Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Mistryně Fu Hui - wateriánská jeptiška

Breathariánství je duchovní praktikování, které bylo velmi dobře známo v Číně po tisíciletí. Taoistická kniha "Kniha měsíční nabídky potravy" uvádí že: "Ti, kteří jedí vítr, budou duchovní a získají dlouhověkost, ti, kteří jedí obilniny, budou různým způsobem moudří, ale prací si vyčerpají mysl, ti, kteří jedí trávu, budou hloupí a pošetilí, ti, kteří jedí maso budou mít mnoho zlosti, ti, kteří jedí vzduch, dosáhnou duchovní úroveň věčnosti a získají Tao."

Tudíž jídlo, které jíme, nejen ovlivňuje naši osobnost a temperament, ale také určuje délku našeho života. Taoismus naznačuje, že tohle, naše chuť k jídlu by se měla snížit, příchuť by měla být lehká a množství by mělo být méně. A samozřejmě "jíst" přímo vzduch a rosu, stejně jako absorbovat esenci ze slunce a měsíce, bude nejlepší rada pro duchovní praktikování.

Taoisté věří, že sjednocení přímo s původní čchi a podstatou univerza povede každého, aby se stal věčným bohem, který povede "k úplnému člověku." Stav "úplného člověka" je popsán v knize "Chuang Tzu" takto: "Lesní požár ho nemůže spálit, mrazivý led ho nemůže zmrazit, burácení skal v horách ho nemůže zranit, ani bouře ani mořské vlny ho nemohou poděsit." Takový "úplný člověk" obyčejně řídí oblaka a bere slunce a měsíc. On letí přes čtyři moře a "jí" vítr a pije rosu. Jeho kůže je světlejší než sníh. Stát se "úplným člověkem," je cílem mnoha Taoistických duchovních praktikujících.

Vzhledem k tomu, že potrava má silný vliv na formulování našeho života a osobnosti, význam přežití bez jídla je detailně popsán v Taoistické sútře "Tai Ping (Peace) Sutra". Říká se tam, že na počátku, když se objevilo lidstvo na Zemi, lidé měli stejné složky energie v těle, jako Nebe a Země a nepotřebovali jídlo k přežití. První lidé záviseli na přímé absorpci Jing a Jang, neboli kosmické energie. Nicméně vzhledem k postupnému poklesu a odcizení z Boží cesty zapomněli na Zdroj, inklinovali přímo k iluzím a všechny schopnosti lidstva degenerovaly a tak se objevila bolest z hladu. Výsledkem bylo, že pokud není příjem potravy nebo pití, stane se smrt jistotou. Z toho důvodu bylo lidstvu dovoleno soucitným Nebem jíst.

Z tohoto důvodu Taoismus přijal postupnou metodu žití bez jídla, nejprve začíná menším množstvím jídla a lehčí chutí a pak pokračuje na fázi přežívání ze vzduchu, dokud se člověku duch a vnitřní orgány nestanou silnější a člověk má méně tužeb, až nakonec pokračuje k totální ztrátě touhy jíst.

Taoismus klade důraz na bytí bez stravy, protože ačkoli potrava může udržet tělo při životě, není to prospěšné pro náš duchovní růst a stane se překážkou v probuzení a pozvednutí ducha. Ví se, že když přestanete konzumovat potraviny, Taoističtí praktikující mohou snížit své fyzické touhy. Život bez jídla může také pomoci Taoistickým praktikujícím mít volnost od omezení a ohraničení fyzickým tělem, které povede k případné kultivaci duše.

Příkladem přežití bez stravy je duchovní praktikující Mistryně Fu Hui z Yuan Li, z Formosy (Taiwanu). Mistryně Fu Hui se narodila v Yuan Li Townshipu, velmi malé městečko na západním pobřeží v blízkosti Miaoli County z Formosy (Taiwanu). Vystudovala První dívčí večerní vysokou školu v Taipei. Vdala se ve dvaceti a měla syna a dvě dcery. Po smrti manžela se souhlasem jeho rodičů opustila své děti a nechala je v péči rodičů a šla hledat osvícení.

