ÚKOL <<< OBSAH >>> Cena této knihy


PODĚKOVÁNÍ

Nejprve mi dovolte poděkovat VÁM, čtenářům. Vzhledem k tomu, že jste si přečetli tuto knihu až sem, si můžete být jisti, že byla napsána pro vás. Děkuji, protože jste způsobili, že jsem mé informace o této problematice napsal na papír.

Srdečně děkuji vám všem, kteří jste mi pomohli ke zlepšení textu této knihy. Děkuji za pomoc při psaní a opravách. Za rady, za poukázání na chyby, za návrhy k vylepšení a za poučné údaje.