Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Marie-Julie Jahenny

Marie-Julie Jahenny se narodila 12. února 1850 v malé vesničce Coyault, ve Francii. Vyrůstání v náboženské rodině způsobilo sklon k duchovnu již v raném dětství. Když jí bylo 23 let, těžce onemocněla. Po vizi Panny Marie se náhle uzdravila a objevily se na jejím těle stigmata. Od roku 1874 se osvobodila zcela od jídla. Byla obdarována darem proroctví. Zemřela v roce 1941.