Na diskuzi  

Zobrazeno 4697x

Akahi - breatharián z Ekvádoru

Dnes cestujeme do nádherné krajiny Jižní Ameriky, do Ekvádoru, abychom se setkali s Akahim, breathariánem. Akahi je tanečník a umělec, který našel své úžasné štěstí díky svému životnímu stylu bez jídla.

"Než jsem byl breathariánem, byl můj život také šťastný, protože jsem byl umělec, často jsem cestoval, měl jsem šťastný život. Ale byl to jiný druh štěstí, byl to odlišný druh štěstí. Bylo to štěstí, které nebylo nikdy kompletní. Cítil jsem se na okamžik šťastný – nikdy úplně šťastný - takže nikdy jsem nemohl říci, že jsem v těch chvílích opravdu šťastný. Ale nyní, jako breatharián, si uvědomujete, že dýcháte tuto nádhernou lásku - nazývám tuto energii také láskou. Pro mě je to láska."

Jak se dopracoval k tomu, aby se stal breathariánem? Jaký byl jeho život před tím, než nastoupil cestu, aby se stal osvobozený od jídla?

Akahi pochází z těžce pracující rodiny. Má dva bratry a jednu sestru a všíchni v rodině se už od dětství učili být nezávislí a soběstační. Proto již jako dítě pracoval. Akahi věří, že zkušenost, kterou získal svou výchovou, mu dala jiný náhled na život. Ale dokonce i se svobodou, kterou měl, nemohl nalézt nic, co by ho zajímalo. Na pozadí své mysli vždy cítil, že musí existovat něco víc, než tento fyzický život.

"Jakobych čekal na okamžik, kdy jsem mohl opravdu nalézt svou vlastní věc. Myslel jsem si, že pro mě existuje jiná cesta, že na mě něco čeká, něco, co chci také najít."

Během let na vysoké škole se Akahi začal zajímat o hudbu a umění a když mu bylo 18 let, začal tvořit a prodávat své vlastní obrazy.

"Uvědomil jsem si, že pro mě bylo opravdu fantastické mít malování jako práci, jako způsob, jak financovat svůj život. A tak jsem začal cestovat po Jižní Americe, prodávat své umění, prodávat své obrazy. A na této cestě, během tohoto cestování, začaly se mi dít všechny tyto nádherné věci, kdy všechny tyto znalosti, tato láska začala přicházet do mého života."

Když jeho životní partnerka onemocněla, vyrostla v něm silná touha pomáhat druhým. Během této doby Akahi své stravovací návyky založené na mase změnil na rostlinnou stravu.

Co jste měl rád, než jste se stal breathariánem? Jaký druh potravin jste jedl?

Prošel jsem uvědomovacím procesem. Když jsem cestoval po Jižní Americe, začal jsem s vegetariánstvím. Když jsem byl dítě, dávala mi má rodina různé potraviny. Nebyli vegetariáni, takže, když jsem začal cestovat, našel jsem tento způsob, jako svůj vlastní způsob. Tak jsem byl asi tři roky vegetariánem. Tyto kroky, které jsem udělal, než jsem se stal breathariánem, měly v mém životě silný důvod. Protože v roce 2006 má partnerka - nyní má žena - měla malý fyzický problém ve svém těle a my jsem procházeli zvláštními okamžiky v našem životě, se záměrem to léčit. Takto jsem měl uvnitř sebe silnou touhu, být někým, kdo by mohl pomoci lidem k uzdravení. Rozhodl jsem se, že tak budu myslet. Modlil jsem se k Bohu: 'Prosím, dovol mi být tím, kdo může pomoci lidem, aby se uzdravili.'"

Když se Akahi vzdal masa a přešel na rostlinnou stravu, prožil nezapomenutelné a neuvěřitelné změny.

"Bylo pro mě opravdu jednoduché být vegetariánem, nikdy jsem neměl problém, že jsem nechal masa. Pak pomaloučku začalo růst přání být úplně uzdraven, nebo úplně zdravý, nebo úplně čistý, tak proto jsem přestal s vegetariánstvím a stal jsem se na malou chvíli veganem a pak jsem přešel na syrovou stravu. Několik měsíců jsem jedl syrovou stravu. Bylo opravdu fantastické cítit svěžest takového jídla, cítit energii, kterou syrová strava má. To bylo poprvé, kdy jsem cítil vlastní vibraci, jiný druh energie, kdy jsem se cítil naplněn jiným druhem energie, přicházejícím zevnitř, takovým druhem energie, takovým lehčím."

