Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Joachim M Werdin - zkušenosti s breathariánským životem

Seznamte se s Joachimem Werdinem, bývalým polským breathariánem, který zasvětil svůj život sdílení a šíření informací o lidském zdraví, zvláště o breathariánském životním stylu. Joachim žil nezávisle na jídle téměř dva roky.

"Jmenuji se Joachim Werdin a živím se světlem od okamžiku, kdy můj život na této Zemi začal, až do okamžiku, než opustím tohle tělo. Podobně jako všechny jiné bytosti, které žijí na této planetě nebo jinde, se vždy živí světlem. Samozřejmě, abyste pochopili, o čem hovořím, když řeknu, že 'se živím Světlem', potřebujeme definovat co je 'Světlo'. Protože často hovoříme o věcech, kterých definici nerozumíme a pak vzniká mezi lidmi nedorozumění. Pro mě je 'Světlo' jednoduše projev Vědomí. Když Vědomí vytváří život ve své fantazii, pak to vnější pozorovatel vidí jako záblesk světla. Proto je Světlo na začátku a na konci života. Když tam není žádné Světlo, není žádný život. Když je tam Světlo, je tam život bez ohledu na to, jaký druh bytosti je naživu, zda je to rostlina, hrášek, tráva nebo lidská bytost nebo anděl - na tom nezáleží. Vždy žijeme ze Světla. Já také, ať už chci nebo ne, protože jsem naživu."

Ve své vlastní knize v elektronické podobě: 'Životní styl bez jídla', Joachim dále vysvětloval přirozenost Světla.

"Ze všudypřítomného Světla (známého také jako např. energie, prána, čchi, orgon, éter, vril, kvantové pole) je vše postaveno, drží při životě člověka, který nejí potraviny. IAM ( zdroj, esence, hlavní příčina, tvůrce každé bytosti) je zdroj tohoto Světla. Vše, co člověk potřebuje pro své tělo, smysl života, je vytvořeno přímo ze Světla... lidská mysl a tělo jsou vytvořené z hmoty, vynořující se přímo ze Světla. Je to přesně ten samý proces, který se nazývá stvoření světa (Genesis) pomocí Velkého třesku."

Co původně Joachima motivovalo stát se nezávislým na jídle? Jako všichni z nás, je Joachim obyčejná lidská bytost, a během let svého dospívání projevil zájem o nadpřirozené a všechny esoterické věci. Jeho zájmy v té době zahrnovaly radiestezii (paranormální nebo parapsychologické schopnosti odhalit "záření" a "auru" v rámci lidského těla), jógu, bioenergoterapii (zabývá se nápravou energetického nesouladu v lidské auře), duchovního vývoje lidské duše, zdravé stravy a léčení půstem.

"Když mi bylo 16, experimentoval jsem se svým tělem. Ve skutečnosti jsem začal mnohem dříve. Jednou z věcí, které dělám zatímco jsem tady na Zemi, je že šířím informace, které mohou lidem pomoci obnovit přirozené podmínky života na Zemi. Jedna z těch věcí, které mohou být přirozené pro mnoho lidí je život, kdy osoba nic nepotřebuje zvenčí, takže přestává být něčím, co spotřebovává energii. Změní se na něco, co můžete pojmenovat sluncem. Takový člověk je pak nezávislý na všem a na všech. Jedna z těchto etap na cestě k úplné svobodě je život, ve kterém člověk nepotřebuje potravu, dokonce ani pití. Někteří jdou ještě dále a nepotřebují dýchat, někteří jdou ještě dále a nepotřebují mít vhodnou teplotu, aby existovali v dokonalé fyzické kondici."