V 35 letech se stala jeptiškou. Nicméně nenásledovala žádného Mistra ani nevstoupila do chrámu. Místo toho praktikovala mnoho let v hlubokých horách asketické pokání, nakonec se vrátila do rodného města a vystavila "Dobročinný Chrám Da-Xing". Po dokončení Chrámu Da-Xing, Mistryně Fu Hui nikdy nedala nohu na zem. Složila slib mlčení a nemluvila přes 20 let až do své smrti v roce 1985.

Během svého života Mistryně Fi Hui přijímala pouze 10 klášterních žáků. Při neformálním rozhovoru s korespondenty Supreme Master Television na Formole (Taiwanu), jeden z klášterních žáků Mistryně Fu Hui vysvětloval: Mistryně řekla, že musela najít spříznění s osobou, aby ji nebo ho mohla přijmout jako žáka. Také řekla, že by nemohla přijmout žáka, pokud by nebyla schopna ho nebo ji učit dobře. Tudíž Mistryně přijala jen deset klášterních žáků. Existuje mnoho domácích žáků, ale stále potřebovali spříznění s ní, aby jim mohla Mistryně dovolit ji následovat.

Dobročinný chrám Da-Xing byl jednoduchý dům na venkově o 66 metrech čtverečních. Kdokoli šel kolem skromného chrámu nemohl uvěřit, že ta jemná jeptiška, která uvnitř pobývá, je uctívaná celým městem Yuan Li jako žijící Bodhisattva. Říkalo se, že množství lidí s nemocemi bylo uzdraveno pitím vody z dobročinného chrámu Da-Xing, které se říkalo "Buddhův čaj."

Mezi těmi zázračnými případy byl příběh ženy, která byla vyléčená z rakoviny. Bylo to uvedeno v Pu-Men Magazínu, že Su-Ying dcera pana Hong Cheng-Lian byla uzdravena z rakoviny kosti pitím "Buddhova čaje" Mistryně Fu Hui. Proto byla obyčejně před malým chrámem dlouhá fronta věřících s nádobami, aby si je naplnili požehnanou vodou pro případ zmírnění jejich nemocí a přinesení pokoje do svých rodin.

Sláva Mistryně Fu Hui dosáhla také japonských břehů. Asi před deseti lety šestiletá japonská dívka dostala vzácnou nemoc a přišla se svou tetou do chrámu, aby poprosila Buddhu o pomoc. Po vysvětlení tlumočníkem japonská dívka Christian vyjádřila souhlas s každodenním pitím Buddhova čaje a modlením se k Mistryni Fu Hui, aby jí pomohla k úspěšné operaci. Odnesla si také jednu velkou láhev Buddhova čaje zpět do Japonska. Později, nejen že měla úspěšnou operaci a byla po zotavení propuštěna, ale také řekla dospělým, že během operace viděla jeptišku v zaplátovaném hábitu, jak k ní přistoupila a napsala jí na hruď "pokoj." Jeptiška ji poklepala a zanechala s úsměvem. Nikdo další v tu dobu neviděl transcendentální tělo Mistryně. Tato zázračná povídka byla také uvedena v japonských médiích.

Proč se tomu říká "Buddhův čaj?" Žák Mistryně Fu Hui vysvětloval: Ve skutečnosti byla Mistryně velmi pokorná. Vždycky říkala, že je velmi malá před Buddhou. Byl to Buddha, kdo požehnal vodu, proto se jí říká "Buddhův čaj." Mistryně nás také poučila, že po té, co se mine, všechna pravidla by měla zůstat stejná. Buddhův čaj by měl nadále sloužit následovníkům, kteří přijdou k bohoslužbě a jeho požehnaná síla by měla zůstat.