Když Akahi přešel ze syrové stravy na fruitariánství, jeho fyzické bytí expandovalo takovým způsobem, že cítil užší vztah k přírodě.

"Cítil jsem tu energii, lehčí, cítil jsem více světla ve svém těle. Řekl jsem si: 'Páni! Opravdu se takto cítím dobře.' Pak jsem přešel na ovoce. Stal jsem se na několik měsíců fruitariánem, který jí jen ovoce. To byla nejlepší část. Naučil jsem se vnímat skutečnou chuť věcí bez cukru. Pociťoval jsem skutečnou chuť a začal více oceňovat přirozené věci, které máme a také je respektovat. Přimělo mě to také respektovat Matku Zemi. Opravdu miluji Matku Zemi. V jednom období mého života jsem rozpoznal nebo procítil, že mohu být spojen nebo že jsem spojen se všemi prvky, které mě obklopují."

Úplným odstraněním jídla, zcela se spoléhajíc na kosmickou energii jako svou výživu, Akahi cítí větší spojení s univerzální silou života.

"Jsem si vědomý, že jsem komunikoval s deštěm a cítil jsem, že komunikuji se vzduchem, s vodou. Mohu mluvit s těmito elementy a mohu od nich obdržet informaci, mohu od nich dostat radu. Bylo to pro mě skutečně zajímavé, protože to je jako když se vám začne otevírat vědomí a začnete přijímat zprávy. Tyto zprávy vám začnou více a více otevírat oči. A tím si začnete uvědomovat spojení s Matkou Zemí a se všemi prvky. A pak vás toto spojení s Matkou Zemí přivede ke spojení s vesmírem."

V důsledku své prosby k Bohu o vedení a znalosti, aby mohl sloužit lidstvu, přišel mu v pravý čas do života přítel, který ho inspiroval, aby se zcela vzdal potravy a stal se breathariánem.

"Pak jsem si uvědomil, že je možné stát se breathariánem. Našel jsem někoho. Někdo se objevil v mém životě, stejně jako způsob, jak jsem vám říkal, když jsem žádal o člověka a průvodce, který by mi pomohl být někým, kdo umí pomoci lidem. A on, můj přítel, přišel, byl už breathariánem, tak jsem si uvědomil, že je to možné. Hned, jak jsem to poprvé slyšel, jsem to přijal a řekl: 'Dobrá, chci to, chci to udělat.'"

Když se stal nezávislým na jídle, zaznamenal Akahi, že se jeho pohled na život také změnil. Objevoval pravdu, která zcela změnila jeho život.

"Prošel jsem 21 denním procesem k brethariánství a potom, díky tomuto procesu, jsem poznal, že mnoho informací nebylo pravdivých. Mnoho informací, které jsem bral jako skutečnost, nebyly pravdivé. Tak jsem uviděl uvnitř sebe skutečnou pravdu. Našel jsem uvnitř sebe vlastní pravdu. A tato pravda mi řekla, že jsem volný, že nepotřebuji k životu nic hmotného. Tato pravda mi řekla, že jediná věc, kterou musím v životě mít, je víra v lásku, v tuto nádhernou energii, která vytváří vše, co existuje v celém vesmíru."

~ ~ ~

Akahi žije bez jídla po dobu uplynulých dvou let, vyživován kosmickou energií nebo pránou. Jaké to bylo, když Akahi přecházel z fruitariánství na život bez jídla, zcela se spoléhající k přežití na kosmickou energii?

"Ve skutečnosti to byla neuvěřitelně velká víra. Na začátku to není tak snadné. Je to ohromná změna všeho. Je to, jako když měníte všechny své vzory, stejně jako všechny informace, které do vás společnost vložila. Jde to opravdu do hloubky - jde vám to do DNA. Abyste přeprogramovali svou DNA, musíte opravdu tvrdě čelit záležitostem, které se dějí ve vašem životě. Pro mě bylo zvláštní a těžké porozumět, že mám schopnost sám se přeprogramovat."