"Když mi bylo 16, rozhodl jsem se k půstu, abych věděl, jaké to je, když se postíme. Prostě se v té době přihodilo, že jsem byl nemocen a věděl jsem, že půst je jedna z nejúčinnějších metod na Zemi k vyléčení těla, tak jsem se rozhodl, že zkusím půst. A nejedl jsem čtyři dny, v té době jsem chodil do školy - pokud si dobře vzpomínám, bylo to v zimě, nemohl jsem být déle bez jídla. Má nemoc byla samozřejmě pryč po dvou dnech, ale líbilo se mi to, tak jsem pokračoval v půstu. Postil bych se mnohem déle, ale tlak mých rodičů byl tak silný, že po čtyřech dnech jsem jim nemohl už vzdorovat a vrátil jsem se k jídlu s docela zajímavou zkušeností, že půst nás léčí velmi rychle."

Po své první zkušenosti s půstem s cílem vyléčit svou nemoc, uběhly roky, než Joachim znovu začal uvažovat o žití životním stylem nezávisle na fyzickém jídle. Během této doby vedl Joachim plnohodnotný život, pracoval v různých oblastech. Maturoval ve 20letech a pracoval jako chemik pro Institut organické syntézy v Kędzierzyn-Koźle v jižním Polsku. O pět let později opustil institut a procestoval více než 30 zemí, aby se naučil jazyk Esperanto. Formosa (Taiwan) byla poslední země, kterou navštívil, seznámil se tam se svou ženou a také založil nakladatelství. Po návratu do Polska zřídil školu cizích jazyků. Později začal podnikat v novém výpočetním obchodu. Nakonec Joachim v roce 2005 uzavřel svůj počítačový obchod a život věnoval sdělování informací a pomoci jiným na jejich cestě k dosažení zdravějšího a nezávislého životního stylu. Po svém prvním půstu v roce 1979 Joachim prozkoumal a zkoušel různé životní styly, zdokumentoval svá pozorování a výsledky, které později předával, aby vedly ostatní na jejich vlastní cestě. Životní styl bez fyzické potravy byl jedním z experimentů, který trval poslední téměř dva roky.

"Dělal jsem mnoho jiných experimentů, možná více než 100 za posledních 30 letech až dosud. Týkaly se jídla, stravy a sebeléčení a jeden z nich, který mě velmi zaujal, byl život zcela zbavený jídla, který jsem začal v červenci 2001, kdy jsem se rozhodl přestat jíst."

Jeho rodina odjela na 5-týdenní dovolenou. Joachim sám doma pracoval a mnohem častěji než obvykle vážněji uvažoval o úplném osvobození od jídla.

"Rozhodl jsem se vyzkoušet žít bez jídla, ale neudělal jsem žádnou fyzickou přípravu, jen mentální. Jen jsem tím směrem naprogramoval své instinkty a tělo. Pamatuji si, že posledního června jsme jedli pizzu. Jedl jsem tak moc, že mě bolel žaludek. A prvního července jsem si řekl: 'Dost. Od teď budu žít bez jídla.' Chtěl jsem vědět, jak bude pracovat mé tělo. Před tím jsem prošel několika desítkami půstů s různou dobou trvání a tak prvních pár týdnů bez jídla to nebylo nic neobvyklého - byl to prostě další půst jako mnoho před tím. Nicméně po dvou, třech měsících - nebo dokonce za měsíc - se z toho stal život bez jídla."

Protože od svých 16 let se mnohokrát postil, bylo pro Joachima snadné rozhodnout se jednoduše přestat jíst. Nicméně mnoha lidem radil, že příprava může být delší. Z tohoto důvodu napsal Joachim knihu "Životní styl bez jídla", ve které popisuje různé způsoby, kterými může člověk tělo přizpůsobit, aby se stalo nezávislé na jídle.

