PŘEDEVŠÍM ROZVAHA <<< OBSAH >>> NENÁSILNĚ


ODLOUČENÍ

Odloučení (izolace od lidí a civilizace) je velmi žádoucí, u mnoha osob dokonce nezbytné, během několika prvních týdnů nejedení nebo půstování. Odloučení se týká nejen lidí, ale i věcí a denních aktivit (např. práce, kontakt se sdělovacími prostředky, aktivity v domácnosti). Lépe najít místo, které není spojeno s domovem. Je dobré odebrat se do "lůna přírody", na místo daleko od města, silnic, lidí a bez kontaktu s rodinou či přáteli (kromě mimořádných situací).

Pokud se rozhodnete zůstat v částečné izolaci, tj. nablízku nebo v jiné části domu (ve smyslu "co kdyby"), budete pravděpodobně chtít izolaci denně na chvíli přerušit na setkání se s osobou, která může v případě potřeby poradit. Tato osoba může být vaším spojením s "vnějším světem" pro případ potřeby (knihy, oblečení), to znamená, že se o vás postará. Pokud se tak oba rozhodnete, stanovíte si nejprve pravidla týkající se podrobností kontaktů, pomoci atd. Je výhodou, má-li tato osoba zkušenosti v oblasti nejedení a půstování, takže vám může poradit, budete-li cítit k tomu potřebu, neboť mohou přijít různé situace, pochybnosti, otázky, potřeby.

Mnoho lidí se rozhodne pro úplnou izolaci, bez návštěv kohokoliv a bez jakékoliv pomoci. Z hlediska bezpečnosti je to méně vhodné. Poraďte se a zvažte to důkladně, než tak učiníte. Pokud zvažujete, co bude lepší, hledejte odpověď sami v sobě. Máte-li pochybnosti, poraďte se o možnostech s poradcem.

Proč je izolace důležitá? Jde především o zklidnění a obrácení pozornosti intelektu dovnitř do sebe, na duchovní stránku života. Ticho, ve kterém osoba v izolaci setrvává, daleko od zbytečně absorbovaných podnětů (masmédia, hluk z ulice, tlachání atd.), zajistí více příležitostí a času soustředit se na procesy probíhající v psychice.

Během odloučení se stávají snadnější prováděná cvičení prospěšná člověku, jako je kontemplace, meditace, vizualizace a také energizující cvičení, stávají snadnější. Vyplatí se využít tento čas k provádění cvičení z důvodů prospěšnosti, kterou poskytují.