EKONOMIE <<< OBSAH >>> VITALITA


EKOLOGIE

Při praktikování ŽSBJ jsem si všiml, že množství mého odpadu se snížilo pětkrát. 99% věcí, které jsem průběžně vyhazoval, byly recyklovatelné materiály (papír, kov, plast). Kdybych je třídil a prodával, mohl jsem vydělat nějaké peníze, ale já jsem je většinou daroval lidem, kteří se zabývali sběrem recyklovatelného materiálu. Proto mohu říci, že když praktikuji ŽSBJ, přibližně stonásobně méně znečišťuji přírodu.

Opravdu se v domácnostech produkuje tolik odpadků spojených s jídlem? Ukazuje se, že tomu tak zhruba je. Není těžké vidět, že většina odpadků, které rodiny vyhazují, se skládá z obalů potravin a zbytků jídla.

Také by bylo chybou nezapočítat celkovou výši výkalů a moči, které vstupují do půdy a vody. Vynásobte to, co průměrný obyvatel Země vylučuje, šesti miliardami a přidejte miliardy kilogramů těchto věcí z průmyslových chovů. Jak velkou horu tvoří celosvětová denní produkce výkalů a moči?

Můžeme se zasnít a představit si ráj na Zemi, kde žijí pouze inediaté. Zde jsou některé detaily, které ukazují, jak enormně bychom mohli šetřit životní prostředí na této planetě, v porovnání s naší současnou Zemí.

  1. Průměrný člověk vyhodí mnohokrát méně odpadků.
  2. Průmysl používá mnohokrát méně přírodních zdrojů. Díky tomu se množství spáleného uhlí, ropy a zemního plynu mnohokrát zmenší. V důsledku toho dochází k menšímu znečištění půdy, vody a vzduchu.
  3. Průmyslový chov neexistuje, takže příroda není ničena pastvinami, zemědělskými chemikáliemi, hormony a antibiotiky. Země je bez miliard tun zvířecích exkrementů.
  4. Neexistuje žádná průmyslová produkce zeleniny, takže Země netrpí odlesňováním, vyčerpáváním půdy a ohromným množstvím chemických hnojiv.
  5. Výroba papíru, plastů, skla a kovů, je mnohem menší, což znamená pomalejší vyčerpávání přírodních zdrojů, menší těžbu stromů a méně odpadu z obalů.

Praktikování ŽSBJ je spojeno s velkým ušetřením životního prostředí - je snadné si to představit a prožít. Takže ŽSBJ je vysoce ekologický.

Uvedený obrázek Země je dosud jenom pohádka. Tato pohádka vypráví o ráji vytvářeném v budoucnu. Je možné, že tento ráj vznikne mnohem dříve, než dnes někteří lidé očekávají. Sféra Vědomí průměrného člověka se v těchto dnech na Zemi rozšiřuje rychleji, což má také vliv na stravování.

Větší část průmyslu na Zemi je spojena více či méně přímo s jídlem. Jedno průmyslové odvětví závisí na jiném, změna v jednom odvětví způsobuje změny v ostatních. Spolu se zmenšením potravinářského průmyslu se celá pozemská civilizace bude měnit, někdy i revolučně. Jen málo lidí si dokáže představit důsledky této změny, jakou je osvobození člověka od jídla.