Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Pět Tibeťanů

Pět Tibeťanů je jogistický systém na sebe navazujících cviků, které harmonizují energetická centra v lidském těle. Podle jógínské tradice jsou tato centra (Indové je nazývají čakry) důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo ně. Na těle existuje mnoho těchto míst různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu, napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má vliv i na psychiku nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii.

Čakra tuto energii přijímá, pokud se točí ve směru hodinových ručiček (pravidlo pravé ruky: prsty ruky ukazují směr otáčení, palec ukazuje směr proudění energie). Pokud se točí opačně, energii vydává. Pokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo obtížné řešení těžkých životních situací. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka. Maličkými čakrami jsou také akupunkturní body. Pravidelné cvičení všech pěti ritů (cviků) nám ukáže, jak se můžeme dále zdokonalovat a rozvíjet. Týká se nejrůznějších oblastí našeho zdraví. Je to cesta člověka k jeho vlastní podstatě, moudrosti a duchovní síle. Cvičení mají velký vliv na různé oblasti našeho života. Některé z nich jsou správný tělesný pohyb, zdravé dýchání, odbourávání stresu, kladný přístup k životu atd.

Při provádění Pěti Tibeťanů není cílem si mechanicky odcvičit cviky. Pohyby provádějte pomalu a plynule, vnímejte je a prociťujte. Dobře je pustit si k nim meditační hudbu, jako např. Óm mani padmé húm.

První Tibeťan - KÁČA

První ritus má jediný účel: urychlit otáčení jednotlivých center. Postavíte se zpříma a rozpažíte ruce rovnoběžně se zemí. Pak se otáčíte kolem své osy, až se vám lehce točí hlava. Důležité je, abyste se otáčeli zleva doprava, jinými slovy ve směru hodinových ručiček. Většina dospělých se zpočátku otočí jen asi šestkrát, než se jim zatočí hlava. Jako začátečník se také nepokoušejte o víc. Jestli máte potom chuť si sednout nebo lehnout, protože se vám příliš točí hlava, udělejte to. Provádějte zkrátka tento první ritus pouze tak dlouho, než se vám začne točit hlava. Postupem času, když budete pravidelně provádět všech pět ritů, budete se moci točit stále vícekrát a pocit točení hlavy bude ustupovat. Chcete-li se zbavit pocitu točení hlavy po ritu, sepněte ruce před sebe jako k modlitbě a chvíli na ně upírejte zrak.

Druhý Tibeťan - SVÍČKA

Při druhém cviku si lehneme na rovný kus země obličejem vzhůru. Doma si můžeme lehnout na nějakou měkkou podložku. Když ležíte rovně na zádech, natáhněte ruce podél těla dlaněmi dolů, přičemž prsty jsou pevně vedle sebe. Potom pozvedněte hlavu a zatlačte bradu do prsou. Zároveň zvedněte nohy do svislé polohy. Záda zůstávají zcela na zemi. Jestli to dokážete, můžete nohy natáhnout dál směrem k hlavě. Kolena mají být přitom naprosto rovná. Pak pokládejte pozvolna hlavu i nohy zpátky na zem. Uvolněte všechny svaly a zopakujte cvik ještě jednou, aniž byste se příliš namáhali. Nadechněte se, když zvedáte hlavu a nohy, a zvolna vydechněte, když je pokládáte. Čím hlouběji dýcháte, tím lépe.

Třetí Tibeťan - PŮLMĚSÍC

Při třetím ritu musíte klečet na podlaze s napřímeným tělem a opírat se prsty u nohou. Ruce leží po straně trochu zezadu, dlaněmi na stehenních svalech. Poté zvolna skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom hlavu opatrně zakloňte dozadu, ale jen tak daleko, jak je vám to příjemné. Zároveň nakloňte páteř trochu dozadu. Během zaklánění si pomáhejte tím, že se opřete pažemi o stehna nebo o hýžďové svalstvo. Pak se navraťte do výchozí pozice a začněte ritus znovu. Jako u druhého cviku i zde dbejte na rytmus dýchání. Zhluboka se nadechněte, když se zakláníte, a vydechněte, když se vracíte do výchozí pozice.

Čtvrtý Tibeťan - MOST

Sedněte si nejprve na zem s nohama dopředu, chodidla 30 cm od sebe. Držte své tělo zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně a pak ji přitáhněte k hrudi. Potom se zvolna zaklánějte. Současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup vytvoří se stehny jedinou rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka musí být kolmo k zemi. Potom napněte na okamžik všechny svaly, ale nepřestaňte při tom dýchat. Nakonec se vraťte do výchozí pozice, uvolněte svaly a odpočiňte si, než cvik provedete znovu. Nadechněte se zhluboka, když začnete zvedat trup. Při napínání svalů nemusíte zadržovat dech. Když se vracíte do sedu, úplně vydechněte.

Pátý Tibeťan - HORA

Když provádíte pátý ritus, jste obličejem otočeni k  zemi. Váha spočívá na rukou, dlaně přitom leží na zemi, a na prstech u nohou. Během tohoto cviku by ruce i nohy měly být asi 60 cm od sebe a pokud možno natažené. Poté se pokuste prohnout v zádech tak, aby vaše tělo bylo prověšeno dolů. Zakloňte při tom co nejvíce hlavu. Potom pomalu zvedejte pánev vzhůru, až váš trup vytvoří obrácené písmeno V. Zároveň tlačte bradou k  hrudníku. To je vše. Vraťte se do výchozí pozice a začněte znovu. Jakmile ho zvládnete bez problémů, nechte tělo z pozvednuté pozice lehce klesnout až k bodu, kdy se budete téměř dotýkat země. Nadechněte se, když tělo zvedáte, a vydechněte, když ho prověsíte dolů.

Diskuze k článku...

Zdroj: www.pettibetanu.cz