Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Louise Lateau - wateriánka z 19. století

Dnes pocestujeme do Belgie 19. století, abychom prozkoumali život wateriánky, Louise Lateau, která nepotřebovala jídlo a živila se vodou a kosmickou energií po dobu 12 let. Mnozí lékaři, vědci, profesoři, biskupové a duchovní ověřovali její stigmata (tělesná znamení odpovídající místům Ježíšových ran z ukřižování) a její schopnost žít bez jídla. S ohledem na její život bez jídla Pamela Rae Heath v knize "The Pk Zone" napsala: "Byla prověřována lékaři, kteří nebyli schopni najít žádný důkaz, který by popíral fakt, že nejedla od roku 1871 až do jejich zprávy vydané v roce 1876. A nezměnilo se to ani během 6 následujících let."

Kdo byla Louise Lateau? Jaký byl její život? Pocestujme spolu do Belgie 19. století a zjistěme to.

Louise Lateau se narodila 29.1.1850 v Belgii v Bois d'Haine, jako třetí dítě Gregoryho a Adéle Lateau. Její otec byl čestný a těžce pracující muž. Tři měsíce po jejím narození onemocněl neštovicemi a zemřel, zanechávajíc po sobě utrápenou ženu a tři malé děti. Její matka byla připoutána na lůžko a zotavovala se z porodu, který ji téměř stál život. Její nejstarší sestra Rosine měla 3 roky a její druhá sestra Adeline, měla jen dva roky. Sousedé se obávali vejít do jejich domu a poskytnout jim pomoc ze strachu před neštovicemi. Louise také dostala tuto nemoc od svého otce. Tříletá Rosine se snažila jak uměla postarat se o matku a Louise.

Naštěstí dělník jménem Francis Delalieu navštívil jejich dům za 12 dní a objevil jejich hroznou situaci. Jídlo docházelo a Louise umírala. Okamžitě poslal pro pomoc a postaral se o rodinu, dokud se její matka zcela nezotavila o dva a půl roku později. Když opět nabyla zdraví, její matka okamžitě šla do práce, aby uživila svá tři malá děvčata. Jen co byly dost staré, tři sestry též pomáhaly s domácími pracemi.

Když dosáhla věku 8 let, začala Louise pracovat pro starší ženu připoutanou na lůžko. Během tohoto období byla schopna navštěvovat školu pět měsíců a naučila se trochu číst a psát. Když jí bylo 11 let, odešla do vesnice Manage, aby se postarala o tetu svého otce, vdovu Coulonovou. O dva roky později, když jí teta umřela, odešla pracovat pro Madame D. do Bruselu. Avšak pracovala tam pouze sedm měsíců, když onemocněla a musela se vrátit domů.

Když znovu získala zdraví, odešla Louise pracovat na malou farmu v Manage, dokud ji její matka nezavolala domů, aby pracovala jako švadlena. Louise udělala dobrý dojem na své zaměstnavatele. Madame D. ji respektovala a navštívila ji vždy, když měla příležitost a byla v blízkém okolí.

Podle zprávy doktora Lefebvra, jednoho z nejpřednějších lékařů v Belgii, který byl též profesorem všeobecné patologie a léčby na Katolické univerzitě v Louvain, Louise vždy projevovala "stejný charakter, oddanost, trpělivou dřinu, pokoru, klidnou zbožnost a vlídnost k chudým." Příklad její dobroty a oddanosti lze vidět prostřednictvím jejího zanícení, když se starala o pacienty s cholerou. V roce 1866 vesnice Bois d'Haine zažila epidemii cholery. Farář ji často volal, aby opatrovala pacienty. Louise se trpělivě obětovala této úloze, starala se o 10 pacientů asi měsíc a v případě úmrtí provedla poslední obřady, připravila tělo a dokonce ho dopravila na hřbitov. Nadále se oddávala této roli až dokud epidemie neskončila. Jakmile epidemie skončila, v tichosti se vrátila domů.

Život Louise se dramaticky změnil, když dosáhla 18 let a velmi onemocněla, trpíce neuralgickými bolestmi ve všech částech těla. Téměř celý březen sotva co snědla a vypila. Myslíc, že možná umírá, kněz jí dal poslední pomazání. O šest dní později se náhle zotavila a byla schopna jít do kostela, který byl vzdálen téměř míli. To bylo považováno za zázrak.

Tři dny po tom, co se zotavila, 24.4.1868, se objevila první z jejích stigmat. Od té doby se stigmata objevovala pravidelně každý pátek. O třináct týdnů později, 17.7.1868, byla poprvé v extázi, která se také začala opakovat každý týden. Během téhož období Louise začala ztrácet chuť k jídlu a postupně úplně přestala jíst.

V knize "Jsou nositeli Kristových ran" Michael Freze napsal o Louisině skromné stravě: "Už jako dítě Louise vykazovala znaky neobyčejného mystického požehnání, což se projevilo i v nejezení potravy. Podle doktora Lefebvra Louisina rodina byla velmi chudá, a proto žila jen z trochy kávy s mlékem k snídani, polévky na oběd a trochy zeleniny k večeři. Nikdy nejedla maso."

Když se jí objevila stigmata, postupně přestala jíst. Přestože žila bez jídla, kromě každotýdenní posvěcené hostie, podobně jako Giri Bala, Devraha Baba a Theresa Neumann - Louise zůstala zdravá.

V dubnu 1868, když bylo Louise 18 let (a v témže roce, kdy se jí objevila stigmata), omezila příjem potravy ještě více, z důvodu sérií tělesných nevolností. Od počátku jejích stigmat úplně přestala jíst jídlo během pátků. Od 3.3.1871 Louise již více nemohla nic sníst bez toho, že by jí to způsobilo nemoc nebo ji to přimělo vyloučit to ze svého těla. Jediné, z čeho žila, byla Požehnaná Hostie. Přesto nikdy nevypadala nezdravě a ani neztratila mnoho ze své váhy.

Zprávy o zázraku jejích stigmat a života bez jídla se rozšířily do daleka. Mnozí lidé z celé země i ze světa ji navštívili doma, aby dosvědčili Louisin mimořádný život. Navštěvovali ji lékaři, vědci, biskupové a kněží, šlechtici a mnozí jiní ze všech oblastí života. Církevní autority dokonce poslaly doktora Lefebvra, aby ověřil pravdu o Louisiných zázracích. Strávil 18 měsíců spolu s mnoha jinými lékaři a vykonával na ní četné testy. Nakonec doktor Lefebvre uveřejnil nejsouhrnnější zprávu, která dokazovala její život bez jídla a její stigmata.

Pět let po tom, co dospěl k závěru ve svých výzkumech, ji navštívil znovu a znovu potvrdil, že Louise již více nepřijímá potravu a těší se dobrému zdraví: "Je stejná, jako v roce 1868, pouze její rysy jsou zralejší... Není vůbec hubená. Její tělo je pevné, její tvář svěží, její pleť čistá. Má puls 68 za minutu. Je pravidelný, dostatečný. Její dech je klidný, jazyk svěží a čistý. Ptal jsem se jí, co jí. Její odpověď je: 'Nemám vůbec chuť na jídlo a protože mi nedělá dobře, bylo mi dávno dovoleno, abych nejedla.' 'Takže nejíš vůbec nic?' 'Ne, pane.' Louisina sestra Adeline, které jsem se na to ptal také, potvrdila skutečnost, že její sestra vůbec nejí."

Do své knihy Pamela Rae Heath zařadila citát Herberta Thurstona, který se zmínil o platnosti Louisinina života bez jídla: "Tato abstinence pokračovala až do její smrti v roce 1883. Prakticky všichni lékaři, přátelští i nepřátelští, kteří se zabývali tímto případem, připouštějí, že se nevyskytl ani jen zlomek nějakého důkazu, který by mohl vrhnout pochybnost na prohlášení, které dala Louise, její sestry a zpovědník, že během všech těch let nejedla žádné jídlo."

Přestože nic nejedla, Louise pila 3 nebo 4 sklenice vody každý týden. Místo spánku trávila čas v meditaci a modlitbě u své postele. Navzdory faktu, že se stala slavnou v celé zemi, Louise a její rodina si přáli klid a normální život. Prosili arcibiskupa Malinesa, který navštívil Louise, a později biskupa z Tournay, aby udělaly konec mnohým návštěvám v jejich domě. Kromě toho nikdy neprofitovali ze žádné z návštěv, odmítali všechny dary, peníze, zlato, a spoléhali se jen na vlastní práci, aby se uživili.

Jak Louise žila bez potřeby jídla a nadále setrvávala při dobrém zdraví? Žádný z lékařů, kteří ji navštívili, to nedokázal vysvětlit. Pamela Rae Heath definovala život bez jídla jako "zjevnou nadpřirozenou schopnost těla přežít bez potřeby jídla". Možná že stejně jako Giri Bala, jogínka, která byla breathariánkou více než 50 let, a Devraha Baba, indický světec, který byl wateriánem a žil nejméně 150 let, i ona se živila kosmickou energií. Její zázračný život je dalším svědectvím, že lidstvo dokáže žít bez jídla, živíc se výhradně milostí Boží.

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz