ZDRAVOTNÍ STAV <<< OBSAH >>> EKONOMIE


SVOBODA

Těším se perfektnímu zdraví, bez potřeby jídla a pití, bez běžného přesvědčení o nutnosti získat, připravit a zkonzumovat jídlo. To znamená, že hlad, podvýživa a problémy s nimi související se mě netýkají, bez ohledu na místo, kde žiji.

Ať bohatý či chudý, bez tzv. "prostředků k přežití", jeho tělo funguje perfektně a těší se dokonalému zdraví. Život inediata nezávisí na jídle a problémech spojených s jeho získáváním.

Inediat si může vybrat - nepotřebuje jídlo, aby správně fungoval, ale může jíst pro potěšení, pro společnost nebo z jiných důvodů. To je svoboda volby, kterou ostatní lidé, kteří jedí "normálně", nemají.

ŽSBJ je jedním z kroků na cestě ke znovuzískání úplné lidské svobody. Když si to člověk uvědomí, zakouší častěji, že se může osvobodit také od jiných věcí, o kterých se věří, že jsou nezbytné, a že bez nich lidský život není možný.

Svoboda od jídla automaticky znamená osvobození od, mimo jiného, nákupu potravin a souvisejících náležitostí, většiny nemocí, kuchyně, WC.