Akahi prošel očistným procesem, který byl pro něj na všech úrovních docela náročný.

"Mnoho emocí, které jsem měl uvnitř, začalo vycházet ven. Takže všechny tyto emoce, které nebyly šťastné, začaly ze mě vycházet. Bylo těžké vidět tyto emoce, které ze mě odcházely, protože jsem ty špatné emoce v tu chvíli také pociťoval; ale poznal jsem, že to byla část čištění, která ze mě odváděla tyto emoce ven."

Také to zpochybnilo Akahiho důvěru v systém a způsob života, který mu byl od dětských let společností vštěpován.

"Totéž se dělo s mou myslí. Všechna tato silná přesvědčení, která jsem měl uvnitř... jako jsem třeba věřil, že k životu potřebuji jídlo. Věříval jsem, že existuje nemoc. Věříval jsem, že musím být starý. Věříval jsem, že musím zemřít. Uvědomil jsem si, že všechny tyto informace nejsou pravdivé. Podle mě smrt neexistuje, nemoc neexistuje. A mnoho životních potřeb vytvořených společností neexistuje. Takže když jsem se tomu octl tváří v tvář, bylo to jako lámání všech zažitých pravidel, lámání všech vnitřních vzorů. Bylo to něco velice silného, co mi skutečně měnilo život a co mi zevnitř všechno přetvářelo."

Navzdory výzvám, které musel podstoupit při přechodu na život bez jídla, Akahi nebyl nikdy v lepší kondici.

"Cítil jsem, jak se mé tělo stává silnější. Každou chvíli jsem se cítil zdravější. Cítil jsem se skutečně zdravý, opravdu, ale opravdu zdravý. Mé tělo se naučilo mnohem pravidelněji dýchat. Každý dech je pro mě hluboký a tak má hruď roste. Celé mé tělo je jiné. Takže nyní se cítím skutečně dobře. Cítím, že mám perfektní tělo a cítím, že mám perfektní sebepoznání."

Akahi je přesvědčen, že se lidstvo blíží k začátku epochy, kde může být v důsledku vyššího globálního vědomí jen naděje, láska a světlo.

"Vědomí naděje nové doby je na celé planetě. Každý na této planetě nyní hledá něco lepšího, něco krásnějšího pro svůj život. A nyní mohu říct, že je to opravdu snadné, být volný od všeho ve společnosti."

Po osobní zkušenosti přechodu na život bez jídla, Akahi vysvětloval, že aby se stal člověk breathariánem, existuje jen jeden požadavek.

"Jedinou věc, kterou byste měli mít, je víra: víra v sebe, víra, že to můžete udělat, víra, že jste někdo, kdo nemá žádná omezení a má silné přání z hloubi svého srdce."

Kromě toho Akahi vysvětloval, že v podstatě máme všichni schopnost žít bez potřeby jídla. Víc než to, stát se breathariánem je opravdu snadné, nebo být osvobozen od jídla nebo se stát někým, kdo se rozpomene na vědomí.

"Za prvé, musím říct lidem, že nyní každý na planetě je breatharián. Vy všichni již jste breathariáni. Vy už jste živeni kosmickou energií, která proudí ze vzduchu. Nyní v tomto životě a v jiných životech jste byli také breathariáni, protože to je původní způsob získávání výživy - protože my nejsme jen fyzické bytosti, jsme těla ze světla. A jako tělo ze světla přijímáte také svou výživu ze zdroje světla. A tento světelný zdroj může léčit, může také pomoci vašemu tělu být v perfektním stavu. Pouze si vzpomeňte a přeneste tuto znalost do vašeho vědomí, že máte v každé sekundě spoustu energie. Každou sekundu máte pro sebe mnoho zdrojů a vy je musíte pouze přivést do svého života, aby uvnitř vás tato nádherná energie zesílila."

Akahi vysvětlil, že tato znalost existuje a naše duše ji zná. Pouze potřebujeme uvolnit svou mysl, jak je to jen možné a naše tělo si vzpomene.

"Naše tělo všechny tyto záležitosti zná přesně. Starověká paměť našeho těla v naší duši zná všechny tyto znalosti, je to uvnitř nás. Jako tělo ze světla přijímáme tuto energii také ze světla. Takže když jste otevření vědomí, že nejste jen fyzická bytost, že máte tělo ze světla a vaše tělo ze světla je spojeno se zdrojem. Uvědomíte si, že vaše duše, duch, je větší a silnější než vaše fyzické tělo. Když tedy živíte svou duši tímto světlem, vaše fyzické tělo to jen přijme a také se tím vyživuje. Myslím si, že schopnost být breatharián, je přirozená pro celé lidstvo."

Podobně jako Giri Bala, breathariánka, která žila přes 50 let z prány v době, kdy se setkala s Jóganandou, Akahi připisoval schopnost lidstva žít bez jídla Bohu.

Kdo vám dal schopnost žít bez jídla?

"Je to přirozená schopnost. Je to dar od Boha, protože to je pro každého na planetě něco přirozeného. Každý to může udělat."

Podle Akahiho, žít jako bretharián je jako být ponořený do vesmírné lásky v každém jednotlivém okamžiku dne.

"Cítím, že moje cesta končí, cítím, že to, co jsem hledal, jsem již našel, takže již více nehledám. Cítím se opravdu šťastný s tím, co mám a jak žiji. A nyní si jen užívám tento nádherný stav vědomí, který je pokaždé stále rostoucí a dává mi další pocity. Je to, jako bych v tomto okamžiku zkoumal nový způsob, jak cítit lásku. Je to, jako bych právě našel opravdu významnou lásku."

~ ~ ~

Podobně jako ostatní neobyčejní jednotlivci žijící bez jídla, jako například Giri Bala, svatý Nicholas z Flüe, Jericho Sunfire, Dr. Barbara Moore, Phan Tấn Lộc, Hira Ratan Manek a mnozí dalších, i Akahi se spoléhá na milost Boží jako výživu. Vskutku věřil, že to bylo právě díky intenzivní a upřímné touze sloužit lidstvu, že mu Bůh splnil jeho přání žít bez jídla, nezatížený materiálními potřebami. Jeho vznešený ideál ho motivoval změnit stravovací návyky k více laskavým. Takto Akahi nastoupil na cestu hledání duše, která ho nakonec přivedla k úplně novému způsobu života - breathariánství. Jako breatharián, Akahi získal nový pohled na život.

"Láska skutečně existuje. Láska je základem pro všechno a mou filozofií je, že láska je pro vás připravena, když to dovolíte. Vy dovolíte lásce, aby se stala součástí vašeho života a ona vám dá ty nejlepší zážitky."

Přestože přechodný proces byl zpočátku těžký na mnoha úrovních, Akahi pevně věřil, že lidstvo má vrozenou schopnost žít bez jídla. Ve skutečnosti, Akahi byl přesvědčen, že kosmická energie sloužila jako jediný zdroj obživy v dávných časech, předtím, než jsme si osvojili zvyk jedení.

"Můžete žít bez jídla i bez vody. Je to přesně jak jsem řekl: mějte víru. Toto je něco, co potřebujete, mnoho víry. Je to test víry. Pokud projdete tímto testem víry, objevíte zdroj lásky a když objevíte tento zdroj, tak ten zdroj vám dá všechno."

Existují různé typy lidí žijících bez jídla - někteří nekonzumují ani jídlo ani vodu, jako jogínka Giri Bala; někteří pijí pouze čaj, jako například aulacký (vietnamský) farmář Phan Tấn Lộc; zatímco jiní pijí vodu, když je třeba, jako stigmatička Louise Lateau nebo věčně mladý jogín Devraha Baba.

"Občas ještě piji džusy, čaj a vodu, když chci mít nějakou chuť v ústech. Můj přítel dokonce nepije ani jen vodu již téměř dva roky a skutečně se má dobře. Takže je to skutečnost, že můžete žít bez jídla a i bez pití čehokoli. Je to o víře. Pokud vložíte svou víru do poznání, že tento zdroj má schopnost dát vám vše co potřebujete, budete mít všechno. Přijmete i veškerou vlhkost ze Země, když máte víru a objevili jste tu schopnost."

Jak vypadá takový běžný den někoho, kdo vůbec nejí? Pojďme nahlédnout do Akahiho každodenního života.

