Na diskuzi  

Zobrazeno 3533x

Camila Castillos - breathariánka umělkyně a tanečnice

V dnešní epizodě se vrátíme na nádherný venkov Jižní Ameriky do Ekvádoru, abychom se seznámili s tanečnicí a umělkyní, breathariánkou, která se jmenuje Camila Castillos. Camila je také milovanou manželkou breathariána Akahiho. Podobně jako její manžel, je Camila nezávislá na jídle přibližně asi dva roky.

"Jako pár mnoho věcí sdílíte, ale jste také jednotlivci. A tak naše cesta, kterou sdílíme, je společná a jednotná, ale také oba cítíme různé věci a prožíváme odlišně záležitosti v tomto životě, který společně sdílíme. Pokud jde o proces breathariánství, který sdílíme, to bylo něco, co nebylo vyřčeno. Neměli jsme potřebu si sednout a říct: 'Oukej, ty chceš dělat tohle, já chci dělat toto,' bylo to něco, co přirozeně padlo na místo. Oba jsme byli dlouhou dobu vegetariáni a pak přirozeně, jako pár, který spolu žije, jen postoupí změnu, která přirozeně nastane. A takto jsme poznali tento breathariánský proces. Vybrali jsme si společně proces breathariánství na 21 dnů."

Mají pět let šťastné manželství, pracují společně jako umělci a společně sdílí breathariánský životní styl. "Žijeme velmi jednoduchý, velmi šťastný, velmi pokorný život. Potkali jsme jeden druhého, protože jsme oba umělci. A v ten moment si myslím, že jsme oba cítili, že něco hledáme a když jsme se sešli, všechny tyto věci začaly dopadat na místo. A žití v našem společném životě bylo jedno velké učení a společně jsme hodně vzrostli."

Dětství Camily se točilo kolem její milující rodiny. Vyrůstala jako každý mladý Američan - nezávislá a sebevědomá. Nikdy jí nepřišla na mysl myšlenka na život bez jídla. Na rozdíl od breathariánů jako Svatá Kateřina ze Sieny, Svatý Nicholas z Flüe nebo Mistryně Fu Hui, kterým již od dětství z oddanosti k Bohu vyplynul způsob života nezávislý na jídle, Camila neměla žádnou zkušenost z božského volání, které by ji nutilo vzdát se jídla jako formy askeze. Její dětství bylo obyčejně šťastné.

"Narodila jsem se v Kalifornii, otec Herbert Michael a matka Christina Elizabeth. Otec je ze Salvadoru a matka je Irka, jsem míšenec těch dvou. Je mi 23 let, moje dospívání bylo velmi dobré, velmi dobré. Prožila jsem velmi šťastný čas s mou rodinou. Mám bratra Miguela a sestru Sierru. Mí rodiče nás vždy učili pracovat, abychom našli vlastní cestu v životě a našli cestu, která nás učiní šťastnými."

Ačkoli byla mladá a odkázaná sama na sebe, Camila si tvořila vlastní cestu k dosažení svých cílů a snů. "V době, kdy jsem byla mladá, jsem si vždy našla různé záležitosti k činnosti, abych si pro sebe vydělala trochu peněz a ušetřila, protože jsem věděla, že jednoho dne chci cestovat. Vždycky jsem chtěla jít ven z toho, co jsem znala, a učit se nové věci na různých místech. Mám bezvadnou rodinu, vždycky jsem mohla říci, že má rodina byla vždycky skvělá. Moji rodiče nás učili víře. Moje matka mě určitě naučila věřit v něco, co do mého života přijde z něčeho velkého, nicméně, jsem tomu dala jméno - zdalipak to byl Bůh nebo to bylo cokoli - vždy mi vštěpovala, že víra je něco většího."

Možná, že božské vnitřní volání bylo velmi důvtipné, nebo to byl možná osud, který ji nakonec vedl k soucitnějšímu životnímu stylu. Pro Camilu byla změna na rostlinnou bezmasou stravu stejně přirozená, jako dýchání vzduchu.

"Když jsem byla v pubertě, rozhodla jsem se stát se vegetariánkou, a to byl první krok, který jsem udělala k otevření nových dveří pro mě do nového stavu života. V rodině jsme vždy jedli maso, ale přišel okamžik, kdy jsem cítila, že nechci být více součástí této záhuby, a tak jsem vegetariánkou asi tak 6 let. A na této cestě jsem se v jednom bodě stala také vegankou, nejedla jsem žádné živočišné produkty. Pak jsem přešla jen na syrové potraviny. Ovoce a zeleninu, ale vše jen v syrovém stavu, a pak měsíce později jsem se stala breathariánkou a skutečně jsem se dostala do tohoto stavu bytí, pila jsem opravdu jen šťávy a jedla trochu ovoce."

