METODY <<< OBSAH >>> DUCHOVNÍ


PŘÍRODNÍ

Název této metody ukazuje směr, kterým se člověk ubírá. Cílem na této cestě je obnova stravovacích návyků a stravy v souladu s přírodou. Prostřednictvím disciplíny osoba postupně přeměňuje svou stravu na takovou, jakou pro ni vytvořila příroda. Jinými slovy se tato metoda může nazývat "postupně upřesňovaná strava".

Osoba používající tuto metodu dosažení ŽSBJ postupně mění svoje stravovací návyky. Cílem této činnosti je dosažení stravy, kdy bude jíst jen jídla s "nejvyššími vibracemi".

Nejprve jsou ze stravy vyloučeny nejtěžší (vzhledem k vibracím i trávení) potraviny. Jedná se o smažené, grilované a uzené maso, salámy atd. Dále smažené a pečené výrobky z obilovin, brambor, rýže, kukuřice (jako jsou hranolky, chipsy, popcorn, pizza, koláče a jiné pečivo).

Dále je z jídelníčku vyřazeno mléko a všechny mléčné výrobky. Někteří lidé uvádějí, že je možné pít jogurt, kyselé mléko nebo podmáslí, protože příznivě ovlivňuje střevní bakteriální mikroflóru. Faktem je, že pro tělo je vhodnější úplné odstranění této potraviny z jídelníčku. Existuje mnoho studií o vlivu mléčných výrobků na lidský organismus - můžete si je prostudovat. Máte-li obavy o bakteriální mikroflóru (tj. věříte, že jí potřebujete více), můžete pít šťávu z nesolených kvašených okurek nebo kysaného zelí.

V dalším kroku jsou ze stravy odstraněny všechny sladkosti. Čokolády (i hořké), cukrovinky, slazené nápoje a všechny věci, které se vyrábí s přídavkem cukru, medu, glukózy nebo fruktózy a umělých sladidel. Pokud se bez sladké chutě nedokážete obejít (např. u nápojů), je zatím ještě možné konzumovat přírodní sladidla (např. z rostlin je to sladká stevie rebaudiana).

Po odstranění výše uvedených potravin zůstává ke stravování zelenina, ovoce, zrna (semena), ořechy, luštěniny, ryby, vejce, maso a tuky.

Dalším krokem je odstranění jakéhokoliv zpracování potravin. Na začátku přírodní metody bylo vyloučeno smažení, grilování, pečení. Nyní se postupně vyloučí všechny ostatní metody zpracování: vaření, paření, kvašení, konzervování a jiné, s jednou výjimkou - mytí vodou a rozdělování na kousky.

Podívejte se na přírodu na Zemi. Obvykle mytí a dělení jsou jediné metody zpracování potravin, které používají nám známé bytosti na Zemi, s výjimkou člověka. Kdo jiný např. vaří jídlo předtím, než ho sní?

Faktem je, že zpracované potraviny, např. vařená vejce, jsou něco jiného než syrové. Vzhledem připomínají vejce, ale chemická analýza ukazuje na jiné substance. Kuchyň je malá chemická továrna, kde se přírodní látky mění (skrze chemické reakce) na umělé (které se v přírodě běžně nevyskytují). Tyto vyprodukované chemické látky lidé pojídají jako potravu.

Vzdát se zpracování všech potravin je velkým krokem na cestě k návratu k přírodě - člověk je součástí té přírody. Jako součást, článek přírody, není lidské tělo zcela přizpůsobeno látkám uměle vyráběným v kuchyni. Tento krok, návrat k jedení pouze přírodních látek (pocházejících přímo z přírody), přináší člověku prospěšné změny. Díky těmto změnám se člověk vrací zpět do lůna přírody, ke své matce, domů. Příroda léčí jeho tělo a mysl.

Dalším krokem na této upřesňující stravě je odstavení zrn (pšenice, žito, kukuřice a podobně) a masa, ryb (pokud jste se ho nevzdali již v etapě vyloučení zpracování, protože jste ho nechtěli jíst syrové). Takže teď zůstává jen syrová zelenina, ovoce, semínka (např. slunečnice) a ořechy.

Většina toho, co se nazývá zelenina a obiloviny, jsou produkty genetických experimentů prováděných v minulosti (některé z nich až před desítkami tisíc let). Většina zeleniny a obilovin, nejsou-li kultivovány, ale ponechány samy sobě, degenerují, stanou se divokými a po několika letech zmizí. To proto, že nejsou součástí přírody. To je také důvod, proč jsou v této fázi vyloučeny ze stravy. Po tomto kroku zbude ve stávající stravě pouze ovoce a ořechy, jediné, co příroda pro člověka přirozeně vytvořila.

