VITALITA <<< OBSAH >>> DUCHOVNÍ ROZVOJ


KREATIVITA

Je všeobecně známo, že práce, studium či myšlení, je méně efektivní s "plným žaludkem". Po vydatné večeři je menší ochota tvořivě myslet nebo studovat. Člověk je ospalý, pokud není fyzicky aktivní. Trávení snědeného jídla vezme z těla poměrně nejvíce energie.

Když tělo netráví, člověk může využít ušetřenou životní energii pro další činnost. Mysl a tělo jsou úzce spojeny, tvoří svazek a ovlivňují se navzájem. Čím je fyzické tělo čistší a méně naplněné potravinami, tím jednodušší, jasnější, rychlejší a kreativnější je myšlení. Dokonce i při půstu lidé cítí lehkost myšlení poté, co prošli prvotní očistou těla a mysli. U většiny inediatů je ta jasnost mysli trvalá.

Po ukončení činnosti zažívacího a čisticího systému má člověk několikanásobně více energie, která pak přirozeně proudí do vyšších sfér nazývaných duševní, duchovní nebo psychické. Žlázy šišinky a hypofýzy se stávají mnohem aktivnější, smysly rozšiřují svůj rozsah vnímání a člověk tak nachází více zajímavých věcí z duchovní oblasti života. To je důvod, proč se v mysli objeví více nových nápadů a myšlení se stává efektivnější. Člověk se cítí jako osoba, jejíž mysl byla zbavena mlhy, tmavého oparu nebo bahna, které ji pokrývaly dříve. Člověk vidí duševní svět mnohem zřetelněji a jasněji.

Výše uvedené věci způsobí, že kreativita inediata je větší. To se může projevit v psaní, malování, skládání, zakládání nějaké organizace, pořádání seminářů či přednášek, výzkumné činnosti atd.

Můj příběh může sloužit jako příklad. Od začátku svého ŽSBJ jsem jasně cítil mnohem větší psychickou aktivitu a duchovní citlivost. V každém okamžiku dne, nebo noci, jsem mohl začít psát a hovořit na dané téma a jak jsem pociťoval, mohl bych to dělat do nekonečna. Témat se objevilo v mé mysli tolik, že bych mohl napsat brožuru obsahující pouze jejich tituly. Někdy jsem se divil, kolik toho vím o tématech, ve kterých jsem se dříve považoval za laika. Uvědomil jsem si spoustu věcí o tom, co nazývám znalosti, protože mé intuitivní vnímání bylo mnohem účinnější, stačilo obrátit svou pozornost k tématu.

Po návratu do "normálního stravování" (po téměř 2 letech bez jídla) jsem si všiml, že moje duševní lehkost a kreativita se snížila (mysl se mírně ucpala), ačkoli byly a stále jsou silnější, než když jsem začal období bez jídla.