KREATIVITA <<< OBSAH >>> OMLAZENÍ


DUCHOVNÍ ROZVOJ

Člověk si všiml již dávno, že existuje spojitost mezi snížením příjmu potravy (např. půstem) a tzv. duchovním růstem. Tato spojitost je tak důležitá, že je to zdůrazňováno v mnoha učeních, náboženstvích, vírách a školách, jejichž cílem je duchovní růst člověka. Pravidelné zdržení se potravy je praktikováno jako jedna z nejdůležitějších činností v mnoha systémech duchovního rozvoje člověka.

Tato souvislost je jasně pociťována půstujícími lidmi. Její mechanismus může být snadno pochopen osobami, které vědí, že jídlo je faktor, který tíží člověka k zemi, jak jsem popsal už dříve. Někteří lidé se rozhodnou praktikovat ŽSBJ tak, aby mohli trvale přebývat ve "vysokých vibracích".

ŽSBJ je jedna z mnoha možných etap na cestě vědomého duchovního růstu. Zmínil jsem se, že provázané věci působí jedna na druhou, a že tělo a mysl jsou jednotou. Tím, že klesá aktivita ve fyzické oblasti (především trávení a vylučování), je možné více životní energie využít v duchovní oblasti. Během půstu a ŽSBJ duchovní aktivita roste, protože životní energie přirozeně proudí do této oblasti. To může být využito pro osobní duchovní růst.

Ani inedia, ani půst, nejsou nutné na cestě duchovního růstu, nicméně mnoho lidí je považuje za významnou pomoc. Životopisy mnoha tzv. "duchovních mistrů" obsahují půst (i suchý) nebo dlouhá období výrazně menšího příjmu potravy, za účelem dosažení specifických cílů v duchovní oblasti. Mnozí z nich jedli jen ze společenských důvodů, ne pro potřebu vyživovat tělo.

Člověk je nejmocněji vázán k hmotě skrze jídlo. Pokud je toto pouto přerušeno (když jídlo ztratilo svůj význam, protože naplnilo svůj úkol), mnoho jiných materiálních závislostí je automaticky přetrženo. "Pozemské starosti", které byly dosud důležité (hry, zprávy ve sdělovacích prostředcích, vášnivé debaty a mnoho dalšího), se stávají nedůležitými a každodenní život se stane jednodušší, snazší, šťastnější a klidnější. Člověk více a častěji naviguje své aktivity do svého vnitřního světa, do JÁ, k Bohu a tak se stává méně ovlivněný sociální sugescí. Stává se sluncem.

Během této doby je jednodušší dělat energizující cvičení a také to poskytuje větší radost, protože člověk lépe cítí energii. Koncentrace, kontemplace, vizualizace a další cvičení mysli jsou lépe prováděna, zamýšlené výsledky jsou dosahovány dříve a snadněji. Také ztišení mysli je prováděno snadněji, což přibližuje moment dosažení stavu meditace. Je snadnější vidět Světlo a cítit Lásku, které jste zdrojem.

Pokud můžete vidět auru, všimnete si, že mocně září kolem osoby žijící bez jídla. Má symetrický tvar, pulzuje životem a stručně řečeno, je krásná. Energetická centra zvaná čakry vypadají podobně. Pokud byly před zahájením ŽSBJ v auře nějaké nečisté plochy nebo poruchy, způsobené např. alkoholem, masem, cigaretami, drogami (včetně kávy, čaje, cukru), kompletně zmizí.