21DENNÍ PROCES <<< OBSAH >>> STŘÍDAVÁ


HYPNOTICKÁ

Hypnóza je nástroj sloužící ke změně činnosti programů v instinktu. Část instinktu určuje a realizuje spojení mezi lidským tělem, jeho psychikou a vnější hmotou, známou jako jídlo. Tato funkce v případě průměrného obyvatele Země vyvolá biologickou potřebu jídla. Určité látky (nazývané potrava) musí být tělu dodány v odpovídajícím množství a čase, aby tělo mohlo správně fungovat.

Činnost jednotlivých částí instinktu může být změněna. Osoba usilující o ŽSBJ se zaměřuje na ty změny v instinktu, které mohou být popsány následující větou: Tělo funguje správně bez ohledu na to, zda mu jsou látky (potrava) dodány nebo ne.

Ve spolupráci se zkušeným hypnotizérem (nebo pomocí autohypnózy), s využitím individuálně vybraného souboru sugescí, je možné docílit těchto změn. Účinnost závisí také, mimo jiné, na citlivosti dané osoby k hypnotickým sugescím.

Je to však dosti riskantní a málo prozkoumaný způsob dosažení nejedení. Hlavním problémem je, že se mohou objevit škodlivé sugesce a mohou být přijaty instinktem. V průběhu hypnotického sezení může instinkt absorbovat sugesce jako suchá houba vodu. Každá jednotlivá sugesce může způsobit významné změny v činnosti instinktu.

Je dobré si uvědomit, že sugescí mohou být nejen slova hypnotizéra. Také hypnotizérovo chování, projevování jeho emocí, atmosféra okolí, zvuky přicházející zvenčí a další faktory mohou představovat sugesci, která způsobí nezamýšlené změny (s možná pozitivními, možná negativními následky).

Z toho důvodu, aby se nezpůsobily nežádoucí změny v psychice, nedoporučuji tuto metodu, zvláště pokud si můžete vybrat metody jiné. Rychlé změny v instinktu pomocí hypnózy mohou způsobit takové změny v životě člověka, které se mohou stát příčinou utrpení. Vizualizace je mnohem lepší způsob, jak docílit změny v instinktu.

Hypnotickou metodu pro přizpůsobení se ŽSBJ je dobré znát a použít v situacích ohrožení života v důsledku příliš dlouhého období bez jídla. Takové situace mohou nastat, když jsou lidé odříznuti na dlouhou dobu od zdroje potravy, např. u skupiny lidí, kteří se ztratili v horách, při dlouhém období nedostatku potravy během války, během velké přírodní katastrofy. Pak se volí "nejmenší zlo" - je lépe zhypnotizovat osobu, aby neměla pocit hladu, než aby se soustředila na myšlenku smrti hladem.