STŘÍDAVÁ SPRCHA <<< OBSAH >>> DŮVODY JEDENÍ


CHYBY

Nabyté zkušenosti a znalosti o chybách učiněných během procesu realizace něčeho poskytují potenciálně větší možnosti. Díky tomu se můžete příště pustit do realizace cíle s větší znalostí, důvěrou a jistotou. To lze uplatnit i na život bez jídla. Tzv. "neúspěšný pokus přechodu na inedii" je součástí cenných zkušeností na této cestě a spíše pomůže k dosažení cíle, než že by tomu bránil.

Předtím, než začnete další pokus o život bez jídla, je dobré se nejdříve ujistit, že vaše tělo je zdravé a dobře živené, a že instinkty jsou pro tento úkol dostatečně připravené. Proto je třeba věnovat nějaký čas i správné výživě těla a mentálním a duchovním cvičením. Méně se zaměřovat na samotné nejedení a raději věnovat více času a energie na rozšiřování sféry vědomí a programování instinktů, protože inedia je spíše dovedností ducha než těla. K tomu mohou dobře posloužit cvičení kontemplací, popsaná dříve.

V každém případě není vhodné (v dané situaci) udělat základní chybu - přiznat si selhání. Pokud se navíc budete cítit provinile nebo budete obviňovat své tělo, přivede vás to do ještě horší situace. Takový přístup nepomůže, stane se pouze další překážkou na vaší cestě k dokonalosti.

Pokud sledovaného cíle nebylo dosaženo, nemusí to nutně znamenat, že jste selhali. Pokud se domníváte, že jste neuspěli, můžete se mýlit, protože ve skutečnosti pravda může být někde jinde. Poté, co se podíváte na správnou odpověď hluboko do sebe, možná zjistíte, že vaším skutečným cílem nemělo být opuštění jídla, ale zkušenosti, kterými jste právě prošli tím nejlepším možným způsobem.

V případě, že se vám nepodařilo přejít na život bez jídla, tím nejlepším, co můžete udělat, je přijmout opětovné jedení, jakoby to byl návrat domů z velmi zajímavé cesty plné cenných zkušeností. Za zmínku stojí i zdravotní výhody, které jste dali tělu během nejedení.

Během pokusu o přizpůsobení těla k životu bez jídla, ale i později, je pro tělo velmi důležité, aby cítilo Lásku z vás vyzařující. Láska je energie vytvářející život. Tělo ji potřebuje, obzvláště ve chvílích, které lze považovat za obtížné.