PRO VĚDECKOU MYSL <<< OBSAH >>> A BEZ FILOZOFOVÁNÍ?


PRO "VĚŘÍCÍ"

Bůh je všechno, umí, ví a může všechno. Není nic, co by existovalo bez Boha. Neexistuje nic, co by nebylo stvořeno Bohem. Nepředstavitelný a všemohoucí Bůh je jediná a nejvyšší dokonalost. Protože Bůh stvořil všechno, může všechno a ví všechno a je nejvyšší nepředstavitelnou dokonalostí, může se rozhodnout a vybrat osoby, které budou schopny žít bez konzumace jídla.

Bůh je nepochopitelný, takže člověk nemusí vědět, jak a proč se Bůh rozhodl něco udělat a dělá to. Bůh může dát lidem schopnost žít bez jídla. Je možné prosit Boha o Milost stát se nejedícím, protože Bůh vyslyší upřímné modlitby plně oddaných dětí.