Jíst jen to, co nám dává příroda, je jedna z podmínek pro život v souladu s přírodou. Předkové některých lidí žijících na Zemi, šimpanzi a gorily, jedí převážně ovoce. Díky této stravě jsou silní, zdraví a plní životní energie. Ale dají-li se jim potraviny připravované pro lidi (pokud to jí), začnou být nemocní, rychleji stárnou a dříve umírají.

Jedním z posledních kroků na této přírodní metodě je postupný přechod na ovocné šťávy pouze. Můžete ovoce vymačkat a pít džus nebo můžete ovoce žvýkat a šťávu vysát (a vyplivnout zbytek). Džusy nekupujte, protože to jsou chemicky zpracované kapaliny, které se od přírodních šťáv značně liší vzhledem, chutí i chemickým složením. Jejich pití by znamenalo ústup z cesty přírodní metody.

V konečné fázi šťávy ředíte vodou, více a více, až po pár dnech až týdnech skončíte na čisté vodě. Pak pijete jen vodu, čím dál méně, až jednoho dne nebudete pít vůbec.

Lidé, kteří si vybrali tuto metodu, potřebovali na dosažení ŽSBJ čas od několika měsíců do několika desetiletí. Záviselo to na mnoha faktorech, především na jejich zapojení se do cesty duchovního sebezdokonalování.

První zásadní připomínka.

Při postupném odstraňování jídla z jídelníčku se ujistěte, že nebojujete proti tělu. Boj zraňuje, takže pokud budete bojovat proti tělu, jste to vy, koho zraníte. Příklad. Pokud jste závislí na hranolkách a jíte jich 3 kg za týden, nemusíte je odebrat najednou. Místo bojování můžete použít disciplínu. Můžete stále jíst hranolky, ale každý týden méně, řekněme o 1% méně než předtím. Tělo ani nepostřehne 1% změnu a postupně se bude muset spokojit s klesajícím množstvím, až se nakonec budete moci hranolek vzdát úplně. Místo lineárního můžete použít logaritmicky stupňované snižování množství.

Může se vám zdát, že se vaše tělo již zbavilo závislosti či touhy po nějaké potravině, řekněme hranolkách. Nebudete je jíst celé měsíce, ale jednoho dne kolem nich projdete a ucítíte jejich vůni. Pocítíte stékání slin, křeč a neovladatelné sání žaludku. V takovém případě proti tomu nebojujte, protože vašemu tělu může být prospěšnější, když si trochu hranolek vložíte do úst a důkladně je rozžvýkáte. Jestliže to neuděláte, bude se vám o hranolkách v noci zdát, budete na ně stále myslet a budete snít o tom, jak je jíte, takže budete zbytečně trpět.

Tělo má obrovskou schopnost přizpůsobit se změnám ve stravě a jiným životním okolnostem. Tělo je velmi flexibilní, jestliže jsou změny postupné a jestliže se mu poskytne dostatek času. Kombinovaný efekt malých postupných změn, i když jednotlivě zůstávají nenápadné, může být obrovský. Např. přechod z života v tropech na život v zemi věčného sněhu nebo ztráta/přírůstek hmotnosti 120 kg. Taková významná změna stravy je pro tělo velkou změnou. Jestliže ji uděláte příliš rychle, můžete zbytečně trpět. Pokud máte své tělo rádi, dejte mu dostatek času, aby se mohlo přizpůsobit všem změnám bez bolesti.

Druhá zásadní připomínka.

Popsané pořadí změn nemusí být striktně dodržováno. Každý člověk je jiný svět. Co funguje a je pravda v jednom světě, nemusí tomu tak být v jiném. Takže můžete změnit pořadí. Vaše pocity a intuitivní vedení jsou důležitější, než zde uvedené informace a příklady jiných osob. Znám lidi, kteří následovali tzv. optimální (Atkinsovu) dietu, skládající se převážně z živočišných tuků. Používali jiný způsob, jak se přizpůsobit životu bez závislosti na jídle.

Třetí zásadní připomínka.

Používejte disciplínu, ne sílu. Co je to disciplína? Je to vědomě plánovaná a moudře, systematicky realizovaná činnost, vedoucí k dosažení stanoveného cíle. V disciplíně nejsou žádné boje, protože cestu určuje Láska. Je dobré se naučit rozlišovat mezi disciplínou a bojem. Disciplína vede k úspěchu, boj ke zraněním.

Při sledování přírodní metody věnujte pozornost tělu. Pro některé lidi je, nebo může být tato metoda škodlivá. Tělo trpí, stává se slabší, upadá do nemocí a rychleji stárne. Takoví lidé nutí tělo dodržovat určitou dietu, takže mu v tomto procesu ubližují. Můžete je snadno poznat podle končetin zmodralých chladem, vyzáblého těla, nízké úrovně životní energie, stejně tak jako smutku, deprese a jídelního fanatizmu.