PŘÍRODNÍ <<< OBSAH >>> NÁHLÁ


DUCHOVNÍ

Hmota (včetně těla) je formace (odraz) duchovní stránky člověka. Cokoli povstalo z hmoty, bylo nejprve vytvořeno v duchovní sféře. Jestliže nejedení existuje v duchovní oblasti člověka, pak jeho tělo tento jev brzy projeví, čili přenese do života dané osoby.

V duchovní metodě adaptace člověka na ŽSBJ pracujete na dostatečném rozšíření sféry Vědomí, ve které žijete. Víte, že nejedení je očekávaným vedlejším výsledkem této práce. Pokud je nejedení dostatečnou skutečností ve vašem duchu, pak to tělo projeví.

Člověk se může vědomě duchovně rozvíjet na jedné z nesčetných cest. Děje se to tak, že následuje to, co si určil a naplánoval. Může to být oddanost Bohu, praktikování některé z tisíců vír, filozofií, systémů zdokonalování a dalších. Může tak činit sám nebo ve skupině.

Někteří lidé se rozhodnou zůstat v ústraní v příznivém prostředí, někteří preferují společnost nejbližších rodinných příslušníků, jiní se uzavřou v meditačním klášteře. Jedni si vybírají kompetentního průvodce, duchovního učitele (gurua) a vykonávají jeho doporučení, druzí jsou vedeni "vyšším JÁ", anděly, mistry, strážci nebo jinými nehmotnými bytostmi, a jiní věří pouze sami sobě.

Je méně důležité s kým, kde a jak, na té nebo jiné cestě. Mnohem důležitější pro poutníka je to, že sféra Vědomí se rozšiřuje a dává výsledky, které praktikující člověk očekává.

Tak vypadá v obecném popisu duchovní metoda přizpůsobení se člověka na ŽSBJ. S duchovním růstem člověka se jeho strava a chuť k jídlu mění. Postupně si vybírá jídla se stále vyššími vibracemi, která méně zatěžují tělo. Denní spotřeba (množství) jídla se také snižuje, až do úplného zastavení příjmu potravy. Děje se tak proto, že člověk cítí, že žije v moci JÁ, Boha, Ducha Svatého, Všeobecného Principu, Univerzální Mysli nebo Božího Světla, Nejvyšší Energie, Vnitřního Zdroje, milosti Brahmana, Alláha atd. Je možné tu vyjmenovat mnoho dalších názvů, které stejně nejsou intelektem pochopitelné, protože porozumění je možné pouze skrze zkušenost.

Proto rozhodnete-li se použít tuto metodu pro přizpůsobení se ŽSBJ, budete se soustředit hlavně na duchovní stránku. Jedním z vašich cílů bude osvobození se od nejsilnějšího materiálního pouta (jídla). Zaměříte se na duchovní rozvoj a budete provádět odpovídající duchovní cvičení.