JAK JE TO MOŽNÉ <<< OBSAH >>> PRO ESOTERIKY


PRO OSOBY S OTEVŘENOU MYSLÍ

Důvod, proč existuje věda je, že ne všechno bylo doposud objeveno a popsáno v teoriích; díky tomu mohou vědci provádět výzkum. To také znamená, že jsou i věci, o kterých se dosud "filozofům ani nesnilo". Bez ohledu na to, zda tomu věříme nebo ne, tyto jevy existují nezávisle na našich znalostech a víře.

V minulosti lidé věřili, že Země je plochá, že Slunce obíhá kolem Země, že předmět, který je těžší než vzduch, nemůže létat atd. Lidé, kteří říkali, že to není pravda, a že to funguje jiným způsobem, byli považováni za nerozumné (a také byli pronásledováni). Přesto, tyto jevy se nestaraly o to, co si lidé myslí, prostě jen existovaly a fungovaly tak, jak byly vytvořeny podle zákonů vesmíru. Lidé neznali tyto zákony, tudíž říkali, že takové věci jsou nemožné.

Přesně to samé se děje v současné době, lidé nevěří ničemu, co neznají. Jakmile se jim dostane poznání, změní svůj názor. To není ani dobré, ani špatné, je to postoj lidí k věcem, které popírají jejich víru. Inedia nebo i dlouhý půst nejsou v této věci výjimkou.

Skutečností je, že od počátku lidské civilizace na Zemi byli, jsou a budou lidé, kteří nepotřebují jíst. To znamená, že pokud byli, jsou a budou takoví lidé, pak potenciálně každý člověk je schopen žít zcela bez jídla. Samozřejmě, "potenciálně" neznamená automaticky schopnost, protože je nutný výcvik, pokud se tak někdo rozhodne.