"Co je to, co člověk potřebuje k životu? Jaký druh látek tělo potřebuje, aby normálně fungovalo? Z mého zkoumání a ze zkušeností na těle, to závisí téměř zcela na osobním přesvědčení. Protože čemu člověk věří, konkrétně, pokud je k té víře emocionálně velmi připoután, někdy za ni dokonce i bojuje. Čili je to silná vizualizace, kterou naprogramuje vlastní instinkt. Instinkt je něco, co nemyslí, ale přesně funguje podle programů, které si člověk vytvořil sám nebo mu je naprogramovalo prostředí. Existuje nějaký druh nepřímé výhody, která vychází z přesvědčení člověka a která se stane částí jeho instinktu jako forma naprogramování z prostředí. U každého je to jiné. Při pohledu na tento proces, zvláště když jsem žil bez jídla, jsem dospěl k závěru, že co člověk opravdu potřebuje k životu, je jen jedna věc: vůli přežít. Tato vůle je ale důsledkem důvěry ve vlastní vnitřní sílu člověka, ve vlastní Já, v část vědomí, které stvořilo mysl a tělo, což nazýváme 'člověk'. Takže pokud má člověk vůli, cítí vlastní vnitřní sílu, že je skutečně zdrojem svého těla a mysli. Na základě tohoto pak udělá rozhodnutí, například, že bude žít bez jídla a pití a to je pro něj dost, aby z toho žil. Tělo a mysl žije a funguje, protože on sám se tak rozhodl."

Podobně jako jiní jednotlivci, kteří přešli na životní styl nezávislý na jídle, také Joachim prošel přechodovým stádiem, ve kterém se jeho tělo čistilo a přeprogramovávalo.

"Pokud se týká příznaků - příznaky nebo reakce těla, reakce mysli na odnětí potravy - existuje jich mnoho, jsou jich desítky, jsou velmi individuální a záleží na osobě. Jsou přítomny ze začátku, v prvních pár dnech, pár týdnech. Jsou stejné jako ty, které se vyskytují během uzdravujícího půstu. Když se člověk vzdá jídla, počet příznaků a jejich intenzita záleží na tom, jak bylo kontaminováno lidské tělo chemickými látkami, které jedl ve vodě, v jídle, ve vzduchu, který dýchá. Protože, když se člověk vzdá jídla, tělo automaticky a okamžitě přepne na čistící proces. Čistící proces je na to, aby se tělo zbavilo všeho, co je zbytečné a škodí mu. Proces čistění je prvním krokem směrem k obnovení lidského těla k jeho ideálnímu stavu. Důsledkem toho přicházejí takzvané příznaky, které jsou nepříjemné. Některé ze společných, které bych mohl jmenovat, je bolest hlavy, závratě, pocity hladu, pocity suchosti, vyrážka, horečka... Je jich mnoho. Je to také velmi individuální. Od lidí, kteří necítí nic - cítí se dokonale dobře po celý čas - až k lidem, kteří téměř ztrácí vědomí, cítí se na omdlení nebo téměř umírají. Je to velmi osobní přechod pro každého."

Jakmile začne jedinec s životním stylem bez jídla, je to signál pro tělo, aby se začalo opravovat, protože se již dále nebude zabývat denním zpracováváním fyzické potravy. Ve stručnosti, příznaky se objeví, protože tělo se samo léčí a to jak tělo, tak i mysl.

"Většina lidí má nějaké příznaky způsobené očistou. Tyto příznaky jsou způsobené skutečností, že vnitřní lidské orgány se mění - to znamená, že jsou trochu pozměněny. Mimo jiné se zmenšují - žaludek, střeva - což způsobuje změnu průtoku krve. Přísun kyslíku je jiný, svaly začnou jinak pracovat, což způsobuje bolest. Jsou to jednotlivé procesy. Mimo jiné to závisí na tom, kolik tuku člověk má a čím se převážně stravoval, každý případ bude jiný."

Možná se vyskytnou jiné příznaky, které nesouvisejí s fyzickou kondicí člověka nebo genetickou výbavou.

