NUDA <<< OBSAH >>> SPOLEČNOST


ROZHODNUTÍ KE ZMĚNĚ

Rozhodnutí ke změně, které je obvykle založeno na přesvědčeních, se stává důvodem ke změně stravy. Taková rozhodnutí se mohou týkat vzhledu těla, způsobu, jakým funguje, nálady a psychiky.

Jedním z nejčastěji přijatých rozhodnutí je hubnutí ke zbavení se obezity těla. Většina lidí ví, že nadměrné jedení jídla způsobuje obezitu. Někteří z nich se rozhodnou změnit jídelníček tak, aby ztratili přebytečný tělesný tuk.

Po takovém rozhodnutí si člověk zvolí jídlo, množství, čas a způsob k jeho jedení. Při vytváření takové diety mají rozhodující vliv znalosti a přesvědčení dané osoby.

Z toho důvodu může osoba jíst nějaké živiny, uměle vytvořené vitamíny, stopové minerály nebo pít bylinné čaje. Bude to dělat z důvodu dosáhnutí nějakých změn, ne kvůli SPT, což znamená, že takovou stravou si může uškodit.

Rozhodnutí týkající se změny stravy se často objevují u lidí, zajímajících se o vlastní růst. Taková osoba se rozhodne ke konzumaci vybraných potravin a omezení nebo odepření jiných potravin. Změní též způsoby a časy jedení. Pokud vše probíhá v souladu se SPT, má takové rozhodnutí příznivý vliv na osobu, pokud ne, nejspíše si tím uškodí.

Jedním ze speciálních rozhodnutí (týkajících se tématu této knihy) je vzdání se jídla navždy. Také v tomto případě, mluvíme- li o vlivu na konkrétní osobu, je pravidlo SPT stále platné. Pokud takové rozhodnutí podporuje SPT, je výhodné, pokud ne, osobu poškozuje.

Při jakémkoli rozhodnutí týkající se stravy je třeba vědět, že nejvhodnější je brát v úvahu SPT. Toužíte-li přestat jíst a SPT poukazuje na příjem stravy, pak správná cesta vede přes práci na změně SPT (např. pomocí vizualizace).