SILOVÁ <<< OBSAH >>> HYPNOTICKÁ


21DENNÍ PROCES

Varování. Prosím, nedělejte 21denní proces, pokud jste si pečlivě nepřečetli a důkladně nezanalyzovali originální popis této metody, protože jinak můžete ohrozit svůj život. Níže uvedený popis nestačí na to, aby proces proběhl bezpečně. Uvádím ho zde pouze pro informační účely, ačkoli mě Jasmuheen požádala, abych ho odstranil (z bezpečnostních důvodů).

Podrobný popis "The 21 day procedure" od Charmaine Harley lze nalézt v knize "Prana Nourishment - Living on Light" ("Pránická výživa - Žití ze Světla"). Autorkou knihy je Jasmuheen, Australanka "živená pránou", která prosazuje program "Divine Nutrition" ("Božská výživa"), sloužící k odstranění světového problému zdraví a hladu. Až doposud to byla nejznámější metoda zájemců o toto téma. Jasmuheen ji propagovala do konce 20. století. Později, ve své knize "The Food of Gods" ("Strava Bohů"), představila "jednodušší a bezpečnější metodu, rozloženou v delším čase".

Je dobré vědět, že informaci o 21denním procesu obdržela (jako zprávu od nemateriální bytosti) skupina přátel v Austrálii, jejímž členem Jasmuheen byla. Členové skupiny se scházeli pro společnou praxi, která měla za cíl duchovní růst. Předaný proces očišťování byl určen pro členy této skupiny, nikoli nutně pro ostatní lidi. Ačkoli sama myšlenka, že "Vnitřní Božská Jednota", která nám dává dech a život, nás může také živit, je informace určená pro celou planetu a - jak věří a hlásá Jasmuheen - je součástí lidské evoluce.

21denní proces je rozdělen na tři sedmidenní části. V prvém týdnu člověk nejí ani nepije (podobně jako u suchého půstu). To může být pro život těla osoby nebezpečné, není-li k tomu připravena. Kromě strachu jde hlavně o to, že může dojít k nadměrné dehydrataci těla, vedoucí k nevratným změnám, končícím smrtí (což se u několika osob stalo).

Ve druhém týdnu může člověk pít vodu a 25% pomerančovou šťávu (3 díly vody + 1 díl šťávy). Ve třetím týdnu může, kromě vody, pít 40% pomerančový džus. Množství vypitých tekutin závisí na žízni a dalších faktorech, ale mluví se o minimálně 1,5 litrech za den. Lidé procházející procesem pijí také jiné ovocné šťávy.

Je velmi vhodné, aby se proces odehrával na samotě a daleko od civilizace. Ideálně s každodenní krátkou návštěvou přítele, jen tak pro jistotu. Během doby procesu bude probíhat fyzické a psychické čištění. Televize, rádio, hluk, problémy, každodenní rutina, setkávání se s lidmi, telefonování, počítač apod., by měly být mimo dosah osoby, procházející procesem. Jde hlavně o to, soustředit se na své duchovní nitro a psychickou stránku procesu - proto je odpočinek (dovolená) v tuto dobu vhodný.

Z mých pozorování zájemců o život bez jídla jsem dospěl k závěru, že většina z nich považuje 21denní proces za svatou nebo magickou iniciaci způsobující transformaci v nejedícího. Mnoho z nich nezná jiný způsob a myslí si, že je to jediná cesta. Ze všech nejedících, se kterými jsem se setkal, neznám osobu, která by se stala nejedícím jako výsledek 21denního procesu. Nicméně znám ty, kteří díky této metodě zjistili, že jsou schopni žít bez jídla.

Faktem je, že 21denní proces neučiní člověka nejedícím. Technická analýza fyzické stránky procesu ukazuje, že je to 7 denní suchý půst, po kterém následuje 14denní dieta na ovocných šťávách. To je docela účinná metoda na vyčištění těla a psychiky od toxinů. Věnování tohoto času duchovním záležitostem, svému vnitřnímu světu, účinně očišťuje člověka, podobně jako u jiných půstů.

Hluboké psychické odhodlání osoby procházející procesem, opar tajemství, sugerující nezbytnost iniciace, tisíce lidí, kteří podstoupili tento proces a jejich popisy - to a další vytváří sugesci, které podléhá mnoho osob, majících nedostatečné informace o možnostech realizace ŽSBJ.

21denní proces neučiní z osoby inediata, není-li ta osoba připravená, tj. není-li její sféra Vědomí dostatečně rozšířená. Bude jen žít nějakou (třeba i dlouhou) dobu úplně nebo téměř bez jídla, nutit tělo do hladovění - jak potvrzují i má pozorování.

Samotný průběh procesu se velmi liší v závislosti na osobě; svědčí o tom mnoho osobních popisů. Někteří lidé nic nepociťují, normálně udržují každodenní život jako předtím (kromě jídla). Jiní to hluboce prožívají, procházejí největší duchovní transformací ve svém životě. Někteří lidé se během této doby kontaktují s duchovními bytostmi. Každý člověk je jiný, proto každý vnímá podstoupení toho samého experimentu odlišně.