Je nesmysl, že lidé mohou žít bez jídla. Jak mi to dokážete? <<< OBSAH >>> POLSKÝ KLUB NEJEDÍCÍCH


Odkud berou nejedící energii, ze které žijí?

Když někdo přemýšlí o nejedících, nejčastěji uvažuje nejdříve nad zásobování energií. Předpokládá přitom, že energie potřebná k životu (tj. např. k vytváření buněk těla a k fungování jeho orgánů, myšlení, emocí) pochází z vnějšku.

Z této víry vychází i vědy zkoumající materiální a energetické fungování těla - jak je energie z potravy využívána k fungování těla a jaký je vliv určitých chemických látek zvaných sacharidy, bílkoviny, minerální látky apod. na tělesné funkce. Vědci nejprve zkoumají, jak se to děje, že lidské tělo funguje, potom formulují hypotézy a vytvářejí teorie. Oni, a stejně tak i ostatní lidé, je pak považují za jediné pravdivé vysvětlení.

Aniž bychom se ponořili hlouběji do tématu, faktem je, že člověk žije z toho, v co věří, že mu dodává energii. Pokud věří, že chléb, brambory, jablka atd. mu dodávají energii k fungování jeho těla, pak se tak opravdu děje. Pokud věří, že Slunce je zdrojem energie pro jeho tělesné funkce, pak tomu tak skutečně je. Totéž platí i o přesvědčení, že dech, prána či Světlo je zdrojem energie, kterou potřebují k fungování těla.

Člověk žije tím, v co věří, že mu dodává životní energii - to platí i v případě nejedících. Jeden nejedící může žít energií pocházející ze Slunce a jiný dodává svému tělu a mysli pránu obsaženou ve vdechovaném vzduchu (typický breatharián).

Avšak když už člověk ví, že on sám je zdrojem života své mysli a těla, tehdy tomu tak bude. Ale víra sama nestačí. Znalosti a jasné cítění toho jsou nezbytné. V takovém případě již není k funkci těla a mysli potřeba nic zvenčí. JÁ, jako představitel Vědomí, vytváří všechno. To je i motto této knihy: JÁ jsem Vědomí a všechno ostatní je mé tvoření. Proto vím, že JÁ jsem zdrojem mého života.

Tolik, více či méně složitě, mohu vysvětlit rozumově. Ale rozum necítí, umí jenom myslet (analyzovat, řešit, tvořit), a proto nemůže porozumět výše uvedenému vysvětlení.

Teprve až když to člověk prožije, když už díky tomu prožitku ví, tehdy intelekt porozumí, jak je možné žít zcela bez jídla, bez pití, bez dýchání. Než se tak stane, intelekt nebude vědět, může to dokonce popírat. Záleží na tom, kolik intelekt dané osoby už ví, kolik toho osoba prožila, v jak široké sféře Vědomí žije.

Fyzikové se snaží prozkoumat hmotný svět a vysvětlit ho intelektu, proto vytvářejí hypotézy fantastičtější, než sci-fi příběhy psané před pár desítkami let. Pokud se zajímáte o současnou fyziku popisující elementární částice, vlny, energie, kvanta a informace, pravděpodobně v ní najdete vysvětlení této otázky. Proč může člověk žít bez jídla, pití, dýchání a bez ohledu na okolní teplotu?