NÁHLÁ <<< OBSAH >>> 21DENNÍ PROCES


SILOVÁ

Ze samotného názvu metody vyplývá, jakým způsobem se člověk snaží dosáhnout ŽSBJ - silou. Někteří lidé jsou netrpěliví nebo se jim prostě nelíbí cesta (dávají přednost zkratkám) a chtějí mít výsledek hned. Jedním z často vyskytujících se charakteristických rysů těchto lidí je jejich silná vůle uskutečnit učiněné rozhodnutí. Když se pro něco rozhodnou, nedbají na okolnosti, prostě to prosadí. Takové chování také může při realizaci nejedení přinést očekávaný výsledek.

Silová metoda je velmi jednoduchá na implementaci a nevyžaduje žádnou přípravu. Dokonce i nyní, při čtení této knihy, se můžete rozhodnout vzdát se jídla "na věky". "Od této chvíle jsem nejedící" - po takovém anebo podobném rozhodnutí zbývá jeho každodenní realizace.

Osoba uskutečňující takové rozhodnutí věří v možnost stát se nejedícím skrze učiněné rozhodnutí a jeho následování. Prakticky to ve většině případů znamená, že nutí tělo nepřijímat žádné jídlo. To způsobuje, že člověk cítí hlad. Doba bez příjmu potravy, kdy člověk cítí hlad a (často) zakouší přidružené symptomy, se nazývá půst.

Tato metoda dosažení ŽSBJ je zřídkakdy úspěšná. Po nějaké době hladovění člověk začne znovu jíst, nebo (pokud je tvrdohlavý a bojuje s tělem) umírá. Jestliže začne jíst přiměřeně včas (kdy, to záleží na výši jeho tukových rezerv), bude mít půst velmi pozitivní vliv na jeho tělo. Takový půst uzdraví osoby považované oficiálně (čili většinou lékařů) za nevyléčitelné.

Při půstu tělo ztrácí svou hmotnost. Osoba, která již dlouho využívá silovou metodu, může snadno rozpoznat, kdy se dostane za únosnou úroveň. Tělesná hmotnost nadále klesá (např. 1 kg za týden), člověk se snadno unaví (má nízkou hladinu životní energie), má málo síly, není šťastný a jeho tělo se podobá kostře potažené kůží.

Ne každý člověk, který se náhle bez přípravy rozhodne navždy přestat jíst, používá silovou metodu. Je-li sféra Vědomí, ve které daná osoba žije, dostatečně velká, je vzdání se jídla jednoduše pro tu osobu potvrzením schopnosti žít bez jídla. V takovém případě se její tělo přizpůsobí správnému fungování v relativně krátkém čase.

Jsou též lidé, kteří vědí, že mohou žít bez jídla, ale v každodenním životě jí "normálně". Takoví lidé se mohou vzdát jídla kdykoliv, protože je to pro ně otázkou jednoduchého rozhodnutí. Jejich tělo se rychle přizpůsobí a bude správně fungovat.