Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Kateřina Sienská

Kateřina se narodila v roce 1347 v Sieně, v Itálii. Již od dětství inklinovala k duchovnosti. Často se tajně postila a meditovala. Při svém asketismu postupně snižovala množství stravy až k úplnému vyloučení. Proslavila se mimo jiné svými dopisy lidem u moci. Zemřela v roce 1380.