<< Zpět na základní stránku Petra


Vítejte ve světe králíka Petra!
(aneb Úvodní slovo autora)

Gemtree Petr

Gemtree Petr je vizuální programovací nástroj určený k snadné a rychlé tvorbě programů pro Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista. Jeho hlavní charakteristikou je grafické vyjádření struktury programu. Části programu se skládají pomocí myši k sobě jako skládačka. Díky kontrole smysluplnosti kombinací prvků již při vytváření programu odpadá jakákoliv možnost vzniku syntaktické chyby. Vyjádření programu stromovou strukturou přináší radikální zvýšení přehlednosti programu. Tvorba programu se stává nebývale snadnou, přehlednou a pružnou.

Gemtree Petr je určen pro nejširší okruh uživatelů. Již děti předškolního věku si v něm kreslí obrázky a učí chodit svého králíčka. Pro zkušené programátory je tu naopak připraveno velké množství bohatých funkcí. Petr si neklade za cíl vychovávat ze všech uživatelů programátory. Snaží se zpřístupnit tvorbu programů každému, kdo chce tvořit. Nejsou zapotřebí žádné znalosti z oblasti programování ani z oblasti počítačů. Vše je zajištěno nepřeberným množstvím funkcí. Je to účinný prostředek k procvičování logického myšlení, představivosti a estetického cítění.

Vlastnosti

K provozu postačí počítač 486 s Windows 95 nebo s Windows NT 3.5 a s 10 MB diskového prostoru.

downloady Gemtree Petr

Nyní včetně zdrojových kódů, které byly plně uvolněny k širšímu použití!

Licence

Gemtree Petr byl původně licencovanou aplikací (komerčně prodávanou). Od 1. 9. 2012 byl zcela uvolněn do oblasti FREEWARE k volnému použití a to jak pro soukromé, tak i komerční účely. Od 1.9.2013 byly zdrojové kódy Petra zcela uvolněny k volnému použití. Petr je nabízen k použití v takové formě, v jaké je, bez jakékoliv další podpory a bez dalšího vývoje a oprav.

>>> Autor nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé následkem použití aplikace Gemtree Petr. <<<

Známé problémy a chyby

Nadále se předpokládá oprava jen těch chyb, které vznikly v důsledku převodu Petra do freeware.

Historie vývoje verzí aplikace Gemtree Petr

1.00 (1. 6.1999) Uvedení na trh při příležitosti "Dne dětí".
1.02 (1.7.1999) Vylepšení obsluhy dialogových prvků oken.
1.04 (1.8.1999) Podpora síťových her DirectPlay.
1.05 (4.8.1999) Podstatně rozšířena knihovna zvuků, preview zvuků a hudeb v knihovně.
1.06 (1.9.1999) Podstatně rozšířena knihovna obrázků, doplněny funkce inkrementace a dekrementace čísla, centrovaný text a klávesa Esc v dialogových oknech.
1.07 (22.10.1999) Podpora JPG, MP3 a RMI souborů v knihovně i v programu, podstatně rozšířena knihovna obrázků a knihovna hudeb, zásadně sníženy nároky na diskový prostor převodem knihovny obrázků na formát JPG, preview obrázků v knihovně obrázků, funkce překlápění obrázků, automatické uložení programu při spuštění.
1.08 (1.11.1999) V editoru obrázků a ikon a také v programu doplněna možnost plynulé změny velikosti obrázku, volitelná přesnost interpolace a dithering. Podpora textového formátu RichEdit (RTF) v dialogových oknech - měnitelná barva a typ písma. Možnost měnit vzhled (typ, barva, velikost) písma prvků v dialogových oknech.
1.09 (1.12.1999) Přehrávání zvuku s měnitelnou rychlostí, též zpětný směr. Dialogy pro volbu souboru k otevření či uložení. Funkce pro otáčení a změnu jasu obrázku. Funkce pro dekompresi zvuku na PCM. Možnost načítání a ukládání textů v kódu UNICODE.
1.10 (20.2.2000) Multijazyková podpora v editoru i v programu - česky, německy, anglicky, slovensky. Nastavitelnost písma v editoru. Do programu doplněny bitové operace, vstup čísla v HEX a BIN kódu, konverze ikony a plochy na obrázek, uživatelské písmo, seznam fontů, volitelná znaková sada, průhlednost okna, vypínatelný rámeček a nadpis, okno "vždy nahoře", vytvoření plochy s volitelnou velikostí.
1.11 (8.4.2000) Podpora aliases (přezdívek jmen souborů) v knihovně i v programech. Jména knihovních souborů i programů jsou vícejazyčná, díky využití krátkých jmen snadný provoz v sítích Novell a v systémech bez jazykové podpory. Knihovny přístupné přímo z instalačního CD-ROM, možnost vlastních knihoven na CD-ROM a přístup k datům na běžných CD-ROM.
1.12 (1.6.2000) Podpora portů (COM, LPT). Anglická verze Petra. Maskování obrázku v programu. Možnost centrování vypisovaného textu.
1.14 (1.12.2000) Do dialogových prvků doplněno editační pole bez zalamování, indikátor průběhu, jezdec, v RichEdit hledání textu, zákaz uzavření okna, ovladatelná maximalizace a minimalizace, obsluha zvukového směšovacího zařízení.
2.00 (1.6.2001) 3D grafika, celoobrazovkový mód v dialogovém módu a ve Windows NT.
2.10 (15.11.2001) K dispozici Lite verze. Do dialogových oken doplněna tabulka, přepínací tlačítko a posuvníky, více módů rámečků oken a prvků. Vícebarevný režim (TRUE COLOR) při konverzi grafiky na 1/2 velikosti.
2.11 (7.1.2002) Lite verze rozšířena o matematické funkce a konzolový režim.
2.20 (27.10.2002) Do 3D grafiky doplněny dynamické stíny, zrychlena obsluha klonovaných objektů, měnitelná složitost objektu (LOD), morfování objektu, čočkový odlesk, chromové a čočkové mapování textur. Funkce pro náhradu barvy v obrázku, tisk obrázku na tiskárnu.
2.21 (25.11.2002) Doplněna ruská verze Petra.
2.22 (15.12.2002) Doplněna španělská verze Petra. Umožněno použití DLL knihoven a Windows API funkcí, přístup k INI souborům a registrům Windows.
2.23 (29.7.2003) Export a import 3D objetků z paměťových bloků. Obsluha zvuku pomocí DirectSound. Načítání TrueColor textur ze souboru.
2.30 (1.3.2009) Instalace z licenčního CD, bez licenční diskety.
2.32 (15.2.2011) Uvolnění většiny funkcí do Lite verze.
2.41 (2.7.2011) UDP komunikace, programové ikony 3/4 velikosti.
2.50 (1.9.2012) Uvolnění Petra do FREEWARE.

(1.9.2013)

Uvolnění zdrojových kódů Petra.

<< Zpět na základní stránku Petra