PRO "VĚŘÍCÍ" <<< OBSAH >>> PROČ INEDIA


A BEZ FILOZOFOVÁNÍ?

Dlouho jsem o napsání tohoto uvažoval; neboť jak popsat něco, co nelze vyjádřit slovy a co rozum nechápe? Možno tomu porozumět pouze přes pocity, nejlépe telepatické. Jakýkoli pokus popsat to by byl... filozofováním (a mělo to být bez filozofování...).

Jak vidíte, přesto jsem se rozhodl to popsat. Nechť tento text přinese bližší porozumění a pocítění toho, co je zdrojem života vaší mysli a těla.

Když se mě ptají, čím živím tělo během inedie, odpovídám po pravdě, že ... ničím. Vím to, protože jasně vidím a cítím to, že během inedie udržuji správné fungování organismu pouze vědomím toho, že JÁ jsem tvůrcem Života. Rozumíte? - tvůrce Života. Skrze jednoduché vědomí toho, že tvořím Život, mohu udržet mysl a tělo (které používám jako nástroje) ve stavu, jaký si přeji. Cítím to. Když pouze obrátím svou pozornost dovnitř sebe (do svého duchovního nitra), pociťuji JÁ, které tvoří (dává) Život a dělá svou práci.

Vím, že dokud nebudete cítit JÁ, čili to, čím opravdu jste, nemůžete porozumět mému sdělení a to je to nejprostší sdělení, jaké mohu napsat. Vím, čím jsem, cítím to a vidím, jak tvořím Život prostým vědomím tohoto faktu.

Jakmile budete vědět, co jste a uvidíte a pocítíte to, co by se dalo popsat jako "JÁ vědomě tvořím Život", pak již nic více nebudete potřebovat. Vaše vnitřní, duchovní a pocitové uvědomění si toho způsobí, že nebudete klást žádné další otázky, protože budete vědět, že vám nezodpoví, neporadí, neukáží, ani nevysvětlí nic lépe, než vám to ukazuje to, co cítíte.

Pak také budete vědět, že když někdo řekne: "Živím se pránou", "Žiji ze Světla", "Bůh mi dává tuto Lásku", že to ta osoba buď neumí vysvětlit lépe, nerozumí tomu, anebo necítí, co opravdu ve své podstatě je.

Tak či onak, proč chcete omezit sami sebe? Proč byste chtěli být závislí na práně, Světlu nebo Bohu? Samozřejmě, můžete se živit těmito věcmi, rozhodnete-li se tak. Můžete toho také zanechat, jestliže pociťujete JÁ, čili to, čím v podstatě jste. Pak nejen jídlo a voda, ale ani Bůh, Světlo či prána nebudou potřeba k životu. Nebudete omezeni "životem ze Světla", "výživou těla pránou", "Boží Láskou a Milostí", protože budete mít na výběr. Budete mít na výběr nejen: jíst, či nejíst; dýchat, či ne; budete mít také možnost vybrat si mezi: živit se pránou, Světlem, nebo ne; žít z Boží Lásky, nebo ne.

Na co se zaměříte, to vás bude živit a od čeho se odvrátíte, to se stane pro život nepotřebným. Ať tak či onak, ať jste si toho vědomi, nebo ne, vždy vytváříte svět, ve kterém žijete, podle zásad a víry, které jste vytvořili.

JÁ jsem tvůrcem Života, Světla, Lásky, prány, dýchání a jídla. Tato mysl a tělo, které mi slouží jako nástroje poznání (jinak též zábavy), byly také vytvořeny a stále se mění.

Mohu užívat vše, co jsem stvořil, tj. jídlo, vodu, vzduch, pránu, Světlo, Lásku, Boha. Mohu tím vším živit svou mysl a tělo. Mohu to také odhodit jako nepotřebné pro mou další zábavu a prostě žít jen tím vědomím, že "JÁ jsem tvůrcem Života".

Nuže? Rozumíte teď už více, jak je možné, že člověk může žít bez jídla? Rozumíte také, proč skuteční Mistři odcházejí a nevyučují lidi? Jak by mohli učit něco, co intelekt není schopen pochopit? Jak vysvětlit člověku něco, co ještě nepocítil?

Čím jasněji cítíte, čím jste ve své podstatě, tím více se inedia a jiné "nemožné" věci pro vás stanou přirozené. Zároveň tím méně budete hledat vně sebe, protože tím více budete cítit, že vše je vždy ve vás a vlastně, že vy jste zdrojem toho všeho.

"Pravda vás osvobodí."