Ale nebyl to jen Buddhův čaj Mistryně Fu Hui, který přitahoval zástupy návštěvníků a věřících. Bylo to také její soucitné učení a její pozoruhodný životní styl bez jídla, který apeloval na lidi ze všech oblastí života. Mistryně Fu Hui nejedla žádné jídlo, jen pila šálek s trochou Buddhova čaje a byla známá tím, že je taká energická, jako mladá dívka. Byla wateriánkou, která přežívala z kosmické energie, "jedla" vzduch a existovala z vody po mnoho let.

Kdy začala Mistryně Fu Hui praktikovat inedii, tedy nejezení? Oznámila to žákům? Podle starých mnichů, Mistryně si vždycky brala trochu ovoce pouze v polední době. Jednou ji hlavní mnich donesl trochu ovoce, ale ona jen mávla rukou a naznačila mu, aby to vzal pryč. Mnich se cítil divně a myslel, že Mistryně nemá chuť. Poté, po jednom celém týdnu, Mistryně nic nejedla. Teprve potom si všichni uvědomili, že Mistryně přestala jíst úplně. Od té doby, když Mistryně meditovala, často zůstávala půl měsíce ve stavu samádhi dokonce i 28 dnů. Dokonce i když se vrátila ze samádhi, nemohla přijmout žádné ovoce, jen trochu Buddhova čaje. Ve skutečnosti od doby, kdy se stala jeptiškou do doby, kdy zemřela, byla vždycky ve stavu bez potravin.

Mistryně Fu Hui byla po mnoho roků bez jídla, přežívající z kosmické energie a trochy Buddhova čaje. Byla obrazem zdraví. Ti, kdo ji znali, pozorovali její množství energie. Jaká byla fyzická kondice Mistryně po té, co přestala přijímat potravu? Mistryně byla vždy energická, když přijímala lidi. Byla čilá jako dítě. Neřekli byste, že nic nejí. Nejvyšší Mistryně Ching Hai jednou vyprávěla na své přednášce o dobrém zdraví Mistryně Fu Hui: "Někteří lidé nejedí mnoho a jsou velmi zdraví. Existovala žena, Buddhistická Mistryně v Taichungu, která asi po dvacet let stěží cokoli snědla a vypadala růžovolící a zdravá."

Sláva Mistryně Fu Hui se rozšířila za město Yuan Li. V dalších jejich přednáškách, kde diskutovala o tématu výživy lidského těla, Nejvyšší Mistryně Ching Hai se odvolávala na schopnost Mistryně Fu Hui žít bez jídla. "Být lidskou bytostí je dost dobré, pokud máme dost na přežití. Nedělejte si starost, že nebudeme mít dostatek potravy. Hnědá rýže, mletý sezam, Maggi a ovoce je pro nás dostačující. Můžeme takto jíst každý den a budeme mít dost energie. Žádný problém. Sekta v Japonsku doporučuje lidem, aby takto jedli a budou velmi zdraví a neonemocní. Znám Aulackého (Vietnamského) Mistra z Formozy (Taiwanu), který byl na takové stravě po mnoho desetiletí. Jedl hnědou rýži, bílou rýži ne. Hnědá rýže je velmi výživná a levná. Také jí mletý sezamový prášek. Jedl toto každý den po mnoho desetiletí a byl velmi tlustý a růžový. Jako Chi Gong Mistr, který vždy tvrdě pracoval. Mohl ohnout železnou tyč jako nudli. Také znám Formosanku (Taiwanku) Buddhistickou jeptišku, která vůbec nic nejedla po mnoho desetiletí. Také Katolička v Německu Tereza Neumann. Ani ona nic nejedla. Také znám hospodáře, který nic nejedl. Je velmi inteligentní a skvělý v bojovém umění. Může říct, jak pokročil v duchovním praktikování. Existuje hodně takových příběhů."