"Jeden z nejčastějších společných příznaků, který se vyskytuje v netropickém pásmu nebo v nesubtropickém - u lidí, kteří se postí a zkouší přejít do inedie, je pocit chladu. Prsty jsou studené - nohy, ruce, nos, uši - obecně cítí chlad a zmenšují se. Je to proces, který se vyskytuje zejména v raném stadiu půstu nebo přechodu na inedii. Ve skutečnosti je to dáno tím, že v lidském hormonálním systému probíhají velké a rychlé změny, které způsobují narušení krevního oběhu a zkracování svalů včetně narušení toku elektřiny v nervech. Nejjednodušší způsob, jak zvládnout tento příznak, přesunout se do tropického klima. Obecně platí, že klima, které je mimo tropické a subtropické pásmo, není vhodné pro lidský život. Je to klima, ve kterém může lidstvo žít jen během léta. Samozřejmě, že můžeme v tomto klimatu žít, protože umíme skladovat potravu, protože ji převážíme. Ale opravdu, toto klima není vhodné pro normální lidský život."

Na rozdíl od jiných příznaků, s pocitem chladu je snadné se vypořádat. Joachim doporučil několik praktických způsobů.

"Člověk se může vypořádat s tímto příznakem bez ohledu na to, kde žije, dokonce třeba například člověk, který žije v Mongolsku, kde je v zimě -40 stupňů Celsia, přestává konzumovat jídlo, může to zvládnout pomocí energetického cvičení. Jedná se o cvičení, které se provádí fyzicky, když se člověk soustředí na tok energie v celém těle a tato koncentrace na průtok energie má za následek pohyb těla. Některé z těchto cvičení byly vyvinuty do systémů které jsou vyučovány, jako je Čchi-kung, Tai-Čchi. Nicméně člověk nepotřebuje provádět energetizující cvičení. Stačí, když se zaměří na energii, kterou produkuje skrze pocit svého vlastního smyslu vnitřní síly a pak ji rozvede do celého těla. Může si představit světlo nebo teplo a rozvést ho. Je-li zaměřen, začíná cítit, že jeho tělo chce vykonávat některé specifické pohyby, čímž se zaměřuje na energii a tělo vykonává pohyby a člověk dokonce zažívá silnější proudění energie. To mu automaticky přivodí pocit tepla. Jsou také jiná energetická cvičení, jako třeba použití vody. Když si dá horkou sprchu, nejdřív velmi horkou a pak velmi studenou, zase horkou, pak studenou - střídavou sprchu. Po nějaké době, jestliže člověk změní životní styl na styl bez jídla, na inedii, po nějaké době tyto příznaky a problémy zcela zmizí a člověk necítí chlad bez ohledu na teplotu. Ale jak jsem se již zmínil, pro toho, kdo chce pokračovat v životě nezávislém na jídle nebo inedii, je snazší být v tropickém klimatu."

V této knize "Životní styl bez jídla", Joachim zmiňuje další příznaky, se kterými se člověk může setkat během procesu přechodu, kdy se stává breathariánem. Patří mezi ně strach, slabost, dehydratace, nevolnost a zvracení, úbytek hmotnosti, bolest, horečka, uvolnění zubů, vypadávaní vlasů a otoky kloubů. Joachim je přesvědčen, že pokud jde o strach, je největší překážkou stát se nezávislým na jídle. Pokud člověk není schopen zdolat strach, nedoporučuje přijetí tohoto životního stylu, protože to přinese pouze poškození. Joachim doporučuje k vyřešení strachu a pokračování v přechodovém procesu duchovní cvičení, což přemůže strach: "Sedněte si nebo lehněte do relaxační polohy a ztište se. Dýchejte volně a klidně, soustřeďte se na pocit Lásky, který je vaším zdrojem a který z vás přirozeně vyzařuje. Pociťujte, že jste ve středu bytosti, kterou jste, je přítomen zdroj vašeho života. Tento zdroj vždy vyzařuje tak intenzivně, jak mu vaše mysl dovolí. Takže to nyní nechte, ať se naplno projeví. Ať září jako slunce a zahřeje vás i okolí. Úplně se jí poddejte a pociťujte Lásku. Pociťujte, pociťujte... jak Láska přemáhá vás i všechno kolem vás. Nevytvářejte Lásku. Nevytvářejte nic, čeho jste zdrojem - Láska se projeví sama, pokud jí to jen dovolíte."

