EKOLOGIE <<< OBSAH >>> KREATIVITA


VITALITA

Většina inediatů, v porovnání s lidmi, kteří jí "normálně", v sobě cítí mnohem více životní energie. To jim umožňuje udržovat vysokou fyzickou a psychickou aktivitu po mnoho hodin denně, aniž by se cítili unaveni, stejně jako se to stává umělci při inspiraci.

Vyšší úroveň životní energie se v intelektuální sféře často projevuje vyšší kreativitou. V tomto stavu je pro člověka mnohem snazší tvořit, myslet, učit, učit se a pracovat.

Mnoho inediatů zakouší vyšší úroveň životní energie (která není využita pro trávení), jako snížení potřeby spánku a odpočinku. Někteří inediaté spí pouze několik hodin týdně. Inediat, který např. procestuje několik desítek hodin, pak se osprchuje a bez pocitu únavy začne pracovat, může být dobrým příkladem takovéto odolnosti vůči únavě.

Z období bez jídla mám zkušenost, že i po deseti hodinách duševní práce s počítačem (který z člověka vysává energii) je schopnost myšlení právě tak dobrá, jako na začátku práce. Jen trochu cítím svalovou ztuhlost, takže si myslím, že bych potřeboval trochu více fyzické aktivity, jako je například plavání nebo jogging. V době, kdy jsem jedl "normálně", jsem byl unavený a měl v poledne zánět spojivek, večer bolesti hlavy a myšlení bylo tak neefektivní, že jsem dělal příliš mnoho chyb, než abych mohl pokračovat v práci.

Vysoká úroveň vitální energie u inediatů není nic výjimečného. Tělo využívá až 90% energie na trávení a vylučování, někteří lidé říkají, že spotřebují až 99%. Tělo inediata netráví, odtud pochází přebytek využitelné energie. Matematicky myšleno by se dalo říci, že tělo nejedící osoby má až devětkrát více energie než tehdy, kdy ta osoba jí "normálně". Pokud tento rozdíl člověk nezažil na vlastní kůži, je pro něj těžké tomu uvěřit a pochopit. Co se stalo s božskou bytostí zvanou člověk, že učinil své tělo trávicím a vylučovacím strojem?

Je snadné poznat na sobě, že čím více člověk jí, tím se stává slabším. Když sníte velké jídlo, chce se vám pracovat? Cítíte příliv energie, nebo oslabení? Mnoho lidí pozoruje, že čím více jedí, tím více se stávají slabší a línější. Běžná věta: "Jez, abys měl sílu", je vlastně opak toho, co lidé zažívají.

Stává se to proto, že čím více potravy dostane člověk do žaludku, tím více práce musí tělo udělat, což znamená, že tím více životní energie je využíváno pro trávení a vylučování. Něco sníst může trvat jen pár minut, ale trávení a vylučování trvá pár desítek hodin. Když tělo již nemůže vydržet přetížení, začne fungovat špatně, což znamená, že se stává tlustým, nemocným, starým a nakonec umírá. To je důvod, proč je půst jedna z nejznámějších a nejúčinnějších metod léčení na Zemi.

Je zde nové, pravdivé rčení: Jezte méně, abyste měli více životní energie, více kreativity a čistší tělo, pak se vám většina běžných lidských nemocí vyhne. Samozřejmě, že omezení příjmu potravy pod úroveň SPT (=skutečné potřeby těla) je také nepříznivé, protože člověka zbavuje energie a oslabuje ho. Tělo a mysl fungují nejlépe, když je SPT plně uspokojena.