CHUŤ, VŮNĚ A VZHLED <<< OBSAH >>> NÁTLAK


CHUDOBA, ŠETRNOST

vyvolávají lidem pocit, že "je to škoda" nedojíst jídlo a zbytky vyhodit. Říkají, že je to "plýtvání", "vyhazování peněz". Takové chování se zdá být způsobeno především spořivostí. Je fakt, že vyhazování jídla je plýtváním, zatímco jeho uchování na později šetří energii i peníze. Avšak psychické analýzy častěji ukazují, že základem takového chování osob je strach.

I když zde zapomeneme na SPT, jedení jídla, které předtím zbylo (zvláště pokud bylo znovu ohříváno), tělu spíše škodí. Mnoho jídel se zkazí mnohem rychleji, než suroviny použité při jejich přípravě. Nové ohřívání vytváří více látek škodlivých pro tělo.

Lidé, zejména ti, kteří zažili hlad z důvodu chudoby, přírodní katastrofy nebo války, mohou mít silné přesvědčení, že s potravinami by se nemělo plýtvat. Zvláště pokud vezmou v úvahu široké rozpětí milionů hladovějících lidí na Zemi, cítí se provinile nebo dokonce jako by sami nesli za to odpovědnost.

Můj dědeček (muž s velkým srdcem) byl také takový. Raději jedl vařené brambory, které byly v lednici po dobu několika dnů, navíc přestože nebyl ani hladový, namísto aby je vyhodil. S potravinami, dokonce i se zbytky, zacházel jako se zlatem. Z toho důvodu choval prasata, aby nic nepřišlo nazmar.