ZÁVISLOST <<< OBSAH >>> NUDA


VÍRA NEBO STRACH

jsou často důležité faktory, které přimějí osobu k rozvažování o své stravě. V tomto případě je víra založena na obavě, že tělo postrádá nějakou látku, proto ji chce doplnit jedením nějaké specifické potraviny. Kromě strachu, že tělo něco postrádá, může člověk věřit, že jedení něčeho je pro tělo přínosné.

Zde jsou některé příklady (vybral jsem nesprávné předsudky):

Tyto a mnohé další názory, předávané z generace na generaci a často slepě následované, mají vliv na stravu člověka. Lidé s takovými nebo jinými přesvědčeními o jídle jí některé pokrmy jen proto, že věří v jejich specifický vliv na tělo. Tyto druhy víry jsou aplikovány při sestavování a dodržování diet (např. hubnoucích, pročišťujících, ozdravných).

Ve skutečnosti je tělo soběstačné a potřebuje jen mysl, která funguje správně. Čím silněji člověk věří, že tělo potřebuje něco zvenčí, tím více na tom fungování těla závisí.

Dalším faktem je, že každý člověk je jiným světem, vytváří a přijímá jiné potřeby, přesvědčení - mimo jiné i to je důvod, proč neexistuje nic takového, jako správná dieta pro každého. Správná strava pro člověka je ta, která plně vyhovuje SPT této osoby.

Obzvláště častou vírou je přesvědčení, že člověk musí jíst hodně, aby měl dostatek energie a tím i síly. Osoba, která věří, že jídlo je nezbytným palivem dodávajícím tělu energii (jako benzín pohánějící motor), bude náchylnější k přejídání. Pozorování ukazují, že částečně to je faktem, protože přílišné omezení toho, co indikuje SPT, činí tělo mnohem slabším. Většina lidí má takto nastavené (naprogramované) instinkty - jak jsem vysvětlil již dříve.

Falešné představy způsobují, že osoba jí potraviny, které tělo nepotřebuje, ty ho přetěžují a následně poškozují. Například přesvědčení, že "člověk by měl jíst hodně ovoce", je zavádějící. Jde o to, že není správné zvyšovat množství jídla přidáváním ovoce, ale mnoho lidí by mělo změnit složení stravy tak, aby obsahovala větší podíl ovoce, což je pro tělo prospěšné.

Jak si můžete snadno domyslet, strachy a přesvědčení týkající se jedení a stravy způsobí člověku více škody než užitku. Zejména bezbranné dětí tím trpí více, z toho důvodu, že je jejich rodiče nutí k jídlu.

Setkal jsem se také s vírou, že pokud člověk nedojí celou porci jídla, kterou dostal, uvrhne na sebe osud, který ho v budoucnu potrestá nedostatkem potravin.

A ještě jedna zásadní věc týkající se víry. Pokud potravina obsahuje vysoké množství složek (vitamíny, minerály, prvky), neznamená to, že "je třeba ji zkonzumovat" s cílem dát tělu tyto látky. Kravské mléko, obsahující hodně vápníku, může být dobrým příkladem. Lidé často věří, že pitím velkého množství mléka zabrání nedostatku vápníku v těle. Avšak výsledkem takové činnosti je pravý opak. Pití velkého množství kravského mléka (obzvláště převařeného) způsobí nedostatek tohoto prvku v těle. Vysvětlení by vyžadovalo ponoření se do jiného tématu, týkajícího se vlivu určitých potravin na lidské tělo.

Jedení kvůli strachu nebo víře nesplňuje SPT, jinými slovy, poškozuje to tělo.