NENÁSILNĚ <<< OBSAH >>> SAMOTNÝ ČI NE


OMEZENÁ VÍRA V INFORMACE

V oblasti, kterou jste ještě dostatečně neprozkoumali a kde informace nejsou snadno dostupné, mohou vzniknout mnohá nedorozumění. To platí i pro inedii a metody adaptace na ŽSBJ. Některé informace se staly tak populární, že většina lidí, zajímajících se o tuto tématiku, je chápe jako něco nezbytného na cestě k inedii.

Jeden příklad: Docela silně se zakořenila informace tvrdící, že je nutné projít "21denním procesem" k tomu, abyste se stali inediatem. Tato informace je příkladem nepochopení toho, co tento životní styl obnáší a také nedostatku znalostí o metodách sloužících k realizaci tohoto záměru.

Pro svou vlastní bezpečnost, nemáte-li nějakou informaci dostatečně prověřenou, dobře zvažte, zda a jak ji využijete. V takovém případě je dobrým řešením být v kontaktu s osobou, která má v této oblasti dostatek znalostí.

Kromě toho je dobré mít na paměti to, co jsem zdůraznil již dříve, že každá informace má jeden z atributů: je zčásti nebo zcela pravdivá nebo nepravdivá. To, co je psáno v knihách (včetně těch všeobecně uznávaných až téměř svatých) i to, co říkají jiné osoby (včetně těch s velkou autoritou až téměř svatých), to jsou stále informace nesoucí jeden z těchto atributů. To je důvod, proč se raději spolehnout na svou intuici než na něco, co kdo řekl nebo napsal, nemáte-li dostatečně ověřené informace.

Dokonce i když je něco pravdou pro jednu osobu, nemusí tomu tak být pro jiné. Jinými slovy, to, co platí ve světě jednoho člověka, nemusí fungovat stejným způsobem ve světě někoho jiného. Každý člověk je jiný, svět každé bytosti je jiný, proto ta samá informace může mít různé atributy. Něco může být pravdivé a nepravdivé současně.

Jednáte-li na základě nepravdivých nebo nedostatečných informací, děláte chybu. V případě adaptace na život bez jídla riskujete zdraví nebo (v extrémních případech) život.

Uvedu příklad. Setkal jsem se s lidmi, kteří se několikrát pokoušeli o to, čemu věřili, že z nich učiní nejedlíky (21denní proces). Dokonce i po několika neúspěšných pokusech si kladli otázky, co během procesu udělali špatně, namísto toho, aby si uvědomili, že tato cesta pro ně prostě není vhodná. Věřili informacím, které pro ně byly nepravdivé, tj. že tento proces udělá z člověka nejedícího.