Přestože si toho Camila nebyla v tom čase vědomá, byl to přirozený vývoj v jejím životě vedoucí do stavu nezávislosti na jídle, v mnoha aspektech zrcadlící mudrce a světce. „Nezabiješ“ je jedno z přikázání všech osvícených Mistrů a duchovních praktikujících - Krišna, Ježíš Kristus, Šákjamuni Buddha, Prorok Mohamed, mír s ním, Guru Nának, Mistr Kabír, Mistři džinizmu a Mistři Sikhizmu, mimo jiné - dodržované od starověku, aby dosáhli pokroku na své duchovní cestě a stali se bližší Bohu nebo Boží síle. Toto pravidlo nebo přikázání odráží jednotu všeho stvoření. Dále úcta k životu, soucit ke všem bytostem, žít a nechat žít - jsou charakteristickým znakem pravého a vznešeného lidského bytí, bytí, které bylo vytvořeno k obrazu Božímu. Dokonce i stát se breathariánkou bylo pro Camilu přirozeným procesem. Nehledala to, když byl pravý čas, kdy dosáhla správného stavu mysli, příležitost zaklepala na dveře.

Byl tam někdo, kdo ovlivnil váš způsob myšlení, kdo způsobil, že jste se rozhodla žít nezávisle na jídle?

"Ano. Když jsme bydleli v Bolívii, jednoho dne přišla do našeho domu jedna žena a zaklepala na dveře a řekla: 'Hledám místo, kde bych mohla realizovat svůj proces breathariánství. Chci dělat 21-denní proces a toto místo kde žijete, je nádherné. Existuje nějaká možnost, že bych to tady mohla absolvovat?' Já jsem o tom slyšela již dříve, že existují lidé, kteří to dělají a že se to děje. Ale ona přišla a doslova zaklepala na dveře a tak jsem si v tu chvíli řekla: 'Dobrá, to se musí dít z nějakého důvodu.'"

"Myslím, že mnoho zkušeností, které se v mém životě přihodily, pravděpodobně vedly k tomuto stavu, abych se tomu otevřela. Myslím, že jsem věděla, že hodně vážím, to bylo před několika lety, měla jsem tento druh fyzické indispozice a v tu dobu jsem poznala, že se mé tělo začalo samo z ničeho nic čistit, tak jsem mohla vstoupit do nového stavu bytí. Myslela jsem, že to byl ten moment, kdy mi byla fyzicky předána zpráva že: 'Dobře, nyní zanecháš za sebou mnoho starých věcí a začneš novou cestu.'"

Když dosáhla tohoto stavu mysli, zaklepala ji na dveře příležitost naučit se, jak se stát nezávislou na jídle. Pro Camilu a jejího manžela se otevřel nový svět, protože udělali ve víře skok kupředu. "Jako breathariánce se mi změnil život v mnoha ohledech. Velmi automatická věc, která mi přišla na mysl, je mé štěstí. Stav, který cítím, že jsem tady, je bezpodmínečný, je to stav, který nekolísá. Než jsem byla breathariánkou jsem měla možná v mém životě více vzestupů a pádů, chvíle, kdy jsem se cítila velmi dobře a pak byly chvíle, kdy jsem ani nevěděla proč, ale necítila jsem se tak dobře. A nyní, cokoli se stane, mě udělá šťastnou. Myslím, že to, že jsem se stala breathariánkou, mi dalo poznat, že jediný způsob, jak se člověk má cítit a jediný směr, kterým má v životě jít, je směr pohody a štěstí."

Jak je to možné, že je lidstvo schopno žít bez jídla? Podobně jako mnoho osobností nezávislých na jídle - Louise Lateau, Giri Bala, Svatý Nicholas z Flüe - i Camila věřila, že schopnost udržet se při životě díky vesmírné energii nebo prány, je dar z Nebes.

"Nevím, jaké jméno dát této podstatě. Myslím, že hodně lidí tuto podstatu nazývá 'Bůh' nebo 'vesmírná energie', 'Božské světlo'. Existuje mnoho jmen, která tomu můžeme dát. Miluji slova: 'Božské světlo'. Miluji 'Kosmickou Lásku'. Je mnoho nádherných slov a frází, kterými můžeme vyjádřit tuto podstatu, ale pro mě je to ta životní podstata, která dává život všemu živému. Rostliny, zvířata, lidé, planety, všechno je propojeno nití života, která nám dává naši výživu a to je život."

Jaký je nyní život Camily, coby nezávislé na jídle? Zaznamenala nějaké psychické nebo fyzické změny? Camila se s námi podělila o své zkušenosti.

Jak se cítíte poté, co jste se stala nezávislou na jídle?

"Jsou různé fyzické změny a také energetické, protože toto fyzické tělo je nejhustší, jaké můžeme vidět - je zde fyzicky, můžeme se ho dotknout, je hmatatelné. A tak v tomto těle, coby breathariánka, se cítím mnohem čistší. Cítím, že jsem nikdy nebyla ve stavu, že bych se necítila dobře. Moje fyzické tělo se vždy cítí dobře. Cítím se vždy plná energie. Nikdy jsem neměla skleslý pocit nebo bez energie. Mohu aktivovat svou energii kdykoliv si přeji. Energeticky, co se týče mých emocí, mé mysli, mého ducha - se cítím velmi svobodná, jako kdybych celý čas proplouvala. Myslím, že konkrétní slovo, které používám k popisu tohoto stavu, je štěstí. Myslím, že ta energie a pocit pohody tady v našich srdcích, které nazýváme štěstím, je nyní v mém životě konstantní a stabilní."

Camilin proces přechodu na breathariánství byl podobný jako u wateriána a hospodáře Phan Tấn Lộc, solariána Hira Ratan Manka a breathariánky Dr. Barbara Moore - bylo to relativně snadné a bez velkého nepohodlí. Dosavadní její zkušenosti byly povznášející.

"Nebyla jsem vůbec nemocná. Kdyby nic jiného, mé zdraví se milionkrát zlepšilo od doby, co jsem se stala breathariánkou. Předtím jsem se třeba nachladila, nebo mě možná bolelo břicho, nebo něco takového. A nyní... nikdy, nebyla jsem nachlazená, nekašlala, ani mě nebolelo břicho."

Má každý takovou schopnost žít bez jídla a ochranu před nemocemi nebo je to jen pro pár vyvolených? Evidentně u lidí, kteří následují stravu bez živočišných produktů - vegetariáni, vegani, breathariáni, solariáni, wateriáni nebo pranariáni - výsledky ukázaly prospěšnost.

"Vím, že mé tělo je soběstačné, že cokoli potřebuji mohu požádat a to se uvnitř stane. My všichni jsme božské bytosti, my všichni máme moc léčit, být vyléčen, a to je něco, co existuje uvnitř každého z nás. A čím víc budeme hledat uvnitř nás, abychom odhalili tuto schopnost, tím silněji a intenzivněji to bude sílit aby to ukázalo tuto schopnost."

Víra v Boha, který nám poskytne vše, co potřebujeme, je pojem, který vyjádřilo mnoho jiných breathariánů. Chcete-li mít odvahu obejít se zcela bez jídla a vynechat pospolitý systém víry zakládající se na potravě pro přežití - vyžaduje to obrovské množství víry a úplné odevzdání se Boží vůli.

"Vždy jsem byla člověk, který věřil v něco většího. A nyní vím, že něco většího existuje uvnitř mě a také uvnitř každé žijící bytosti. Náboženství a duchovnost se zakládají na hledání té Božské bytosti, která existuje a má všechny tyto věci, ty skvělé ctnosti, jako láska a štěstí čistota a klid. Myslím, že víra je přirozenou součástí našeho bytí. Myslím si, že jako lidské bytosti, my všichni víme, že mít víru v něco, je dobré. A čím více máme víry v něco, tím více se nám to něco ukazuje: 'Ano, jsem tady. Je pravda, že ve Mně můžeš věřit.' Je mnoho cest a mnoho způsobů hledání této jedné podstaty, kterou všichni hledáme ve správné chvíli. Respektuji cestu každého, protože vím, že je správná v jejich vlastním stavu bytí."

Skrze její osobní zkušenost nezávislosti na jídle, Camila věří, že každý by měl obrovský prospěch z tohoto životního stylu.

"Bylo mi dovoleno, abych našla svůj vlastní stav štěstí a vím, že se jedná o hledání, které spousta lidí dělá právě teď, zatímco mluvíme. A věřím a vím, že tento způsob života vám dává možnosti najít vše, co hledáte. Protože já teď vím, že mé hledání je u konce, všechny ty věci, které jsem hledala, nyní existují ve mně a v mé přítomnosti a mohu tento způsob života každému doporučit."

Pro ty odvážné duše, které by chtěly žít bez jídla, má Camila několik užitečných rad.

"Myslím, že nejlepší rada, kterou bych vám mohla dát, je: poznejte, že vše, co hledáte, je právě nyní uvnitř vás, v každém okamžiku. Nedívejte se příliš ven, abyste hledali moudrost a znalosti, ty máte již obsaženy uvnitř sebe. Mnohokrát v našem životě nás učili, že to, co neznáme, nás musí někdo naučit, abychom to věděli. Ale já vím, že každá bytost je božská a každá osoba přesně ví, co je to, co sama potřebuje. A moje rada by byla: umožněte svému vlastnímu vnitřnímu mistru dělat svou práci. Dovolit tomu bytí, kterým jsem, tomu božství, tomu Bohu, ať je to cokoli, můžete to nazvat jak chcete, dovolte tomu bytí procházet skrze vás. Umožněte si otevření k novým možnostem a neomezeným způsobům života. Zbavte se - ne způsobem, který by vás k něčemu nutil - ale zbavte se věcí nebo zvyků, které máte ve svém životě, nezbytností a zeptejte se jich, zeptejte se sami sebe, zda jsou opravdu nezbytné nebo jakou pozici hrají ve vašem životě. Ale jedna věc, která je velmi důležitá, je vědět, že každý z nás je svůj vlastní mistr."

Camilin životní styl bez jídla - který je soucitný a totožný s přikázáním nenásilí - je skutečným příkladem života ve víře a důvěry v Boha.

"Myslím, že čím více přijímáme dokonalost, která existuje a akceptujeme, že my nejsme ti, kteří vše ovládají, ale spíše, že to je božská energie, která prochází skrze nás, čím více jsme si vědomi a uvědomujeme si to, tím více vedené a dokonalé, šťastné a stabilní budou naše životy."

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz