HALUCINACE NEBO VIDINY <<< OBSAH >>> TEPLOTA TĚLA


DOBRÉ ZDRAVÍ

Existují lidé, kteří se mylně domnívají, že inedia znamená léčebný půst. Myslí si, že ŽSBJ je metoda, jak léčit tělo. Inedia se podstatně liší od půstu. Inedia může být životní styl, na který přechází zdravá osoba. Léčebný půst je způsob, jak přivést nemocného zpět k plnému zdraví.

Není vhodné zahájit intenzivní adaptaci těla na život bez jídla v případě, že zdraví není v dostatečně dobrém stavu. Nejoptimálnějším postupem je, že člověk se nejdříve zcela uzdraví (např. prostřednictvím půstu) a teprve poté zahájí proces adaptace na život bez jídla. Je mnohem obtížnější adaptovat se bez dostatečného uzdravení těla, protože proces se stává delším a nepříjemnějším.

Mnoho lidí, přestože se cítí dobře a nepozorují žádné příznaky, si nejsou vědomi skutečnosti, že některé jejich orgány jsou nemocné. Nejčastěji se jedná o tlusté střevo, játra, ledviny a slezinu. Například většina (dokonce bych řekl, že téměř všichni) lidí z tzv. západní společnosti mají mykózy (plísňová infekce) tlustého střeva (ve stejnou dobu může mít někdo i několik mykóz), parazity v trávicí trubici nebo jiná onemocnění, která nezpůsobují přímo zjevné příznaky, např. bolest. Pomocí jednoduchých léčebných metod je možné se těchto zdravotních problémů zbavit.

Jednou z překážek pro zahájení ŽSBJ je duševní nemoc. Raději se vůbec ani nezmiňovat o inedii před duševně chorou osobou, aby si neublížila. Pokud se taková osoba přece jen rozhodne věnovat se inedii, je třeba ji pečlivě sledovat.