VÍRA NEBO STRACH <<< OBSAH >>> ROZHODNUTÍ KE ZMĚNĚ


NUDA

a jedení spolu mají také mnoho společného. Už jste někdy začali jíst jen proto, že to byla v dané chvíli méně nudná činnost nebo vám to umožnilo zapomenout na nudu? "Proč jíš?" - "Protože nemám nic lepšího na práci." Nebo: "Chci zabít čas." Také znáte podobné výrazy?

Činnosti, související s přípravou jídla, jedením pokrmu a poté čištěním, jsou dostatečně lákavé, aby se jim osoba věnovala ve chvíli, kdy nenachází nic lepšího na práci.

Když se nudíte, můžete se namísto jedení zaměstnat kontemplací nebo prováděním jiných, tzv. duchovních cvičení. Jistě již víte, že jedení z důvodu nudy je nepotřebným zatěžováním těla, marněním času, peněz a energie.

Člověk, který se rozhodl jíst z důvodu nudy, to často dělá také proto, že má rád pocit chuti. Tímto způsobem se vytváří vztah: nuda >> touha se jí zbavit >> (dočasný) vzestup nálady. Tento druh vztahu, jak si můžete snadno domyslet, je pro lidské tělo dosti zhoubný. Nejčastěji se projevuje obezitou a s ní spojenými nemocemi těla. Je snadné propadnout závislosti.