CO JE ČLOVĚK <<< OBSAH >>> SOCIÁLNÍ SUGESCE


SVĚTLO (s velkým "S")

Víte, odkud se vzaly a co znamenají výrazy: "Žití Světlem", "Žití ze Světla", "Žití ve Světle", "Živit se Světlem" atd.? Co je to Světlo?

Víte z mého předchozí popisu, co je Vědomí. Teď si představte něco, co je jeho úplná absence (možná dokonce opak); nazvěme to: "Úplná-Absence-Vědomí" (zkratka: ÚAV). Samozřejmě, stejně jako je nemožné představit si Vědomí, to samé platí i pro ÚAV, protože každý takový pokus by byl omezením něčeho, co nemá žádná omezení a je nepředstavitelné. Je to jako snažit se představit si nekonečno.

Když chci intelektuálně vysvětlit ÚAV, hovořím o (obrazně) naprosté tmě. Když se v naprosté tmě projeví Vědomí, následuje blesk, který dostal pojmenování Světlo. Jinými slovy, když se v ÚAV projeví Vědomí, vnější pozorovatel tohoto procesu je může graficky popsat jako blesk. Takže Světlo je projevením se Vědomí.

Každá bytost je projevením se (omezené) sféry Vědomí. Čím je tato oblast větší, tím více Světla bytost projevuje.

Vědomí se nachází v jádru / esenci / počátku každé bytosti a projevuje se tolik, kolik mysl dané bytosti dovoluje. To znamená, že čím širší je sféra Vědomí, ve které bytost žije, tím intenzivnější Světlo vyzařuje a osvětluje tmu.

Nyní můžete lépe pochopit, že každý člověk i každá jiná bytost žije Světlem. Světlo vytváří a udržuje Život. Když cítíte tento proces, pak můžete říci, že cítíte Lásku.

Světlo a Život jsou projevem Vědomí, čili projevením se Vědomí v ÚAV. Jde o to samé. Rozdíl není v podstatě věci, ale ve způsobu, jakým ho bytost může přijmout. Světlo je to, co bytost vidí. Láska je to, co bytost pociťuje.

Takže už teď žijete Světlem, přesněji, odjakživa jste jím žili. Pokud usilujete o žití Světlem, prostě si dovolte cítit, že to už děláte.

Intelektuální porozumění tomu nestačí, nicméně když to budete cítit, budete to vědět a stane se to vaší realitou. Tehdy budete vědět, že jste tvůrcem svého života.

Zavřete nyní oči. Úplně se uvolněte. Na okamžik pociťte naprostou tmu. Potom si dovolte spatřit Světlo. Když ho uvidíte, věnujte pozornost tomu, co cítíte. A co cítíte? Lásku. Řekněte si a hluboko to prociťte:

JÁ jsem Vědomí, zdroj Světla, Lásky a Života.