<< Back

ENGLISH: The Litux ("LITtle UniX") project arose as an attempt for wizard to creating your own operating system. At present time, development of DOS system was paused and project continues with name Litos.

Litux

aneb Jak si vytvořit vlastní operační systém

Ing. Miroslav Němeček

Projekt Litux ("LITtle UniX") vznikl jako snaha o průvodce k tvorbě vlastního operačního systému. V současnosti byl pozastaven vývoj systému DOS, projekt dále pokračuje pod názvem Litos.

Základní rozdělení problematiky operačních systémů:

  1. Překlad, prostředí a programové prostředky pro překlad systému.

  2. Zavaděč systému (boot sektor) zajistí zavedení jádra systému do paměti.

  3. Bez systému, VEGASLOT jsou BIOS aplikace přímo zaváděné z disku a nevyžadující operační systém.

  4. MICRODOS je mikro verze operačního systému DOS (odpovídá DOS 1.0).

  5. LT-DOS je mini verze operačního systému DOS (odpovídá DOS 2.20).

  6. Preemptivní operační systém.

Download souborů projektu Litux. Historie projektu Litux.

<< Back