PODĚKOVÁNÍ <<< OBSAH


Cena této knihy

Nečekám od vás žádnou platbu za tuto knihu, proto jsem ji publikoval zdarma na internetu a vzdal se autorských práv. Můžete s touto knihou dělat, co chcete.

Každá činnost má odpověď (akce => reakce, příčina => následek, karma). Máte-li zájem dozvědět se o vztazích mezi lidmi vzniklých přijetím daru, vysvětlím to.

Ve fyzice je dobře známý zákon o zachování energie. Tento zákon říká, že energie nevznikne z ničeho, ani nezmizí, jen mění svou formu a místo. Podobný zákon často (ne vždy, protože existují výjimky stojící mimo zákon) působí i mezi bytostmi, např. lidmi.

Jestliže někdo udělá něco pro vás (vykoná práci, čili vynaloží energii) a vy to přijmete, stanete se jeho dlužníkem. Tzv. zákon karmy hovoří o vytvoření závislosti.

To znamená, že přijmutím této knihy jste uvedli sebe do vztahu ke mně (pokud nestojíte mimo tento zákon a pokud vám nic nedlužím) v tom smyslu, že jste se stali mým dlužníkem. Tak to může být, přestože neočekávám od vás splacení dluhu. Pouze to vysvětluji, abyste si byli vědomi závislosti.

Když pochopíte tuto závislost, můžete se rozhodnout, co udělat. Můžete se rozhodnout neudělat nic, protože se domníváte, že situace je v pořádku. Nebo můžete mít pocit, že tato závislost vám nevyhovuje a v důsledku toho reagovat, čili zaplatit, odměnit, vyrovnat energie, uvolnit se ze závislosti. Rozhodnete-li se tak, můžete mi poslat průměrné množství peněz, které utratíte za své jídlo během tří dnů. Můžete mi namísto peněz nabídnout službu, předmět, práci nebo cokoli, co uznáte za přiměřené situaci.

Opakuji ještě jednou, že já od vás nic neočekávám. Napsal jsem to jenom proto, abyste se dozvěděli více o fungování toho, co se dá nazvat např. zákonem příčiny a následku, souvztažnosti, karmy, akce a reakce, zachování energie.

Joachim M Werdin