Podobně jako pocity chladu, pocit tělesné slabosti je jedním z nejčastějších společných příznaků, ačkoli to neznamená, že každý, kdo prochází procesem k nezávislosti na jídle, to bude prožívat. Joachim doporučuje na překonání těchto pocitů slabosti mírná tělesná energetizující cvičení, jako také izometrické cvičení, jógu, čchi kung a tai-čchi. Tato cvičení by se měla cvičit každý den, s výjimkou případu, kdy tělo potřebuje odpočinek, kterého lze dosáhnout jen pomocí spánku. Joachim vysvětlil, že nevolnost a zvracení jsou důsledky toho, že se tělo samo čistí od nahromaděných toxinů: "V procesu rozpouštění a vylučování starých zhuštěných nahromaděných toxinů a nadbytku tuku, tělo uvolňuje do krve různé látky. Krev obíhá celým tělem, prochází také přes mozkové centrum, které kontroluje nevolnost a reakce zvracení. Takže toxiny obíhající v krvi způsobují nepříjemné příznaky jako bolest, nevolnost nebo dokonce zvracení... Tělo otevře všechny tyto věci a zkouší se jich zbavit jakýmikoli různými způsoby. To je důvod, proč je v takových situacích lépe tělu pomáhat půstem. Začít jíst, když nastane tato situace, znamená zastavit čištění a tím i hojení."

Během přechodového procesu zažil Joachim fyzickou bolest, ve které musel vyhledat odbornou pomoc.

"Ze začátku během období, kdy jsem nejedl - byl to, myslím, čtvrtý měsíc, něco se stalo s mým tělem a začal jsem tady a tady, všude cítit bolest... Šel jsem do nemocnice, aby mi dali nějaké prášky proti bolesti, protože bolest byla neuvěřitelně silná. Dali mi tuto medicínu a řekli mi, že mi ledvinový kámen ucpal močovod. Tak jsem zjistil, že jsem měl ledvinové kameny, které se po čtyřech měsících života bez jídla rozhodly opustit mé ledviny. Poté, co už mi dali medicínu - lék proti bolesti a na uklidnění, mě také snímkovali a řekli, že ve skutečnosti to nebyl kámen, že to byl nějaký 'gel', který byl vidět na jednom snímku, ale příště to bylo pryč, zmizel sám."

Podle Joachima se příznaky liší u různých lidí. Obecně platí, že příznaky odejdou samy, když se tělo úplně vyčistí. Joachim doporučuje osobě, která prochází přechodovým procesem k nezávislosti na jídle, zachovat pozitivní stav mysli a obraz fyzického zdraví a pohody. Takže nejlepší postup je jen na to čekat a nedovolit strachu, aby narušil tento proces.

"Co jsem ověřoval a očekával, že bude pravdivé a později jsem zažil, je to, že technicky řečeno, energie na nejvyšší frekvenci, zdroj života - který je nelepší kvality - je tehdy, kdy cítíme zevnitř naši vlastní sílu. Protože čím více to člověk cítí zevnitř - silněji a hlouběji uvnitř - tím více této síly člověk má. Můžete na to také zapomenout - to je velmi zajímavá zkušenost, když na to zapomenete a necítíte to. A pak se soustřeďte na to, čemu se říká prána a žití z prány. A je také možné, že tuto pránu z něčeho čerpáte. Nejsnazší je čerpat ji ze země, ze vzduchu, ze slunce. To je také zdroj energie, který je velmi dobrý, je vysoce účinný a dokonalý. Lidská bytost může žít stovky let čerpající energii pouze z prány."

Být vyživován pránou, nebo kosmickou energií, je přirozený a spontánní proces, jakmile získáte znalosti, jak to správně dělat. Nicméně to také můžeme dělat vědomě. Během dvou let života nezávisle na jídle, se Joachim vědomě napojil na své přírodní prostředí, aby čerpal pránu.

