SLUNEČNÍ <<< OBSAH >>> VĚDOMÉ JEDENÍ


ALCHYMISTICKÁ

Jedná se o nejúčinnější ze všech mně známých metod, která využívá účinku chemických látek na člověka. V tomto případě je nejedení jedním z vedlejších účinků silného zaktivování světlonosného systému těla člověka. Tyto látky, v čisté formě anebo ve směsi, jsou známy a užívány (především zasvěcenými) po tisíce let pod různými jmény, např. mana, kámen mudrců, Svatý Grál, vibuthi, bílé práškové zlato, orme, ormus. Nejčastěji vystupují ve formě prášku. Může se jednat o čistý chemický prvek nebo o směs několika prvků: zlato, rhodium, ruthenium, stříbro, měď, rtuť, ale ne v kovové formě. Například nekovová forma zlata vypadá jako sklo anebo v rozdrcené formě jako bílý prášek.

Popisy (často ve formě symbolů) tajemné, všestranně uzdravující a životodárné substance lze nalézt, mimo jiné, ve Védách, Bibli, Koránu, egyptských zápiscích a alchymistických knihách. Tyto látky se podávají pouze těm, kteří jsou připraveni dosti dlouhým procesem duševního/duchovního vývoje. Podání této látky nepřipravené osobě by mohlo způsobit její šílenství nebo dokonce smrt.

Zde je popis jedné z možných procedur. Duchovně připravená osoba nejprve očistí tělo půstem trvajícím devět dní. Od desátého dne začne užívat prášek (nebo roztok) přesného složení (v závislosti na plánovaném konečném výsledku). Prášek se konzumuje denně po dobu jednoho měsíce nebo méně (v závislosti na použité substanci a jejím složení). Po čtyřiceti dnech tělo nepotřebuje žádné jídlo, anebo vyžaduje jen jeho minimální množství, které v průběhu několika měsíců klesá k nule, protože osoba již nepociťuje hlad.

Duchovní cvičení, prováděná v té době, silně aktivují světlonosný a následně i nervový systém. Prášek a cvičení také způsobují rychlý nárůst mozkové aktivity (rozsah a vyzařování), zejména šišinky a hypofýzy. To má za následek mnoho změn v celé osobě. Vnímání světa, porozumění, komunikace, schopnosti - to všechno se u dané osoby výrazně mění.

Pro většinu lidí, čili pro osoby nepřipravené, je alchymistická metoda něco jako jednosměrná cesta. Zrušení tak velké aktivace světlonosného systému je téměř nemožné. Teoreticky, než by se dokončil obrácený proces, tak by osoba dříve zemřela z důvodu duševního strádání (šílenství a nepochopení okolí). Utrpení by bylo způsobeno příliš velkou aktivací nemateriálních smyslů. Osoba obdrží velké množství informací současně z různých dimenzí. To, co člověk vidí a cítí, může být částečně porovnáno s duševním stavem, který se objevuje po požití drog, ačkoli se zde jedná o něco jiného. Myšlenky dané osoby se mnohem snáze materializují, což způsobuje, že obrazy založené na strachu vytváří situace, které jsou pro život nebezpečné.

Od roku 1995 David Hudson, prostřednictvím série přednášek, propagoval jím objevené látky. Jeho prášky odpovídaly svým působením a chováním oněm tajemným substancím. Výzkum, prováděný jím a dalšími, potvrdil neobvyklé chování a působení těchto látek na tělo a psychiku. Na internetu najdete poměrně mnoho popisů, budete-li hledat výše jmenované látky.