POLSKÝ KLUB NEJEDÍCÍCH <<< OBSAH >>> INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE


SEMINÁŘ

"ADAPTOVÁNÍ NA ŽIVOT BEZ JÍDLA"
teoretické informace a praktické rady

Semináře, které pořádám na toto téma, jsou určeny pro osoby, které se rozhodly přizpůsobit tělo životu bez jídla, pro zájemce o půsty a správnou výživu a také pro ty, kteří se jen chtějí dozvědět více informací o těchto tématech.

Na základě (mimo jiné) materiálů z této knihy, vědeckých teorií a hypotéz, zkušeností mých i zkušeností dalších osob žijících bez jídla, poskytuji praktické rady, které jsou užitečné pro zájemce o toto téma.

Předávám tyto informace nejjednodušším způsobem jak mohu, upřímně, bez zamlčování, bez vytváření obálky tajemnosti a bez skrývání detailů. Přistupuji k tématu jasně, vědecky a duchovně (intuitivně), ale bez přehnaného mysticismu, filozofování či přesvědčování o nevyhnutelnosti iniciace. Cílem mých seminářů je, aby si z nich účastníci odnesli tolik, kolik je to jen možné.

Po skončení semináře budete mít dostatek informací, abyste mohli začít vaše dobrodružství k osvobození těla od potřeby jíst. Mimo to budete mít spoustu informací o správném půstu a správné výživě.

Některé z věcí, o kterých mluvím, vám mohou vyvolat pocit uvolnění nebo způsobit psychickou bolest, protože odhalí skutečnosti, na které většina lidí není připravena. Předávám tyto informace, protože jejich používání v každodenním životě dělá z otroků svobodné lidi, dávajíc jim více možností k řízení vlastního života.

Pokud pořádáte semináře, workshopy, besedy atd. a chcete mě pozvat, prosím, neváhejte a kontaktujte mě k dohodnutí podrobností. Mohu mluvit v polštině, angličtině a esperantu. Ve většině zemí mohu zajistit překlad do místního jazyku, pokud to organizátor potřebuje.