"Mistryně Fu Hui byla svými žáky velmi milována v důsledku svého učení a životního stylu. Mistryně sama byla dobrým příkladem pro výuku žáků. Nosila jedno zalátané oblečení po celý rok, chodila bosa, meditovala na podlaze po celou noc. Mistryně vedla asketický život právě pro záchranu cítících bytostí od nemocí a utrpení. Mistryně nás vždy učila žít skromný a jednoduchý život, ochraňovat vše, co máme, jíst dvě jídla denně a nejíst odpoledne. Zdůrazňovala, že bychom měli praktikovat upřímně s čistým a jednoduchým srdcem. Každý den bychom měli druhým upřímně sloužit, zpívat sútry, recitovat Buddhovo jméno, meditovat a pít Buddhův čaj, pak budeme mít výsledky. Nikdy nechytračit nebo užívat malicherné triky."

Věřila v sociální rovnost a vyučovala, že každý by měl být respektován. "Mistryně nám vždy říkala, že všichni jsou si rovni bez ohledu na jejich náboženství nebo víru. Měli bychom se pokusit co nejlépe pomoci s obtížemi každému, kdo vyhledá naši pomoc. Bez ohledu na minulost člověka a víru, pokud opravdu cítí potřebu a upřímně věří v Buddhu, dosáhne výsledku. Jedná se o takzvané 'věci dělané s upřímným srdcem se stanou skutečností'."

Navzdory její slávě Mistryně Fu Hui dále žila velmi jednoduše, úplně oddaná duchovnímu praktikování. Nikomu nedovolila, aby ji vyfotil ani nahrál její hlas. Cítila se bezvýznamnou jako ryba ve vodě nebo pták na obloze. Jejím obydlím byl malý roh místnosti v horním patře Dobročinného chrámu Da-Xing.

Mistryně Fu Hui přestala mluvit před více než dvaceti lety a používala jen znakovou řeč, obsluhující jeptiška po její straně působila jako tlumočník. "Protože Mistryně praktikovala slib mlčení, často používala znakovou řeč nebo psala žákům jednoduchá slova, aby za ni vysvětlili ostatním. Mistryně mluvila o příčině a následku na pozadí záležitostí a radila, že by měli být ochotni odpouštět, nechat to být a dělat víc dobrých skutků. Proto přišlo mnoho lidí s ustrašeným chováním a odešli s důvěrou."

Mistryně Fu Hui ve svém učení zdůrazňuje charitu. "Mistryně nám také řekla, abychom dělali dobré skutky, dělali dobré spříznění s lidmi, pomáhali ulehčit při katastrofách a vše toto dělat tiše bez vyhledávání slávy. Mistryně nepřijímá žádné nabídky a nedovoluje nám brát si peníze a nabídky od druhých."

Mistryně Fu Hui vyučovala, že nejdůležitější je, aby byl každý soucitný ke všem bytostem, lidským a stejně tak zvířecím. "Mistryně také radila stoupencům, aby nezabíjeli. Mnoho lidí, kteří obdrželi instrukce nebo pomoc Mistryně, nejen že přestali kouřit a pít alkohol, ale také přestali jíst maso a stali se vegetariány. Navíc, protože Dobročinný chrám Da-Xing je umístěn ve vzdálených horách, Mistryně měla obavy, že nebude pohodlné pro lidi najít místo k jídlu, tak se nás otázala, zda bychom neuvařili a neservírovali zdarma 'Nudle míru'. Bylo to také na povzbuzení lidí, aby se stali vegetariány."

Po smrti v roce 1985 díky jejím instrukcím Dobročinný chrám Da-Xing byl přestěhován na současnou adresu v horách Jiu Hua v Tong Luo Townshipu. Dnes je chrám známý na Formose (Taiwanu) svými "Nudlemi míru", "Rýžovýma kuličkami míru" a "Vegetariánským jídlem míru".

Díky svému životnímu stylu Mistryně Fu Hui, wateriánská jeptiška, ukázala, že lidské bytosti mohou přežít v dobrém zdraví bez potřeby potravy úplně spoléhající se na Boží milost v podobě kosmické energie pro přežití.

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz