<< Zpět

 

  Česky: , English:

. DOS Manažer
verze 2.20
.

Souborový a diskový manažer pro DOS a WINDOWS 95
s podporou dlouhých jmen WINDOWS 95

DOS Manažer je souborový a diskový manažer pro systém DOS a Windows 95/98/Me. Pod systémem Windows 95/98/Me podporuje dlouhá jména souborů. V systémech Windows NT/2000/XP nejsou dlouhá jména podporována, při kopiích a přesunech jsou jména souborů a složek zkrácena na krátká jména (délka 8+3 znaků). DOS Manažer obsahuje oproti verzi 1.xx velmi bohatou nabídku práce se soubory - výběr vícenásobnou maskou (i s negací), výběr podle obsahu souboru, editace souborů do 250 MB, filtrace souborů (tabulátory, znaková sada, hromadná náhrada textů), hledání (část řetězce obsažená kdekoliv ve jménu, hledání podle obsahu souboru).


Popis programu DOS Manažer

Úvodem

DOS Manažer je obslužný program umožňující veškerou běžnou manipulaci s počítačem, jako jsou operace se soubory a disky a spouštění programů. Je vybaven mnoha doplňkovými funkcemi - tabulkový a řádkový kalkulátor, databázový manažer, textový a diskový editor, kalendář, hodiny apod.

Soubory a adresáře

Kopírování, přesun, přejmenování, rušení, nulování, verifikace, HEX editace, modifikace, hledání, konverze, informace, obnovení, porovnání, tisk. Označování podle textu v souboru, podle volného místa na disketě. Kopírování se zachováním data a času adresářů, s kontrolou místa na disku, s rozdělením a spojením souborů. Bezpečné kopírování (bez přepisu souboru). Operace na celém disku a v okně stromu nebo v okně nalezených souborů. Podpora dlouhých jmen souborů WINDOWS 95. Komentování souborů. Porovnání textových souborů se synchronizací. Obnovování souborů i pod WINDOWS 95. Zobrazení velikosti adresářů v okně. Označování souborů i adresářů.

Disky a diskety

Editace, formátování, informace, přejmenování, kopie, porovnání, mapa, verifikace, nulování, rušení, parkování. Editace disku i pod WINDOWS 95. Hledání vlastníka bloku. Zobrazení a verifikace CD-ROM. Plná podpora nestandardních formátů disket (zvýšené formáty disket). Kopie a porovnání disket též přes soubor.

Spouštění programů

Tři módy spouštění programů (např. s uvolněním veškeré paměti), vícenásobné příkazy, mocný příkazový preprocesor (proměnné, výrazy, podmínka, cyklus), uživatelské menu, horké klávesy, příkazy podle přípony nebo jména souboru.

Editor

Soubor až 250 MB. Režim textový, binární, HEX. Neomezený počet a délka řádků. Blok textový, řádkový, sloupcový. Více souborů současně. Bezpečná editace (na kopii). Textové značky. Konverze národního kódu v bloku.

Okna

Čtyři režimy zobrazení (též dlouhá jména WINDOWS 95). Volitelné třídění. Výběr souborů podle masky (též záporná maska a rozšířená hvězdičková konvence). Členění souborů do skupin, barevné rozlišení souborů. Až 10000 souborů v okně. Všechny operace též v okně stromu nebo v okně nalezených souborů.

Displej

Videomódy od 40 x 25 po Super-VGA. Podpora kódů ASCII, IBM, KEYBCS2 a Latin2 s možností autodetekce. Vlastní fonty, návrat fontů před příkazem.

Vybavení

ASCII tabulka, přehrávač audio CD disků, hodiny, databázový manažer, tabulkový a řádkový kalkulátor, zápisník, kalendář. Strukturované členění vlastních datových souborů. Editace DBF souboru (řádkový a stránkový režim) včetně MEMO polí DBASE III i FoxPro. Kalkulátor s přesností 250 číslic, mnoho funkcí (goniometrické, mocninné, logaritmy, faktoriály, iterační cykly atd.). Bohatě vybavený tabulkový kalkulátor (maticové a textové funkce, podmínky, externí buňky, heslo, funkce řádkového kalkulátoru). Zápisník s formátováním odstavců, bloky, tiskem, uzamykáním heslem. Kalendář se svátky a denními poznámkami.

Další vlastnosti

Programován plně v jazyku ASSEMBLER - velikost pouze 215 KB, možnost spouštět ze systémové diskety. Kontextová nápověda plně nahrazující tištěný manuál (280 stran), export do souboru. Grafický kurzor myši. Podpora rozšířené klávesnice. Možný provoz v okně WINDOWS. Historie příkazů a zadaných parametrů operací, historie adresářů.

Doplňky programu

Součástí instalačního balíku je více jak 200 utilit a podpůrných programů a též sada 38 vybraných sharewarových programů (o celkové velikosti 12 MB), pro jejichž snadné použití je v DOS Manažeru připraveno prostředí (komprimační programy PKZIP, RAR, ARJ, antivirový program SCAN, grafický editor NEOPAINT, zobrazovače obrázků VPIC a GWS, konvertor grafických souborů ALCHEMY a mnoho dalších).


Historie vývoje DOS Manažeru

Verze 1.00 (28.11.1990)

První pokusná verze DOS Manažeru, s názvem "MNSHELL".

Verze 1.22 (25.4.1991)

Slovenská verze, podpora myši, 3-sloupcové zobrazení souborů, porovnání adresářů, rozšířené hledání a náhrada textu v editoru, zhuštěné řádkování EGA, značky v editoru, konverze textů s diakritikou, binární editace, definice barev v souboru.

Verze 1.30 (7.5.1991)

Doplněno zobrazení stromové struktury adresářů, nastavení data a času souborů, funkce rychlého zobrazení, prohlížení a editace disku, přenos souborů přes modem, historie adresářů, filtr souborů při zobrazení, podmenu uživatelského menu, měnitelná výška oken, stmívač obrazovky.

Verze 1.35 (16.11.1991)

Hromadné kopírování a přesun adresáře, vylepšení editoru disků, náhradní znaky při hledání v editoru, tisk souborů, doplněn kalendář a kalkulátor.

Verze 1.38 (28.7.1992)

Vylepšení funkcí menu a editoru.

Verze 1.50 (22.12.1992)

Verze 1.55 (13.5.1993)

Verze 1.59 (11.1.1995)

Verze 2.00 (20.10.1996)

První verze DOS Manažeru 2.xx (oficiálně uvedena na výstavě INVEX 1996).

Verze 2.01 (1.12.1996)

Podpora komentářových souborů DOSMAN.FIL a DESCRIPT.ION. Rychlé ukončení pomocí Ctrl-F10. Do uživatelského menu doplněna externí proměnná "#.SET jméno=#soubor" a "#.SET jméno=!program" a interní proměnné DMCODEPAGE a DMFILExxx. Doplněn příkaz GET a možnost nastavení proměnných uživatelského menu již při otevření okna menu. Pro "@" v seznamu uživatelského menu či v příkazu FOR doplněny blokovací přepínače. Při porovnávání řetězců v podmínkách menu je prioritní délka řetězců (možnost porovnávání čísel). Odstraněny příkazy menu SET! a VAL! (modifikace otcovského prostředí). Doplněny přepínače pro zákaz některých operací (EditIni, EditMnu, DiskEdi, ...). Po modifikaci INI se DOSMAN automaticky inicializuje. Blokování rušení ROOT ve stromu. Označení položek stromu se neuchovává na disk. Ošetřeno správné zobrazování textů s diakritikou (např. v informačním okně). Datum a čas adresářů pod WINDOWS 95 se při kopírování nastavuje speciálními službami MS-DOS 7.

Verze 2.02 (10.12.1996)

Rozsáhlejší změny v sestavě sharewarových programů. Interní změny v evidenci licenčních informací o uživateli.

Verze 2.03 (15.12.1996)

Zrušeno přednastavení +/- v F9 (zobrazení atributů souborů). Doplněno nalezení všech souborů u funkcí s "@" v uživatelském menu, je-li kurzor na "..". Podpora časově omezených verzí DOSMANu.

Verze 2.04 (12.1.1997)

Záměna tlačítek myši parametrem MOUSEXCHG. Doplněna obsluha myši pro všechny funkce. Posouvání oken menu pomocí myši uchopením za horní okraj okna. Při verifikaci disku možnost posouvání ukazatele myší nebo kurzory, možnost opakování verifikace. V diskovém a textovém editoru zajištěno přepnutí na textový kurzor myši.

Verze 2.05 (3.2.1997)

Informace o discích aktualizovány vždy před každou volbou disku (Alt-F1/Alt-F2). Opraveno správné provedení volby "Vše" při nahrazování textu v editoru. Myš na funkčních klávesách rozlišuje stisk přesmykačů (Alt-...). Znepřístupnění disketových operací (kopírování atd.) pro neexistující mechaniky. Při formátování diskety se stopa 0 verifikuje vždy i při vypnuté verifikaci. V řádkovém a tabulkovém kalkulátoru doplněna zaokrouhlovací korekce pro celočíselné operace (např. pro správné provedení "INT(1/10*10)"). V tabulkovém kalkulátoru umožněno provádění iteračních cyklů (zacyklením odkazů buněk). Výpočet se provádí dokud se mění obsahy buněk, přerušení nekonečného cyklu klávesou Esc. Soubory s dlouhým jménem lze vytvářet pomocí Shift-F4. Změněno ovládání tabulky v módu formuláře - kurzor se drží jen v editovaných buňkách. Editovanou tabulku lze v módu formuláře opustit bez dotazu na uložení.

Verze 2.06 (12.3.1997)

V editoru doplněna podpora opakování kláves pomocí CSKEY (kreslení rámečků pomocí Ctrl-Alt-kurzory, doplnění sloupečku znaků, rušení sloupečku znaků). Opravena obsluha sloupcového bloku, je-li blok větší než volná paměť. Doplněn kalendář (klávesa Alt--). Opravena automatická inkrementace LABEL při formátování disket.

Verze 2.07 (18.5.1997)

Zfunkčnění v prostředí OS/2 a WINDOWS NT v režimu krátkých jmen. Ošetřena chyba WINDOWS 95 při kopírování adresářů v síti (náhodná změna atributů). Vytvoření adresáře při přesunu souboru do neexistujícího adresáře. Vkládání znaku TAB v editoru pomocí Ctrl-Tab. Podpora zobrazení LABEL diskety s dlouhými jmény ve starších systémech DOS. Opraveno přerušení operace nahrazování většího množství mezer v editoru prázdným řetězcem. Při souborových operacích lze zadat zařízení se znakem ":". Doplněny horké klávesy s F11 a F12. V editoru lze přepínat soubory klávesami Alt-1 až Alt-9. Umožněno vyvolat tabulkový kalkulátor příkazem #.TAB (např. z uživatelského menu). Při kopírování a přesunu je volitelně uchováváno datum a čas adresářů. Doplněna detekce dalších videokaret, možnost definovat uživatelské videomódy. Sníženo zatížení procesoru WINDOWS v klidovém stavu.

Verze 2.08 (8.6.1997)

Přepracována nápověda k programu. Doplněna definice barev pro tabulkový kalkulátor. Upraveny barvy pro MONO displej. Uživatelské menu při nenalezení hledáno v aktuálním i datovém adresáři. Do ASCII tabulky doplněna tabulka atributů barev. Parametr /!N pro navrácení uživatelského menu. Do kalendáře doplněny svátky a další funkce. Doplněn národní kód WINDOWS 1250. Do editoru doplněna modifikace bloku (velká/malá písmena, národní kód).

Verze 2.09 (5.7.1997)

Automatické vyvolání kalendáře při startu DOSMANu (parametr /J). Podpora upgrade starších verzí DOSMANu pomocí demoverze (např. z Internetu). Menší změny v utilitách.

Verze 2.10 (13.1.1998)

Doplněno zobrazení rychlosti čtení CD-ROM při verifikaci. Editor nastavuje atribut ARC. V uživatelském menu doplněna nápověda. Provedeno několik menších úprav a oprav.

Verze 2.20 (5.1.2006)

Uvolnění DOS Manažeru do FREEWARE, spolu se zdrojovými kódy.


Download MIKROMAN, úsporná mikro verze DOS Manažeru

Download DOS Manažer verze 1.59, méně vybavená verze, ovšem podstatně menší

Download DOS Manažer verze 2.10, poslední komerčně prodávaná verze

Download DOS Manažer verze 2.20 FREEWARE

Miroslav Němeček

<< Zpět