"Procházel jsem se venku naboso, stál jsem na zemi, cítil Zemi a její energii a zároveň ve stejnou chvíli cítil slunce na mém těle. Stal jsem se něčím, co absorbuje pránu ze všech směrů ve stejnou chvíli - ze země, shora a ze stran... Pak jsem cítil, jak to do mě plynulo... Rozdělil jsem to do všech nervů, do všech buněk, do všech krevních cest, atd."

Zkušenost vědomého absorbování prány je proces, který se Joachim rozhodl uskutečnit jako část svého experimentu žití z prány. Ve skutečnosti to byl báječný zážitek komunikace s přírodou a přírodním světem.

"Dělal jsem to jednou za pár dnů, nebo pár týdnů, nebo pár měsíců. Někdy několikrát denně. Záleželo na okolnostech. Když jsem byl venku a bylo příznivé počasí - bylo horko a měl jsem místo, kde jsem mohl kráčet naboso - dělal jsem to pro potěšení. Přirovnal bych to k situaci, kdy někdo rád pije kávu a je vhodná situace - sedí večer, dělá si kávu, aby se cítil osvěžený, aby se cítil lépe - tak jsem to dělal já. Místo dělání kávy jsem absorboval energii z okolního prostředí. Jinak jsem to nepotřeboval. Nepotřeboval jsem to, protože často byly chvíle, kdy jsem cítil, že energetická úroveň mého těla byla nízká, pak mi stačilo sedět prostě jako teď a soustředit se na sebe a pak jsem cítil tu sílu uvnitř a během okamžiku životní energie, světlo dramaticky stoupalo. Když jsem zavřel oči, viděl jsem světlo, viděl jsem okamžitě explozi světla a mohl jsem to světlo rozvést (po celém těle) a to stačilo. A nezáleželo na tom, jestli jsem byl na slunci, na pláži, nebo v tmavém sklepě - vždy to fungovalo stejným způsobem. Takže kdykoli jsem na sebe zapomněl, například, zatímco jsem dlouho řídil nebo když jsem seděl s velkou skupinou lidí, kde byl každý zaměřen na to, co jsem říkal - tak každý do jisté míry čerpal ode mne informace, energii tak moc, jak jen to bylo možné - pak jsem cítil, jak úroveň energie klesá. Jednoduše jsem zapomněl žít si z mé vnitřní energie, z mé vůle k životu. V takovém případu mi stačilo zaměřit se, několik sekund stačilo a moje hladina energie byla zpět."

Jakmile člověk prošel přechodovým procesem a dosáhl stavu nezávislosti na jídle, výhody jsou mnohonásobné - duchovní, fyzické i mentální.

"Inedie, nebo-li život bez jídla, přirozeně vede lidské tělo do svého optimálního stavu. Jinými slovy, když se člověk vzdá toho, co je pro jeho tělo zbytečné - nemusí to být žití úplně bez jídla - tělo má vestavěný program a přirozenou tendenci obnovit svůj dokonalý stav, vrátit se do své přirozenosti, protože ve své přirozeném stavu je tělo dokonalé, perfektně funguje. V mém případě, po mém 30tiletém experimentování se svým tělem, mohl bych říct, že mé tělo je v nejlepší formě, když nic nejím - ve smyslu, že neberu žádnou potravu zvenčí. V té době jsem byl schopen přivést své tělo do perfektního stavu."

Kromě zkušeností s dobrou fyzickou kondicí jsou mentální výhody z životního stylu nezávislého na jídle ohromující. Samozřejmě, že se tyto účinky mění a závisí na každém jednotlivém případu.

