NA CO SI PŘEDEVŠÍM DÁT POZOR <<< OBSAH >>> ODLOUČENÍ


PŘEDEVŠÍM ROZVAHA

Rozvaha znamená zvážit všechna "pro" i "proti", předvídat možné následky a potom učinit rozhodnutí, která přinesou prospěch a nikoliv ztrátu.

Při pokusech o zavedení životního stylu bez jídla buďte obezřetní zejména ke svému tělu. Sledujte ho objektivně a starostlivě. Když vidíte, že nejedení mu spíše škodí než prospívá, přestaňte s pokusy.

Život dává mnoho příležitostí ke zkouškám. Lze dělat hodně takových zkoušek, takže není třeba přemáhat se k čemukoliv hned na první pokus. Každým pokusem získáváte více zkušeností a čím více zkušeností, tím více znalostí, jak účinně pomoci sobě a ostatním. Jednáte-li s rozvahou, je méně pravděpodobné, že uděláte chybu.

Život nikdy nekončí - říkávám často lidem - takže nemůžete-li něčeho dosáhnout teď, můžete to udělat později, protože vždy budete mít čas. Ano, vždy budete mít čas. Máte na to veškerý čas a můžete se rozhodnout, na co ho využít. Život nikdy nekončí, takže to, co se nepodařilo dosáhnout poprvé, podruhé, potřetí nebo po několikáté, se může stále podařit později. Každý pokus přináší nové zkušenosti a to je důvod, proč jsme tady.

Rozhodli jste se stát inediatem, vytvořili jste si plán, začali s ním, snažili se a nevyšlo to? Nějaký problém? Možná tak, možná jinak. No a co?

Kromě toho, že máte nové zkušenosti, víte více o sobě a o nejedení. Cesta je stále otevřená, svět stále existuje, vy stále žijete a tvoříte svůj život.