NÁVYK <<< OBSAH >>> VÍRA NEBO STRACH


ZÁVISLOST

na jídle je jedním z nejčastěji se vyskytujících závislostí na Zemi. Ano, někdo se může stát závislý na jídle nebo pití; závislý na jídle všeobecně nebo na jedení něčeho konkrétního. Závislost vypadá jako návyk, ale když se jí pokusíte vzdát, cítíte, že tělo a psychika vzdorují.

Člověk se nejčastěji stává závislý na cukru, kávě, nealkoholických nápojích, soli, mléčných výrobcích, chlebu, masu. Když se závislá osoba náhle rozhodne vzdát se návykových výrobků, cítí, že tělo po nich touží. Například, je-li tělo zbaveno masa, na kterém má závislost, bude toužit po chuti masa a dokonce se to projeví i na náladě. Osoba bude po týdny cítit nesnesitelnou touhu po, řekněme, steaku. Může dokonce snít o tom, že ho jí.

V případě závislosti je snadné nesprávně určit, zda je touha po určité potravině způsobena závislostí, SPT nebo parazity. To je důvod, proč osoba, která není odborníkem v metodě vědomého stravování, nemusí být schopna ve všech případech bezchybně určit, co, kolik a kdy tělo potřebuje. Nicméně pravidelné uplatňování metody vědomého jedení vede k dovednosti být schopen rychle rozlišit mezi SPT, závislostí nebo jinými faktory.

Silná touha po určité potravině může být způsobena i parazity. Existuje mnohem více parazitů, ochotných žít v lidském těle, než by mohl běžný pozemšťan očekávat. Mnozí z nich mohou výrazně ovlivnit chuťové preference člověka. Prakticky lze říci, že někteří parazité mohou zotročit člověka natolik, že bude jíst hlavně to, co nejvíce prospívá jejich růstu. Dobrým příkladem mohou být houby. Pokud se jejich kolonie ve střevech nadměrně rozrostou, člověk se stává závislým žroutem sladkostí (čokoláda, zmrzlina, cukroví).

Čím více je člověk závislý na jídle, tím je pro něj obtížnější půstovat a tím je pro něj samotný půstovní proces nepříjemnější. V případě osoby závislé na jídle jsou tělesné příznaky stejné jako příznaky, vyskytující se v případech osob závislých na alkoholu, cigaretách či drogách. To je jedno z klinických potvrzení toho, že strava je jenom jistým druhem závislosti. Člověk žije v této závislosti od narození.

Jedení jako závislost (tj. žití se závislostí na jídle) je jedním z hlavních faktorů, proč tělo běžného pozemšťana vydrží méně než sto let, je často nemocné a stárne v průběhu celého života. Původně lidské tělo nemá žádné omezení délky života, protože je naprogramováno na nesmrtelnost (nejedná se o nezranitelnost). Lidé si své tělo ničí mimo jiné svými závislostmi.