"Život bez jídla, přechod na inedii, má své vlivy, které nazývám vedlejšími účinky. Jeden z vedlejších vlivů je, že některá ze skrytých schopností, které jsou přirozené pro celé lidstvo, se začne probouzet k životu. Z toho, co jsem zpozoroval, to je výsledek elektrické komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou, která se stává intenzivnější. Člověk také může cítit, jak to proudí uvnitř v těle, v celém energetickém systému. Nevím, jak to popsat, možná podobně jako tok krevního oběhu uvnitř těla. Člověk může cítit proud energie a to je samozřejmě jasné, že se celý energetický systém, nervový systém silně probudil. 'Probuzení' ve smyslu, že je více uveden do svého původního stavu. Stav bytí 'v mlze', jak to často nazývám, je tak nějak zamítnut. A mnoho z těch schopností, kterým říkáme nadpřirozené, vyžadují tento silný proud energie, aby se začaly samovolně projevovat. Ne každý to zakusí, ale mnozí říkají, že když se soustředí tímto směrem, pokud chtějí dělat nějaká cvičení... řekněme, že pro jasnovidectví nebo vidění aury, nebo možná manipulace - cestování mimo tělo, manipulace s časem, cestování v čase - to všechno k nim přichází snadněji. Výsledky přicházejí mnohem rychleji, když své úsilí zaměří tím směrem. Není to norma, ne pro každého, ale všiml jsem si, že je to mnohem snazší."

Ve své knize "Životní styl bez jídla", Joachim diskutuje ve větších detailech o některých výhodách, které člověk může zažít jako důsledek životního stylu bez jídla. Zahrnují perfektní zdravotní stav, svobodu, úsporu, životní energii, tvořivost, duchovní růst a omlazení. Pojďme se podívat na některé z těchto výhod. Jaká by byla kvalita života, kdybychom se už nikdy víc nemuseli starat o léčebné výlohy?

"Představte si své tělo, jak perfektně pracuje bez známky nemoci. Žádné nachlazení, rýma, kašel, bolest, únava, letargie. Vaše tělo je zdravé a čisté, jakoby patřilo dokonale zdravému dítěti, kterému je několik měsíců. Imunitní systém funguje tak účinně, že dokonce i když jste ve skupině lidí, kteří trpí rýmou, chřipkou nebo jinou infekční nemocí, kteří kýchají, kašlou a prskají ze svého nosu kolem vás, nemá to na vaše zdraví žádný vliv."

Joachim připisuje zavedení toxinů do těla konzumaci potravin, zejména průmyslově vyráběných potravin. Z hlediska svobody a úspory, bychom se nikdy nemuseli trápit, že nemáme dost času udělat cokoli, co udělat chceme a nikdy bychom nemuseli být znovu vázáni na fyzické potřeby svého těla. Dále bychom ušetřili mnoho peněz, když je nemusíme utrácet za jídlo a všechny ty věci s tím spojené.

"Nezáleží na tom, zda on/ona je bohatá nebo chudá osoba bez takzvaných 'prostředků k přežití', jejich tělo je naživu a perfektně funguje a oni si užívají zdravého bytí. Život inediatů nezávisí na jídle a všech těch potíží spojených s tím, aby ho získali."

Pokud jde o životní energii, Joachim věří, že důvodem, proč mají breathariáni tak vysokou hladinu energie - potřebují méně spánku a času na odpočinek a mohou pracovat dlouhé hodiny bez toho, že by byli unaveni - je to díky faktu, že 90 – 99% lidské energie je spotřebováno k trávení potravin a odstraňování odpadu. Představte si, že není žádné jídlo na trávení a žádný odpad na vyloučení. To je pro lidské tělo mnoho energie, které se přesměruje a rozešle na další využití a rozvíjení svých spících talentů včetně zvýšené tvořivosti a většího duchovního pokroku.

"Soustředění, kontemplace, vizualizace a jiné cvičení mysli jsou lépe proveditelné, dříve a snadněji jsou dosahovány zamýšlené výsledky. Také ztišení mysli se dělá snadněji, což přivádí blíže k bodu vstupu do meditace. Snadněji vidíte Světlo a cítíte Lásku, z jejíhož zdroje jste. Pokud dokážete vidět auru, zaznamenáte, že září kolem osoby, která žije bez jídla. Má symetrický tvar, ta aura pulsuje životem a stručně řečeno, je nádherná."

