CHUDOBA, ŠETRNOST <<< OBSAH >>> ODMĚNA


NÁTLAK

ohledně stravování je spojen především s jednou z nejvážnějších škod, kterou mohou rodiče udělat svým dětem - nutí je, aby jedly více, než chtějí, nebo to, na co nemají chuť. Děti by měly mít možnost vybrat si, co budou jíst a v jakém množství. Ale je lepší pro jejich zdraví chránit je (aby se nestaly závislými) před toxiny, jako jsou chipsy, hranolky, pizza a také výrobky z mléka nebo z pečené mouky.

Některé děti jsou podváděny, aby jedly. Říká se jim, že obsah talíře "musí sníst až do konce", protože jinak že se jim stane něco špatného, například že budou mít pihy, nebo že je někdo odnese. Takové sugesce jsou také nátlakem. Poškozují dětskou psychiku, což se může škodlivě projevit v oblasti jedení později v jejich životě.

Nátlak k jedení se týká také času jídla. Někdo nedovoluje jiné osobě (např. svému dítěti) jíst když má hlad, ale přikazuje čekat, až bude jídlo připraveno - "Teď nic nejez, počkej, až bude oběd!" Nebo ještě hůř, nutit k jídlu proto, protože je čas jídla - "Teď je čas večeře, tak všechno hezky sněz!"

Nutit sebe nebo jiné osoby k jedení v pevných časech zavádí rytmus denního pořádku, vytváří v člověku návyky a téměř nikdy nesplňuje SPT (každý člověk je jiným světem).

Zakázat něco je také druh nucení (aby někdo něco nedělal) a vyskytuje se to i u jedení. Pokud člověk zakáže sobě nebo jiné osobě jedení něčeho, co vyžaduje SPT, škodí tělu.

Nucení, zakazování k jedení něčeho může dočasně sloužit k ochraně sebe nebo jiných lidí, zejména dětí, před jedením zvláště škodlivých látek, k nimž patří (mimo jiné) sladkosti, smažené, pečené nebo uzené potraviny, stejně jako výrobky z živočišného mléka. Nicméně, v tomto případě se vyplatí věnovat větší pozornost a práci psychice a vzdělávání. Konzumace těchto potravin není neshodou se SPT, je způsobena závislostí. Závislost může být psychická, chuťová nebo způsobená parazity.