PRO ESOTERIKY <<< OBSAH >>> PRO "VĚŘÍCÍ"


PRO VĚDECKOU MYSL

Čím se živí elektron, že má stále tolik energie a může žít věčně, pokud ho nic nezničí? Jak je to s atomy lidského těla?

Ten, kdo dostatečně rozumí fyzice, ví, že hmota a energie jsou odvozeny ze společného zdroje, a že mohou být ovlivněny myslí a také, že výsledek experimentu závisí na očekávání experimentátora. To znamená, že vznik a zachování energie a hmoty závisí na mysli (na sadě programů).

Lidské tělo je nejsofistikovanějším integrovaným a samořídicím programově-energeticko-elektronicko-chemicko- mechanickým systémem, jaký člověk zná. Právě samo lidské tělo zůstává velkou neznámou strukturou ovládanou myslí. Studium fyziky, posvátné geometrie, chemie, elektroniky a informatiky, umožňuje člověku lépe porozumět lidské mysli a tělu. Na druhou stranu, čím více je mysl vědce v tomto výzkumu otevřena, tím více je ochoten si přiznat: "Vím, že nic nevím."

Mechanismy vyživování těla, transmutace prvků a energetické procesy probíhající v těle, zůstávají z velké části nesrozumitelné. Nicméně jde o to, že moderní fyzika s jejími teoriemi a hypotézami, často fantastičtějšími než sci-fi příběhy, přináší vědcům poznání, že tělo-mysl je energetickým výtvorem řízeným programy, nebo, přesněji řečeno, je to velmi rozsáhlý a propracovaný program.

Kdysi jsem četl v populárně-vědeckém časopise s články o kvantové fyzice vysvětlení, že z informačního hlediska se nedá dokázat, že náš vesmír není program. Mnohem jednodušší je dokázat, že jím je. Vidíte, postupně se lidem stává zřejmější, že lidská bytost je jen program vytvořený a řízený myslí.

Jedním ze zdrojů stavebního materiálu a energie pro tělo jsou látky, vytvářené chemicko-fyzikálně-elektronickou továrnou těla, čili systémem trávicím, dýchacím a kůží. Vedle toho jsou atomy lidského těla vytvářeny transformací kvantového pole (Světla, éteru, prány) na pevnou hmotu. Zjednodušeně řečeno, tento systém přeměňuje energii přímo na hmotu.