POKUSNÁ <<< OBSAH >>> SLUNEČNÍ


FILOZOFICKO-INTELEKTUÁLNÍ

Tato metoda (může být též nazvána "vědecká") je založena spíše na hledání informací a teorií než na praxi, proto ji považuji za doplněk k jiným metodám. Osoba, zajímající se o téma adaptace k ŽSBJ, hledá veškeré dostupné informace v knihách, od nejedících, na seminářích, na internetu atd. Informace analyzuje myšlením, filozofickými úvahami, diskuzemi a důkazy (nejlépe vědeckými). Takže přistupuje k tématu jako vědec a filozof.

Hlavním cílem této osoby je dosažení plného intelektuálního porozumění, že lidé mohou žít bez jídla. Druhým cílem je sestavit nejvhodnější (nejlepší pro tu osobu) způsob přizpůsobení se životu bez jídla.

Pro člověka, který používá filozoficko-intelektuální metodu, je zkoumání a analýza faktů důležitější, než intuitivní vnímání. Z mých pozorování vyplývá, že půst a realizace ŽSBJ jsou pro tyto lidi velmi obtížné (ve srovnání s ostatními). Pozoruji, že takový ryze intelektuální přístup k otázce ŽSBJ, jehož realizace je možná až po dosažení určitého duchovního vývoje, je pro člověka vážnou překážkou.

I tak věřím, že v budoucnosti, pomocí tzv. čistě vědeckých metod, bude oficiálně možné např. podstoupit operaci nebo léčebnou odvykací proceduru osvobozující člověka od jídla. Výzkumníci z oborů jako je genetika, neurologie, informatika, kvantová fyzika, už na tom dlouho pracují; samozřejmě neoficiálně.