Když Joachim žil životem nezávislým na jídle, zaznamenal zajímavý postřeh ohledně života nezávislého na jídle a života bez drog.

"Když jsem prověřoval různé příznaky, které nastanou, když člověk skončí s drogami - látkami, které oficiálně považujeme za drogy, jako je kofein v kávě, čaj nebo jiné látky vědecky považované za drogy - existuje mnoho příznaků, jako jsou bolesti hlavy, malátnost... Pokud tento přechod končí náhle, jsou tyto příznaky velmi silné. Pokud je proces postupný, příznaky jsou slabší nebo se neobjeví. Všiml jsem si, že přesně stejné identické příznaky se objevují, když člověk skončí s jídlem a když začne jíst znovu. Na základě mého pozorování v tom není žádný rozdíl. Závislý narkoman, který se zcela vymanil ze závislosti a vrací se k užívání drog, má stejné příznaky. Osoba, která se zcela osvobodila od jídla a potom se k jídlu vrací, bude mít přesně stejné příznaky (jako narkoman). Nevidím žádný rozdíl. To je jeden z vědeckých důkazů, který ukazuje, že jedení je droga."

Kromě toho Joachim věří, že zpracované potraviny nejsou pro lidské tělo zdravé, protože mnoho z toho, co konzumujeme, je považováno za "mrtvé jídlo".

"Čím víc je produkt zpracováván, tím má méně života, protože to, co vidíme jako auru, je projevem života v ovoci nebo rostlině, a tedy čím více je produkt zpracováván, tím méně ji můžete vidět. Takže, když si vezmeme řekněme hrušku, je hezká, nádherná, dokonalá, dokonale vhodná pro vaše tělo, má nádhernou auru a je tak plná energie, že vás hřeje v ruce. Když ji ale dáte do vřelé vody a uvaříte ji a pak ji vyndáte, je úplně mrtvá. Je to tak? Jestliže vezmeme zrnko obilí nebo trávy, protože obilí je geneticky modifikovaná tráva - jestliže vezmeme zrnko trávy, které sníme, když spadne na zem, zvednete ho, je plné pulzujícího života. Ale jestliže ho semelete, už vidíte, že je tam méně života. Pokud ho použijete na pečení chleba, pak je ještě více 'mrtvé' než kámen, než písek. Všiml jsem si, že čím více je něco zpracováváno, tím 'mrtvější' to je. Z toho plyne, že 'nejmrtvější' - a nejškodlivější jídlo - je pečené při vysokých teplotách, hranolky, brambůrky, pizza, koblihy, atd. Naproti tomu jídlo, které je plné života je to, které se přímo utrhne ze stromu, když dozraje, a to, které se zvedne ze země, když už spadlo ze stromů."

Joachim věří, že schopnost stát se breathariánem, není talent, který je speciální pro určité typy lidí. Ve skutečnosti je to vrozená schopnost, kterou mají všichni lidé.

"Potenciálně každý člověk může žít bez jídla, potenciálně. Je to něco, co je uvnitř člověka, co na něj čeká, aby objevil a rozvinul. Věřím, že budoucnost Země - i když nevím, jak vzdálená budoucnost, jestli 20 let nebo 2 000 let nebo 26 000 let - ale věřím, že v budoucnosti lidé žijící na této planetě budou jíst mnohem méně. Budou jíst více kvůli potěšení, jako nyní, například, když lidé shledávají příjemným pití šálku kávy a čaje, nebo sníst kus čokolády, ale nebudou už dále cítit, že jídlo potřebují pro přežití. Věřím, že v budoucnosti lidé na Zemi budou přirozeně vědět, že je to jednoduše normální věc a záleží na výběru."

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz