DŮVODY JEDENÍ <<< OBSAH >>> NÁVYK


SPT

neboli Skutečné Potřeby Těla. Lidské tělo (až na výjimky) občas potřebuje určité látky dodané z venku. Jsou stovky takových látek. Některé z nich jsou známé, pojmenované a zkatalogizované, např.: sacharidy, tuky, bílkoviny, minerály, stopové prvky, enzymy. Tělo funguje nejlépe, když je dostává všechny (ne ve stejnou dobu, samozřejmě) v přesně správném okamžiku a v přesně správném množství.

Mimochodem, zeptám se: Je někdo kdo ví, které látky, v jakém okamžiku a v jakém množství tělo potřebuje? Každé tělo je jiné a žije v různých podmínkách, mohou tedy existovat obecná dietní doporučení?

Nejspíš odpovíte, že neznáte žádného člověka, který by věděl co, kolik a kdy je tělu potřebné. Pokud jde o druhou otázku, tam také znáte odpověď: neexistuje dieta dobrá pro všechny lidi.

Ještě doplním, že ideální strava je něco, co se neustále mění. Co je dnes pro někoho ideální strava, může pro něj být zítra škodlivá strava. Člověk se neustále mění, protože okolnosti jeho života, stejně jako jeho potřeby (např. jídlo) procházejí neustálými změnami.

SPT jsou jediným případem, kdy snědení něčeho může být pro práci těla přínosné. Jídlo z jakéhokoli jiného důvodu poškozuje tělo, i když může být přínosem v jiných oblastech (např. sociální, pro potěšení, k uklidnění).

Když se projeví SPT, je nejlepším řešením dát tělu to, co požaduje. Pokud nejsou SPT uspokojeny, tělo se tím poškozuje a trpí.

Alenara doporučovala metodu k určení, zda je pocit hladu způsoben SPT, nebo zda vyplývá z emocí. Aby to mohlo být určeno, člověk si představí, že nesní to, na co má hlad. Při této představě daná osoba věnuje pozornost emocionálním reakcím organismu. Není-li reakce, ukazuje to spíše na SPT. Pokud se objeví emocionální reakce, obzvláště založená na strachu, indikuje to jiné příčiny. Nejčastěji se jedná o uvolnění emoce strachu.

Vědomá metoda stravování (popsaná výše) rozvíjí (v osobě, která ji praktikuje) dovednost rozlišení, zda se jedná o SPT nebo o emoce. Vědomé stravování značně usnadňuje nastolení a udržení nejvhodnější stravy.

Emoce jsou faktorem, který člověka nejčastěji přivádí k příjmu potravy, pokud žije ve společnosti lidí, kteří mají spousty jídla. V instinktech se nachází blokované emocionální reakce, pocity, obrazy a myšlenky. Hromadí se tam od početí, některé z nich mají svůj původ v minulých životech. Intelekt neví o jejich existenci. Podvědomí, které neumí zpracovávat data, je zkouší posílat intelektu, protože to je jeho specializace. Práce instinktu spočívá v ukládání dat a v běhu programů (procesy fungující bez pozornosti intelektu) - jak už jsem popsal výše.

Takže když se podvědomí pokouší odeslat intelektu data, se kterými si neumí poradit, může osoba v prvním okamžiku pocítit hlad. Pokud v této chvíli daná osoba obrátí dostatek pozornosti pouze k pocitu hladu a zeptá se sama sebe, zda opravdu cítí hlad, pak odpověď pravděpodobně bude: "Ne, není to hlad." Avšak, většina lidí se nad tím nezamyslí, když cítí hlad a okamžitě začnou cpát do těla jídlo. Tělo pak trpí, protože dostává něco, co musí být zcela odstraněno, aby se obnovila správná činnost těla.

Metoda vědomého jedení, i když se provádí jen částečně v okamžiku pocitu hladu, pomáhá naučit se odlišovat SPT od emocionální reakce. Když se osoba psychicky nezastaví v okamžiku pocítění hladu, nezamyslí se nad jeho příčinou, pak "zatlačuje zpět" to, co podvědomí nabízí intelektu k řešení. Může to být zablokovaná emocionální reakce z dětství.

Co se stane, když se osoba namísto soustředění se na vzniklý hlad soustředí na jedení? Blokované emoce, pocity, obrazy a myšlenky jsou zatlačeny zpět, hlouběji do podvědomí. Problém zůstane nevyřešen, protože se osoba nad ním nezamyslela, neponořila se do něj. Tento neodstraněný problém bude i nadále nahlodávat osobu zevnitř.

Emoce uvolněné během půstu, je-li jich moc, mohou v člověku vyvolat dosti nepříjemné pocity. Pak ta osoba zcela nechápe, co se s ní děje, že se stává tak citlivou, nervózní, netrpělivou. Spojuje si tuto situaci s hladem a když začne opět jíst, cítí úlevu, protože všechno to zas zmizí. Ale kdyby se v té době (namísto jedení) soustředila na pocity, co jí srdce sděluje, hlad by se zmenšil nebo zmizel a psychika by měla šanci vyčistit se od toho problému. Proces čištění psychiky probíhá takovým způsobem, že je propojen s hladem.

Čištění psychiky během půstu je více nepříjemné a obtížné pro lidi s nadváhou. Zrovna oni jsou ti lidé, kteří sami sebe přivedli k otylosti, protože jejich psychika chtěla vyřešit zablokované údaje, což bylo pocítěno jako hlad. Jak si můžete přesně domyslet, oni jsou lidé, kteří půstování nejvíce potřebují a kteří procházejí půstem s největšími obtížemi. V extrémních případech lidé umírají během půstu; ne proto, že tělo nedostane jídlo, ale protože se uvolní emoce, které neumí zvládnout.

Zde můžete pozorovat další roli, jakou potraviny hrají pro lidi na Zemi - je to droga, která umožňuje lidem nemyslet na něco, umožňuje lidem zapomenout na nepříjemnosti. Kolik lidí nadužívá tuto drogu, to je vidět hlavně na tuku.

Hlad může být způsoben také parazity žijícími v těle (např. plíseň ve střevech). Parazité mohou působit na mozková centra pocitem hladu nebo chuti tak, že jim lidé poskytují to, co potřebují k životu a dobrému růstu. Mnoho lidí závislých na sladkostech mají tělo plné parazitů a ve střevech se jim úspěšně množí kolonie hub.