INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE <<< OBSAH >>> O AUTOROVI TÉTO KNIHY


PROCES PŘECHODU

Od roku 2001 mě mnoho lidí kontaktovalo a ptali se mě (někdy i žádali), zda vedu individuální nebo skupinové procesy přechodu na ŽSBJ. Pět let jsem se tomu vyhýbal, nesouhlasil jsem s tím vést někoho v této záležitosti. Moje odpověď zněla: "Pokud se mě ptáte, hledáte způsob, to znamená, že nevíte. Pokud nevíte, to znamená, že ještě nejste schopni udržet vaše tělo zcela bez jídla. Můžete se rozhodnout jít tímto směrem, abyste získali zkušenosti, získávané z tohoto důvodu. Já vám mohu poskytnout informace, ale nebudu vás tlačit, protože vím, že nemám tu moc cokoliv ve vás změnit. Když budete sami vědět, pocítíte svou vnitřní sílu, uvědomíte si to, čím jste, tehdy nebudete nic jiného potřebovat, jenom učinit jednoduché rozhodnutí."

Nakonec jsem se rozhodl pomoci lidem, kteří jsou si jisti a hluboce rozhodnuti k zahájení procesu adaptace na ŽSBJ nebo léčebného půstu. Mé "vedení" se skládá z poskytování informací a doprovázení. Doprovázím skupiny nebo pouze vás během celého nebo části procesu přizpůsobování. Ale nejdříve požaduji, aby každá osoba, která si přeje, abych ji "vedl", pochopila a souhlasila se mnou, že:

  1. Nemám moc změnit cokoliv v osobě a nepoužívám sugesci. Dokonce i kdybych měl plně nad někým takovou moc, nepoužil bych ji. Člověk sám buduje svůj svět, více či méně podléhajíc sugescím jiných lidí a prostředí.
  2. Konečný výsledek procesu závisí pouze na vás. Každé, i sebemenší rozhodnutí a akce z vaší strany v této věci, má vliv na výsledek. Jste to vy, kdo vytváří svou mysl a tělo. Proto vnímejte svou moc.
  3. Berte mě jako zdroj informací, jako nástroj, NE jako někoho, kdo může za vás vyřešit problémy. Jsouce spolu, můžeme spolu mluvit a mohu vám poskytovat rady. Pak můžete rozmýšlet nad tím, co jsem vám řekl. Ale, prosím, NEvěřte všemu, co říkám a NEmyslete si, že jsem neomylný. Opírejte se více o to, co cítíte, že je pro vás nejlepší. Vnímejte to, čím jste.

Pokud se mnou souhlasíte v těchto třech bodech, pak se můžeme dohodnout o organizačních detailech.