NÁTLAK <<< OBSAH >>> UZEMNĚNÍ


ODMĚNA

(ve formě potravy) jako útěcha pro sebe, nebo jinou osobu, může být dostatečným důvodem k jídlu. Už jste někdy jedli něco pro potěšení při smutku, nespokojenosti nebo k odměnění se za něco?

Příklady: "Byl to den plný nervozity, takže teď si dám k jídlu něco dobrého." "Nesložil jsem zkoušku, koupím si zmrzlinu na utěšení." "Uděláme si radost, zajdeme si do restaurace na dobrou večeři."

V takovém případě lze jedení považovat za druh odskočení, nebo dokonce utečení od problému, potíží, nepříjemné situace. Činnost jedení a chuti potravy je něco, co osoba pociťuje jako potěšení. Často má takový program původ v dětství. Mnozí rodiče dělají tu chybu, že odměňují děti cukrovím, zmrzlinou, za provedení něčeho "dobrého". Tímto způsobem vybudují v instinktech dítěte sugesci, že jedení něčeho "chutného" může být odměnou nebo útěchou.

Odměnou jsou též různé potravinářské produkty, nejčastěji sladkosti, které se dávají například vítězům soutěže, žákům na konci školního roku, dětem za dobré chování. Tato činnost silně sugeruje, že konzumace konkrétní potraviny je odměna, o kterou je třeba usilovat nebo dokonce bojovat.

Jedení pouze kvůli odměně nebo útěše je v rozporu se SPT, a proto tělu škodí. Kromě toho vyvolává závislost na chutích a neumožňuje blokovaným psychickým reakcím, aby se dostaly ven. Je třeba prozkoumat sami sebe ke zjištění, zda nemáme takový program a eventuálně ho vědomě odstranit. Takto se lze osvobodit od závislosti.