Jen ze zvědavosti, jaký je váš typický den jako breathariána?

"Některé dny si zacvičím nebo jen začnu meditovat, protože mám velmi rád sluneční světlo. Rád se ráno dívám svýma očima do slunce a přijímám energii. Někdy jdu do různých částí města, abych poznal město nebo jeho vnější oblasti. Rád cestuji. Rád zažívám každý den různé zážitky, to mám opravdu rád, protože je to tak, že teď stále ještě přeprogramovávám celou svou vnitřní informaci, takže vymazávám ze své DNA mnoho informací, které se mi v životě předtím děly, informace, u kterých se vědomě rozhodnu, že je již více nechci. Takže nyní přeprogramovávám svou DNA s informací lásky. Je to tak, že vytvářím nové vzpomínky a chci, aby ty vzpomínky obsahovaly pouze štěstí."

Schopnost žít bez jídla není vyhrazena pro vybraných pár jednotlivců nebo pro lidi se speciálními schopnostmi. Člověk nemusí být světcem či duchovním praktikujícím, aby měl prospěch z tohoto praktikování života z prány.

Doporučujete tento životní styl ostatním?

"Ano, samozřejmě, doporučuji to každému, protože je to skutečně snadné a je to skutečně šťastné. Je to ta nejsnazší věc stát se breathariánem; je to opravdu snadné. A zjistíte že je to skutečně stav radosti. Objevíte tuto svobodu, kterou vám breathariánství dává. Potřebujete jen srdce a krásnou touhu poznat sám sebe jako někoho, kdo nemá žádné hranice."

Pro ty, kteří chtějí vyzkoušet breathariánský životní styl, se Akahi dělí o své poznání a rady.

"Nejdůležitější věc je, že vy už jste breathariánem. Vy nyní dýcháte kosmické světlo. Vy v tomto okamžiku už jste breathariánem. A tento proces již ve vás začal, protože teď víte, že tento zdroj existuje a dýcháte tento zdroj každou sekundu. Takže když jednoduše přijmete tuto energii, ta energie ví, že ji přijímáte. Je to tak, že tato energie je inteligentní a je také vědomá. A když tato energie ví, že vy o ní víte, začne k vám přicházet snáze. A pak se ten proces začne a následně začnete v sobě pociťovat různé druhy změn. Jde jen o to otevřít vědomí, že tento zdroj existuje a že ho dýcháte. Když to uděláte, začne to. Viděl jsem mnoho krásných projevů v mnoha lidech. Mnozí lidé, kteří ve svých životech procházeli těžkými obdobími a po tomto zážitku se jejich životy změnily - a je krásné slyšet lidi, když vám to říkají. Když dostanou toto poznání a přijmou ho, současně si uvědomí, jaké to bylo snadné a že to vždy věděli. Ale musíte projít tímto procesem, abyste to zjistili nebo rozpomenuli se na to. Tento proces je nasměrován konkrétně, aby otevřel pránická vědomí v lidech. Takže když projdete tímto procesem, stává se to skutečně jasnější, skutečně snadné být breathariánem, tedy žít bez jídla."

Akahi nyní vede kurzy, aby pomohl ostatním vzdát se potřeby jídla.

"Radost, kterou jsem objevil ve svém životě, cítím, že každý má tuto lásku ve svém srdci a že každý člověk na této planetě musí mít tuto lásku, aby toto cítil. Cítím se se svým životem tak dobře, se vším, co je kolem mě. A s tímto pocitem uvnitř si přeji, aby ostatní mohli cítit totéž a to důvod, pro který na tomto pracujeme, proto jsem zanechal všechno, svůj ostatní život a dělám to, co teď dělám."

Akahi věří, že lidstvo je na okraji změny k vyššímu globálnímu vědomí. Vskutku, budoucnost planety spočívá ve volbě našeho životního stylu, ať už je to rostlinná strava nebo život bez jídla.

"Tou nejmimořádnější věcí v tomto okamžiku pro planetu a pro lidstvo je najít vnitřní mír v nich, najít radost uvnitř. Takže tímto způsobem také pomáháte ostatním, pomáháte planetě. Toto vytváří transformaci od planety s řadou problémů k planetě, která je plná lásky."

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz