Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Zvěrokruhu

Hlavní sílou veškerých dějů v atmosféře a na světě vůbec je Slunce. Během roku projde Slunce Zvěrokruhem, do znamení každého dílu Zvěrokruhu se dostane asi na jeden měsíc. Znamení Zvěrokruhu, ve kterém se Slunce právě nachází, mu dává určité charakteristické vlastnosti a znaky a ty se potom pomocí sluneční energie přenášejí i na člověka. Svou cestu začíná Slunce ve znamení Skopce, to je 21. března každého roku, a postupuje takto:

 1. od 21. března do 20. dubna: znamení Skopce
 2. od 21. dubna do 20. května: znamení Býka
 3. od 21. května do 21. června: znamení Blíženců
 4. od 22. června do 22. července: znamení Raka
 5. od 23. července do 23. srpna : znamení Lva
 6. od 24. srpna do 23. září: znamení Panny
 7. od 24. září do 23. října: znamení Vah
 8. od 24. října do 22. listopadu: znamení Štíra
 9. od 23. listopadu do 21. prosince: znamení Střelce
 10. od 22. prosince do 20. ledna: znamení Kozoroha
 11. od 21. ledna do 18. února: znamení Vodnáře
 12. od 19. února do 20. března: znamení Ryb

Protože Slunce je dárcem života, je možné podle jeho roční cesty Zvěrokruhem roztřídit i lidi podle jejich typických charakterových vlastností do dvanácti skupin. Například člověk narozený v období od 21. dubna do 20. května patří do skupiny Býka. Když se někdo narodil po 22. listopadu, ale v době do 20. prosince, patří do skupiny Střelce apod.

Stejně jako Slunce ovlivňuje svou mocí lidský organismus, má i Zvěrokruh vliv na určité části lidského organismu.

Je dobré vědět, že například

Toto působení Zvěrokruhu na určité části lidského organismu se pozorovalo na lidech samotných. Proto je už známo, že například člověka narozeného ve znamení Skopce velmi často bolívá hlava; člověk, který patří do skupiny Raka, mívá žaludeční potíže atd. To ovšem neznamená, že by člověk musel trpět na tu část organismu, která podléhá vlivům jeho znamení. Ale poukazuje to na to, která část těla je při určitém znamení mimořádně citlivá. Účinky těchto vlivů jsou samozřejmě nejsilnější tehdy, kdy je Slunce právě ve středu znamení. Nachází-li se teprve na začátku nebo až na konci znamení, potom při určování charakteru člověka musíme přihlédnout buď k předcházejícímu, nebo následujícímu znamení.

Kromě toho, že se Slunce dostává do působnosti dvanácti znamení Zvěrokruhu, přistupuje ještě další činitel - působení určitých planet.

Každé znamení Zvěrokruhu je pod vlivem některé planety. Ale planet máme jenom devět. Proto některá znamení ovládá stejná planeta. Tak

Jak si představit Zvěrokruh při astrologických studiích?

Víme, že každá planeta má svůj vlastní charakter, který ji odlišuje od ostatních. Tak např. Slunce je dárcem života. Venuše představitelkou krásy a bohyní lásky. Mars představuje energii, sílu apod.

Zůstává už jen otázka, mají-li planety skutečně takový vliv. Nelze na ni odpovědět bez poznání podstaty Zvěrokruhu, bez poznání jeho důležité úlohy v astrologii.

Kolem celého "nebeského" prostoru je si třeba představit jakýsi velký kruh, který je rozdělen na dvanáct dílů. Každý z nich má určité vlastnosti, které tvoří jeho charakteristické znaky. Uprostřed tohoto kruhu si představme Zemi, na které žijeme a přijímáme paprsky z planet.

Vliv znamení působí samostatně jen tehdy, když se v něm nachází planeta. Úlohou astrologa je zjistit, v jakém seskupení byly planety v době našeho narození, neboť jejich poloha určila náš způsob života a ve velké míře i náš osud. Devíti planetám vděčíme částečně za to, co z nás udělaly a čím jsme dnes. Ale jejich vliv na člověka je zřejmě mocnější, než si dnes myslíme. Kromě vnějších znaků dostáváme od nich i určité sklony, které ovlivňují naše schopnosti.

Diskuze k článku...

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy