává pomocným faktorem, díky kterému mohou sami sebe uzemnit. To je důvodem, proč nejedící někdy chtějí sníst něco těžkého (uzemňujícího). Čím nižší vibrace potraviny, tím lépe a déle člověka uzemní. Například sklenice mrkvové šťávy uzemní méně a na kratší dobu, než tučný hamburger té samé hmotnosti.

Nejedící může interpretovat různě svá přání sníst něco uzemňujícího. Může například cítit a říkat, že se jedná o chuťový smysl, přivyklý tomu po celý život, který se dožaduje těchto pocitů. Kromě toho, dost často potřeba uzemnění vychází ze SPT. Tehdy je vhodné jíst.

Také jiní lidé, nejen nejedící, mohou cítit potřebu se uzemnit. Jsou to obvykle lidé zaměření na duchovní stránku života. S ohledem k jejich jemné povaze a způsobu, jakým tyto lidi vnímám, je obvykle nazývám anděly. Oni, aby "nevzlétli" příliš vysoko, potřebují občas sníst něco těžkého, což jim dává lepší pocit a zlepšuje jejich zdraví.

Když dojde k přílišné ztrátě kontaktu se Zemí (hmotou), může osoba pozbýt tzv. "pocit reality". Jedním z výsledků takového odpoutání se může být nemoc těla.

Znám osoby, které mají slabý kontakt se Zemí. Trpí kvůli tomu, že je například pro ně obtížné najít si dobrou práci, jsou v neustálém dluhu a jsou chronicky nemocné. V některých případech vyšetření nevykazují žádné nemoci, ale přesto tyto osoby mohou cítit bolesti. Když se strava změní na těžší, může se zlepšit nálada, protože nemoc zmizí nebo se její příznaky výrazně sníží a osoba může vidět jasnější řešení svých finančních problémů.

To, čemu se říká smrt z hladu, ne vždy jí bývá, až na důvody opravdu dlouhé doby nepřijímání potravy. Mnoho lidí ponechaných bez jídla zemřelo ne z důvodů organického hladu, ale kvůli jejich přílišnému odpoutání se od hmoty. Bytost, která není dostatečně připoutána ke hmotě, není schopna žít na Zemi v lidském těle a může se rozhodnout odejít do jiné dimenze, kde není tolik materiálnosti.